Succesiune

Sentinţă civilă 1152 din 07.05.2013


INSTANTA

In urmadeliberarii in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C. pr. civ., a adoptat urmatoarea hotarare:

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei X la data de 18.07.2012 sub numar de dosar X/189/2012, reclamantaX X a chemat in judecata paratul X X solicitand instantei, sa se dispuna consfintirea invoielii dintre ea si parat cu privire la partea din mostenirece revine fiecaruia, in calitate de descendenti directi ai defunctei X X, domiciliata in X, str. X X, nr. X, decedata la data de 02.02.2012.

In motivarea in fapt a cererii de chemare in judecata, reclamanta a aratat camostenirea ramasa dupa defuncta X X, mama sa si a paratului este constituita dintr-un imobil cu 3 camere, doua holuri, anexe si terenul aferent constructiei. Dupa intelegere, paratului X X sa ii revina partea de Est a cladirii, formata din doua camere si terenul marginit de vecinii X, peretele casei si gardul despartitor la Vest; urmand ca ei, sa-i revina partea din Vest a cladirii formata din o camera, doua holuri si anexa din spatele cladirii si terenul marginit de vecinii X, peretele casei si gardul despartitor la Sud.

In drept, a invocat dispozitiile art. 1704 C. civ.

La momentul investirii instantei, reclamanta aachitat o taxa judiciara de timbru in cuantum de 50 lei. Totodata, reclamanta a aplicat timbrul judiciar in valoare de 0,30 lei.

B. Apararile formulate

Paratul a depus intampinare (fila 14), prin care aaratatca nu poate fi vorba de o invoiala, in modalitatea propusa de reclamanta. Imobilul asa cum este amplasat nici nu poate fi lotizat in mod corespunzator, astfel incat sa poata fi create doua unitati locative distincte. Mai mult, reclamanta nici nu locuieste in X, are un imobil in alta localitate si numai in perioada vietii defunctei si-a facut mutatie in X, pentrua putea sta cu aceasta. Arata ca este de acord sa dezbata mostenirea ramasa de pe urma mamei defuncte, X X, decedata la data de 02.02.2012. Sustine ca atat el,cat si reclamanta au calitate de mostenitori acceptanti cu o cota de ? pentru fiecare. Cu privire la cererea de iesirea din indiviziune a aratat ca imobilul nu poate fi lotizat. Locuieste in aceasta casa de mai multi ani, a efectuat lucrari de constructie si imbunatatiri , iar in situatia in carenu vor reusit sa incheie o tranzactie, solicita sa se constate lucrarile efectuate la imobilul succesoral, care urmeaza a fi scazute din valoareabunului imobil ramas mostenire.

La data de 06.11.2012 (fila 41) paratul a formulat intampinare si cerere reconventionala, prin care a precizat ca este de acord cu dezbaterea succesiunii ramase de pe urma defunctei, urmand ca instanta sa stabileasca calitatea de mostenitor testamentar cu titlu particular pentru el si reclamanta, conform testamentului din data de 29.03.1996 autentificat sub nr. 908 si iesirea din indiviziune. Sustine ca, de mai bine de X ani locuieste impreuna cu familia in acest imobil.In aceasta perioada,a efectuat mai multe imbunatatiri la acest imobil, inclusiv la camera lasata prin testament reclamantei.

Paratul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat sa se constate ca la bunul ce face obiectul legatului cu titlu particula instituit in favoarea reclamantei paratei X X a efectuat lucrari de imbunatatire, iar parata sa fie obligata sa plateasca contravaloarea lor.

Paratul a sustinut ca a efectuat urmatoarele lucrari de imbunatatire:

- a facut soba teracota, (materiale si manopera);

- a dat jos vechea tencuiala din lut, pana la valatuci si a indreptat peretii cu plasa de sarma si ciment( materiale si manopera);

- a demolat integral un perete dinspre este si a ridicat un alt perete, din bulumaci, cu fundatie de ciment ( materiale si manopera);

- a indreptat tavanul dubland corzile de sustinere si montand rigips ( materiale si manopera);

-a pus usa noua din lemn;

-a pus geamuri termopan;

-a efectuat lucrari de izolatie exterioarala peretii camerei.

