Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de şcolarizare solicitate în temeiul h.g. nr. 689/1994, pe toată durata anului şcolar pentru care s-au solicitat. Consecinţe

Sentinţă civilă 199 din 18.06.2012


Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de şcolarizare solicitate în temeiul H.G. nr. 689/1994, pe toată durata anului şcolar pentru care s-au solicitat. Consecinţe

Beneficiul acordării reducerii  cu 1/3 a taxelor de şcolarizare  solicitate în temeiul H.G. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică româna sau pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, trebuie recunoscut  pentru întregul „an şcolar” pentru care s-a solicitat, indiferent de data cererii, dacă petentul îndeplineşte toate condiţiile legale cumulative.

Sentinţa nr. 199/18.06.2012