La data de 11.12.2012, paratul reclamant a precizat cererea reconventionala (fila 66) solicitandsi contravaloarea instalatiei de gaz efectuata pentru soba edificata in camera reclamantei parate X X.

Cererea reconventionalaa fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de446 lei, potrivit art. 10 Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. A fost aplicat timbrul judiciar in valoare de 3 lei conform O.G. 32/1995 privind timbrul judiciar.

C. Probe

Reclamanta a depus la dosar urmatoarele copii de pe inscrisuri:acte de stare civila (filele 5-6), Anexa 24 (fila 7), contract de vanzare cumparareautentificat sub nr. 2316 din 23.10.1965 la Notariatul de stat al raionului X –Regiunea Iasi (fila 8), incheierea nr. 2003 din 20.09.2012 privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei Notarilor Publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (fila 18-20).

Paratula depus la dosar urmatoarele inscrisuri: Testament autentificat sub nr. 908 din data de 29.03.1996 la Biroul Notarului public X (fila 43), chitante si facturi (filele 67-77).

In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu martoriiX (filele 80-81), declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la filele indicate.

In cauza a fost efectuata expertiza tehnica in constructii, raportul de expertiza fiind depus la dosar la filele 107-125, iar raspunsul la obiectiunile reclamantei au fost inaintatela dosar de expert la fila 135.

D. Aspecte procesuale

Prin incheierea de sedinta din data de 02.10.2012 (fila 27) instantaa respins cererea de acordareajutorului public judiciar sub forma scutirii, reducerii, esalonarii sau amanarii platii taxei judiciare de timbru.

Prin incheierea de sedinta din data de 06.11.2012 (fila 44) instanta a respins cererea de suspendare a cauzei formulata in scris, la data de 05.11.2012-fila 39 de catre reclamanta, apreciind ca motivele invocate de reclamanta nu justifica nici o cauza de suspendare a judecatii prevazuta de lege.

Prin incheierea de sedinta din data de 27.11.2012 (fila 53) instanta a respins cererea de suspendare a judecatii , formulata in scris de reclamanta la data de 21.11.2012.

La acelasi termen de judecata, instanta a admis exceptia insuficientei timbrari a cererii introductive, avand in vedere ca reclamanta nu a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 2.257 lei si timbrul judiciar in cuantum de 5 lei, astfel cum s-a stabilit prin rezolutia judecatorului la momentul investirii instantei, adusa la cunostinta reclamantei la adresa indicata in actiune, prin adrese.

La termenul din data de 02.04.2013 (fila 137), reclamanta a depuscerere de reductiune a liberalitatilor excesivesi reintregirea rezervei succesorale.

La termenul din data de 16.04.2013 (fila 145) instanta a disjuns cererea prin care reclamanta a solicitat reductiunea liberalitatilor excesive si a intocmit un alt dosar.La acelasi termen de judecata, instanta a constat ca pe rolul instantei exista un alt dosar cu numarul X/2013 la completul 4 civil, primul investit si, in temeiul art. 96 ind. 2 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, a dispus trimiterea dosarului completului initial investit.

La acelasi termen de judecata, instanta a invocat si pus in discutia partilor exceptia prematuritatiicererii privind obligarea reclamantei la suma reprezentand contravaloare imbunatatiri. Instanta a supus discutiei exceptia invocata, avand in vedere imprejurarea ca fata de mostenirea ramasa de pe urma defunctei X Viorica, nu s-a stabilit calitatea de mostenitor a reclamantei parate X X.

Instanta a dispus repunerea cauzei pe rol, pentrunoi lamuriri cu privire la calitatea de mostenitor, fata de concluziile formulate de acesta prin aparator. Pentru termenul din data de07.05.2013, paratul reclamant X X a declarat in fata instantei, oral si in scris ca recunoaste calitatea de mostenitor a reclamantei X X. Instanta a respins exceptia prematuritatii cererii privind obligarea reclamantei la suma reprezentand contravaloare imbunatatiri, in raport de situatia noua intervenitasi consfintita prin incheierea de sedinta, cu privire la calitate de mostenitor a reclamantei X X, de pe urma defunctei X Viorica.

II.In fapt:

In urma analizarii probelor din dosar, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 23.10.1965, intre X si X, in calitatede vanzatori, pe de o partesi X X, in calitate de cumparator, pe de alta parte, s-a incheiat contractului de vanzare cumpararede bun imobil, autentificat sub nr. 2316 din 23.10.1965,cu privire la suprafata de 497,8 decimetri patrati, teren cladit si necladit impreuna cu casa de locuitcompusa din trei camere si un antreu construita din valatuci si acoperita cu tabla, imobil situat in loc. X, str. T. X, nr. X.

La data de 01.02.2012, a decedat X X, cu ultimul domiciliu in X, lasand ca succesori potrivit actelor de stare civilasi Anexa 24 pe X X si X X.

Potrivit Incheierii de verificare a evidentelor succesorale ale Camerei Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romanianr. 2003 din 20.09.2012 (filele 18-19) asupra mostenirii ramasa de pe urma defuncteiX X nu s-a deschis procedura succesorala pana in prezent, nu s-au gasit testamente, acte privind optiunile succesoralesi nu s-a dezbatut procedura succesorala.

Prin testamentul autentificat sub nr. 908 din 29.03.1996 la Biroul notarului Public Dorin Blanaru, X X a lasat ca mostenire, dupa incetarea sa din viata, imobilul proprietatea sa din X, str. X X, nr. X, jud. X compus din casa de locuit formata din 4 camere si un antreu, precum si suprafata de 497,80 m.p. teren aferent locuintei , cu curtea si gradina din jur, astfel: paratului X X i-a lasat casa cu 3 camere si antreu din partea de sud, precum si terenul aferent, iar reclamantei X X, camera de la nord cu intrarea in bucataria de vara si o camara, precum si toata mobila existenta in ea, biblioteca cu toate cartile, colectiile de reviste ,,magazin istoric" si revista ,,Magazin".

Prezent in fata instantei la termenul din data de 07.05.2013, paratul reclamant a recunoscut calitatea de mostenitor a reclamantei X X la mostenirea defunctei X X, recunoastere consfintita prin respingerea de catre instanta, prin act autentic, a exceptiei prematuritatii actiunii privindobligarea la contravaloarea imbunatatirilor. Pe de alta parte, reclamanta X X nu a contestat calitatea de mostenitor a paratului reclamant X X.

III.In ceea ce priveste cererea introductiva privind dezbatere succesorala

Reclamanta a formulat o actiune avand ca dezbatere succesiune si iesire din indiviziune, actiune care este evaluabila in bani.

In drept,conform art. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de legea respectiva, si se taxeaza in mod diferentiat dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege.

De asemenea, art. 3 alin. 1 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 146/1997 subliniaza ca sunt platitori ai taxelor judiciare de timbru toate persoanele fizice si persoanele juridice.

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se platesc anticipat. In alineatul al doilea se statueaza ca daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. Conform alin. 3 al aceluiasi articol, neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii.

Potrivit art. 9 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cererile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate, daca nu sunt timbrate corespunzator. Alineatul al doilea stabileste ca in cazul nerespectarii dispozitiilor ordonantei, se va proceda conform prevederilor legale in vigoare referitoare la taxa de timbru.

Asa cum s-a retinut la sectiuneaaspecte procesuale, prin incheierea de sedinta din data de 27.11.2012 (fila 53), instantaa admis exceptia insuficientei timbrari a cererii introductive.

Instantaa retinut ca in materia taxelor de timbru si a timbrului judiciar, regula este timbrarea cererilor si actiunilor, iarscutirea de la plata acestor taxe constituie exceptia.

Luand ca baza de calcul Raportul de expertiza de evaluare a Camerei Notarilor Publici, prin rezolutia judecatorului, la momentul investirii instantei, in raport de dispozitiile art. 3 din Legea nr. 146/1997, instanta a calculat taxa judiciara de timbruin cuantum de 2406,94 si timbrul judiciar in valoare de 5 lei.

Cu chitanta seria VSBD nr. 118300 (119) din 13.06.2012, respectiv chitanta seria VSBD nr.118299 din 13.06.2012 reclamanta a achitat suma de X0 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, ramanand o diferenta de achitat de2256,95 lei. Totodata, a aplicat timbrul judiciar mobil in valoare de 0,30 lei.

Prin rezolutia judecatorului (fila 1) s-a dispus completarea taxei judiciare de timbru cu suma de2256,95 lei si timbrul judiciar cu 5 lei. Pentru primul termen de judecata reclamantul a fost citat cu mentiunea sa achite diferenta de taxa de timbru si timbru judiciar, conform rezolutiei judecatorului.

Prin incheierea de sedinta din data de 02.10.2012 (fila 27) instantaa respins cererea de acordareajutorului public judiciar sub forma scutirii, reducerii, esalonarii sau amanarii platii taxei judiciare de timbru, solutie confirmata prin incheierea din data de 25.10.2012 pronuntata in dosarul X/2012/a1. Prin incheierea de sedinta din data de 06.11.2012 reclamantei i s-a pus in vedere sa achite diferenta de timbraj, dispozitiile instantei fiind comunicare prin adresa, la domiciliul indicat in cererea de chemare in judecata.

Instanta a retinut ca nu a fost legal investita, neachitandu-se taxele de timbru nici anticipat, nici pana la termenul acordat de instanta, desi prin incheierea de sedinta din data de 16.10.2012, parata a beneficiat de amanarea cauzei pentru lipsa de aparare. De asemenea, instanta constata ca reclamanta nu a formulat nici cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru.

Reclamanta nu s-a neconformat acestei obligatii, motiv pentru exceptia insuficientei timbrari a fost admisa.

Fata de toate cele de mai sus,intrucattaxa judiciara de timbru si timbrul judiciar trebuiau sa fie platite anticipat, conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 pentru investirea legala a instantei, instanta urmeaza sa anuleze cererea, ca insuficient netimbrata.

IV. In ceea ce priveste cererea reconventionala in constatare drept de creanta si obligarea reclamantei la plata contravalorii lucrarilor de imbunatatire efectuate

A. In drept: art. 111 C.pr.civ. prevede ca, partea care are interes poate sa faca o cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.

Art. 794 C. civ. din 1864 stabileste ca mama, tata si ceilalti ascendenti pot face imparteala bunurilor lor intre fii si ceilalti descendenti.

In conformitate cuart. 795 C. civ. imparteala se poate face prin acte intre vii sau prin testament cu formele, conditiile si regulile prescrise pentru donatii intre vii sau testamente. Imparteala facuta prin acte intre vii nu poate avea de obiect decat bunurile prezente.

B. Solutia instantei: Raportand reglementarile incidente la situatia de fapt retinuta, instanta constata ca, cererea paratului este intemeiata. Solutia instantei se intemeiaza pe urmatoarele argumente:

Literatura de specialitate a stabilit ca partajul de ascendent este un act juridic prin care o persoana isi imparte avutul sau, fie in totalitate, fie in parte intre descendentii sai cu vocatie succesorala, astfel ca,la deschiderea mostenirii, bunurile sale, sunt dobandite de catre acestia divizat, in mod individual, iar nu in cote parti ideale ce caracterizeaza starea de indiviziune. Descendentii intre care se face imparteala trebuie sa aiba vocatie succesorala concreta, efectiva, utila, in nume propriu sau prin reprezentare, sa nu fie nedemni si sa fi acceptat mostenirea expres sau tacit. Imparteala de ascendent poate fi facuta in doua feluri, prin act juridic intre vii –donatie sau prin act juridic pentru cauza de moarte, adica sub forma impartelii testamentare.Partajul de ascendent testamentar isi produce efectele pe data decesului ascendentului respectiv, adica la data deschiderii mostenirii. La aceasta data, fiecare din descendenti devine, in temeiul impartelii de ascendent, proprietarul bunurilor atribuite ca urmare a impartelii, mostenirea transmitandu-se divizata pe mostenitori, potrivit vointei ascendentului.

Retinand aceste consideratii teoretice, analizand cuprinsul testamentului autentificat sub nr. 908 din 29.03.1996rezulta ca, defuncta X X si-a impartit imobilul casa si teren, potrivit vointei sale, lasand fiecarui descendent, respectiv reclamantei X X si paratului X X,parti din casa, individualizate, respectiv 3 camere si un antreu paratului reclamant, iar o camera, o camara, mobila, cartile din biblioteca si colectia de reviste, reclamantei parate X X.

Testamentul, astfel cum a fost intocmit, reprezinta un partaj de ascendent, care este conform cu prevederile cuprinse in art. 794-799 C. civ. din 1864, in vigoare la data intocmirii testamentului. Partajul de ascendent, astfel cum a fost efectuat de defuncta X X, desi prezinta inconveniente, si-a produs efectele de la data decesului, respectiv de la data de 01.02.2012. La aceasta data, reclamantei X Xi s-a transmis in proprietate camera, camara, mobila, cartile din biblioteca si colectia de reviste, iar paratului reclamanti s-a transmis proprietatea asupra a 3 camere, a unui antreu si a terenului aferent, potrivit celor dispuse de ascendent prin testament. Proprietatea s-a consolidat in momentul acceptarii mostenirii de catre fiecare parte.

Paratul reclamant a sustinut ca a efectuat urmatoarele lucrari de imbunatatire la partea din imobil atribuit de defuncta X X, reclamantei X X, reprezentat de camera:

- a facut soba teracota, (materiale si manopera);

- a dat jos vechea tencuiala din lut, pana la valatuci si a indreptat peretii cu plasa de sarma si ciment( materiale si manopera);

- a demolat integral un perete dinspre este si a ridicat un alt perete, din bulumaci, cu fundatie de ciment ( materiale si manopera);

- a indreptat tavanul dubland corzile de sustinere si montand rigips ( materiale si manopera);

-a pus usa noua din lemn;

-a pus geamuri termopan;

-a efectuat lucrari de izolatie exterioarala peretii camerei.

- instalatie de gaz efectuata la soba edificata in camera reclamantei.

Prin incheierea de sedinta din data de 11.12.2012, reclamanta parata X X a recunoscut ca paratul reclamant X X a efectuat lucrari de imbunatatire a camerei, proprietatea sa, contestand doar valoarea indicata de paratreprezentand contravaloare lucrari de imbunatatiri.

Faptul ca paratul a efectuat lucrarile de imbunatatire a camerei proprietatea reclamantei invocate prin cererea reconventionala este dovedit prin declaratiile martorilor audiati in cauza, X,martori ce confirma atat existenta lucrarilor, cat si efectuarea acestora de catre paratul reclamant.

Pe de alta parte, prin expertiza in specialitatea constructii efectuata in cauza, expertul a identificat, descris si evaluat lucrarile invocate de parat. Astfel, expertul a stabilit ca la camera reclamantei a fost demolat peretele de paianta Est si reconstruit cu aceeasi destinatie de inchidere perimetrala in partea de Est, etapele realizarii acestui obiectiv fiind demolarea efectiva si inlaturarea moluzului si pregatirea patului de egalizare transport. Expertul a stabilit ca a fost preparat si turnat beton simplu de egalizare la fundatie zid, s-a efectuat zidaria din blocuri mici de beton, tencuieli interioare, s-a instalat o soba de teracota 2,1/2, 2,1/2, 7 randuri cu trepte pe dreapta, zugraveli interioare pereti si tavan, termoizolatie la peretele exterior cu polistiren de grosime de 10 cm, zugraveli interioare simple pereti si tavan, termoizolatie la peretele exterior cu polistiren grosime de 10 cm. Lucrarile au fost efectuate in anul 2005, stabilindu-se ca fiind in valoare de 5831,00 lei (Total deviz-reprezentand materiale+manopera+utilaj).

Conform facturii 5987277/21.10.2005, paratul a achizitionattamplarie PVC cu geam termopan,in valoare de 585 lei, care au fostmontate la camera reclamantei, conform declaratiilor martorilor audiati in cauza coroborate cu concluziile raportului de expertiza.

Potrivit facturii 0310516 din 16.09.1998, paratul reclamant X X a achizitionat o extindere instalatie gaz, in valoare de 110 lei, care a fost montata la soba din camera reclamantei, aspect necontestat de aceasta.

Instanta constata ca, potrivit concluziilor raportului de expertiza valoarea lucrarilor de imbunatatire efectuate de paratul reclamant la camera proprietatea reclamantei, este de 6.526,00 lei. Instanta apreciaza ca raportul de expertiza este concludent si util cauzei, iar valoarea stabilita de expertul in constructii corespunde cu valoare pietii.Afirmatia reclamantei ca valoarea imbunatatirilor este mare nu este sustinuta de argumente de aceeasi valoaretehnica ca cele retinute de expert in raportul de expertiza, depus la dosarul cauzei.

Tot astfel, analizand lucrarile efectuate de paratul reclamant, instanta apreciaza ca aceste sunt necesare si utile

Intrucat calitatea de mostenitor a reclamantei parate X X nu este contestata de parat si astfel,transmiterea dreptului de proprietate al camerei de locuit s-a consolidat in patrimoniul acesteia, reclamanta parata, in calitate de proprietar, are obligatia sa suporte contravaloarea lucrarilor de imbunatatire efectuate asupra bunului sau.

Fata de considerentele de fapt si de drept mai sus invocate, instanta urmeaza sa admita cererea reconventionala formulata de paratul reclamant X X, sa constate ca paratul reclamant X X are un drept de creanta asupracamerei de locuit, parte din imobilul casa de locuit situata in X, str. X X, nr. X, jud. X, atribuita reclamantei X X prin testamentul autentificat sub nr. 908 din 29.03.1996 la Biroul Notarului Public Dorin Blanaru reprezentand lucrari de imbunatatire in valoare de6526,00 lei, urmand ca reclamanta-parata X X sa plateasca paratului reclamant contravaloarea acestora.

V. Asupra cheltuielilor de judecata

Pentru solutionarea acestui capat de cerere, instanta va avea in vedere dispozitiile art. 274 C.proc. civ. care prevad ca, partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.

Reclamanta a efectuat urmatoarele cheltuieli de judecata:taxa judiciara de timbru in cuantum de X0 lei-conform chitantei seriaVSBD nr. 118300 (119) din 13.06.2012, respectiv chitanta seria VSBD nr. 118299 (118) din 13.06.2012.

Paratula efectuat urmatoarele cheltuieli de judecata:

- suma de 446 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si valoarea timbrului judiciar (3 lei),conform chitantei seria VSBD nr. X1955(5) din 27.11.2012- 131 lei, respectiv chitanta seria VSBD nr.193622 (128) din X.04.2013 – 312 lei;

- onorariu expert in specialitatea constructii in cuantum de1100 lei (chitanta seria TTG nr. 4513870-fila 86 (500 lei), respectiv seria TTG nr. 3275527/1 - fila 136). Instanta a avut in vedere doar suma incuviintata de instanta reprezentand suplimentul onorariului expert, stabilita prin incheierea de sedinta din data de 02.04.2013 ca reprezentand cheltuieli de judecata.

-onorariu avocat in cuantum de 300 lei, conform chitanta seria VS AVE nr. 0000503 din 24.09.2012.

Fata de solutia la care a ajuns instanta in urma deliberarii, instanta va admite cererea paratului privind rambursarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces,reclamanta urmand sa fie obligata la plata sumei de 1846 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de paratul reclamant X X in prezentul proces.

La termenul din data de 02.04.2013, paratul reclamant a solicitat ca instanta, odata solutionarea fondului, sa dispuna restituirea diferentei de onorariu de 500 lei achitatacu chitantanr. 3275527/1 (fila 136) –in valoare de 1100 lei reprezentandsupliment onorariu expert.

La acelasi termen instanta a dispussuplimentarea onorariului expertului Atanasie Mircea cu suma de 600 lei,avand in vedere si punctul de vedere al paratului exprimat, in sensul ca onorariu solicitat de expertin cuantum total de 1600 lei este mare. Imediat dupa pronuntarea instantei asupra onorariului solicitat de expertul Atanasie Mircea, paratul a depus la dosarchitanta nr. 3275527/1 lei, prin care, a facut dovada ca a achitat suplimentul de onorariu solicitat de expert in cuantum de 1100 lei, prin aceasta paratul dovedind ca opinia sa, exprimata in instanta cu privire la onorariu a fost circumstantiala.

Instanta apreciaza ca nu exista temei legal si nici cadrul procesualcorespunzator pentruca instanta sa dispuna restituirea onorariului achitat, in plus, in cuantum de 500 lei, intrucat efectuarea platii onorariului de catre parat nu este imputabila instantei si nici expertului, iar recuperarea acestuia vizeaza relatia dintrepartile actului juridic al platii (reclamant si expert), neincuviintat de instanta.

8