Omor calificat

Sentinţă penală 45/2013 din 12.02.2013


Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatului M.B., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. ..../P/..... din ..... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 - 175 alin.1 lit. i Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat inculpatul M.B., asistat de avocaţi aleşi P.C. şi M.G. şi partea civilă D.D., asistată de avocat ales N.N., au lipsit părţile civile D.V. şi D.M., reprezentaţi de avocat N.N., apărător ales, lipsă fiind partea vătămată Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti şi părţile civile Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj şi Spitalul Clinic de Urgenţă Nr.1 Craiova.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă după care, nemaifiind cereri de formulat şi constatând încheiată cercetarea judecătorească, s-a acordat cuvântul pentru dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, după ce a expus starea de fapt, faţă de probele administrate în cursul urmăririi penale şi în faza de cercetare judecătorească, coroborate cu actele de constatare întocmite de organele de poliţie, a apreciat că s-a făcut dovada că inculpatul a săvârşit infracţiunea de tentativă la omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 - 175 alin.1 lit. i Cod penal, pentru care a fost trimis în judecată. A considerat că latura subiectivă a infracţiunii este demonstrată, neexistând vreun dubiu cu privire la săvârşirea cu intenţie a faptei de către inculpat, aspecte ce rezultă din împrejurarea că la locul faptei nu au existat urme de frânare, precum şi din declaraţia martorului ocular O.E. De asemenea, din lucrarea traducătorului autorizat care a efectuat traducerea din limba rromani în limba română a convorbirilor interceptate şi înregistrate în mediul ambiental la urmărirea penală, rezultă fără dubiu că inculpatul a acţionat cu intenţia de a suprima viaţa victimei, fiind oprit doar de ţipetele copilului cu care acesta se afla în maşină. A mai arătat că a fost stabilit şi mobilul faptei, constând în conflictul mai vechi pe care inculpatul l-a avut cu partea vătămată în Portugalia.

Faţă de probele administrate, a solicitat condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 - 175 alin.1 lit. i Cod penal, precum şi aplicarea unei pedepse complementare, potrivit art. 64 C.pen. şi a pedepsei accesorii, potrivit art. 71 C.pen.

În baza art. 88 C.pen., a solicitat să se deducă reţinerea şi arestul preventiv şi în baza art. 350 C.pen. să se menţină starea de arest a inculpatului.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, a solicitat să se aibă în vedere gradul de pericol social ridicat al faptei, precum şi atitudinea oscilantă a acestuia din timpul cercetărilor.

Totodată, a solicitat să se dispună prelevarea de la inculpat a probelor biologice la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, în vederea înregistrării în baza de date a S.N.D.G.J.

Pe latură civilă, a solicitat să se dispună obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de transport şi spitalizare către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

A mai solicitat să se constate că părţile civile D.D., D.V.şi D.M. nu au făcut dovada despăgubirilor materiale solicitate, solicitând respingerea cererilor acestora cu privire la daunele materiale şi obligarea inculpatului la plata daunelor morale faţă de D.D., în cuantumul apreciat de instanţă. Faţă de D.V. şi D.M., părinţii victimei, a solicitat respingerea cererilor de acordare a daunelor morale.

Totodată, a solicitat obligarea inculpatului la plata de cheltuieli judiciare statului, sumă în care să fie inclusă şi contravaloarea traducerii efectuate de traducătorul autorizat T.L.

Avocat P.C., pentru inculpat, în baza art. 334 C.pr.pen., a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei din art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i C.pen., în art. 181 C.pen., întrucât nu s-a făcut dovada că inculpatul a acţionat cu intenţia de a suprima viaţa victimei, ci a vrut doar să-l sperie. A arătat că dacă inculpatul ar fi acţionat cu intenţia de a ucide partea vătămată, l-ar fi lovit cu partea frontală a maşinii şi nu doar cu oglinda retrovizoare, iar din concluziile raportului de expertiză medico-legală rezultă că nu a fost pusă în primejdie viaţa victimei.

În subsidiar, în situaţia în care instanţa va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice, a solicitat ca la individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, să se aibă în vedere împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta (anterior partea vătămată lovind pe inculpat în ochi, acesta suferind leziuni grave şi fiind în pericol de a-şi pierde vederea), starea emoţională, psihologică, determinându-l pe inculpat să ia o decizie de moment, de a speria partea vătămată.

A mai solicitat să se aibă în vedere că inculpatul a avut un comportament sincer, recunoscând fapta săvârşită, chiar dacă nuanţat, faptul că acesta are o comportare bună în societate, având în întreţinere doi copii minori şi solicitând aplicarea dispoziţiilor art. 74-76 C.pen.

Pe latură civilă, s-a cerut să se constate că părţile civile nu au făcut probe, solicitând respingerea acţiunii civile.

A mai solicitat să fie dedus arestul preventiv şi să fie obligat inculpatul la despăgubiri civile către unităţile spitaliceşti şi la cheltuieli judiciare statului.

Avocat M.G., pentru inculpatul M.B., a formulat aceleaşi concluzii, cu precizarea ca la stabilirea cuantumului daunelor morale la care va fi obligat inculpatul să se aibă în vedere că în urma agresiunii partea vătămată nu a rămas cu o sluţire, însuşirile fizice ale acesteia nefiind modificate deloc.

S-a pus în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei formulată de apărătorul ales al inculpatului.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, având în vedere modul de acţiune al inculpatului, respectiv intenţia directă, care rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului, declaraţia martorului O.E. şi din convorbirile telefonice interceptate în cursul urmăririi penale.

Avocat N.N. pentru părţile civile a solicitat, de asemenea, respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, apreciind că este vorba în mod clar de o tentativă la omor, mai mult, considerând că trebuia reţinută şi premeditarea, întrucât inculpatul nu şi-a exprimat decât regretul că nu a dus la bun sfârşit fapta pe care o plănuise, respectiv suprimarea vieţii părţii vătămate.

Pe latură penală, a solicitat condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu privare de libertate, iar cuantumul acesteia să fie peste medie, respectiv peste 10 ani de închisoare.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica să se ţină cont de antecedentele inculpatului, de faptul că acesta nu a recunoscut şi de faptul că din convorbirile telefonice interceptate rezultă că inculpatul regretă că nu a dus la bun sfârşit fapta pe care o premeditase.

Pe latură civilă, a arătat că nu pot fi acordate daune materiale, întrucât părţile vătămate nu au dorit să facă probe în acest sens. Pentru acest motiv, a solicitat acordarea daunelor morale doar pentru partea vătămată D.D., nu şi pentru familia acestuia, în cuantumul solicitat.

De asemenea, a solicitat obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de judecată, în care să fie inclus şi onorariul de avocat, conform chitanţei de la dosar.

Partea vătămată D.D., şi-a însuşit concluziile apărătorului său.

Inculpatul M.B., având cuvântul, arată că nu a dorit să pună în pericol viaţa părţii vătămate, neavând intenţia să-l omoare. A mai solicitat să se ţină cont de faptul că până în prezent nu a mai avut nici o abatere penală şi cele 200 de zile de arest preventiv au fost suficiente pentru a se reabilita, motiv pentru care a solicitat să se înlocuiască măsura arestării preventive cu cea a obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea.

Totodată, a arătat că îşi însuşeşte concluziile apărătorilor aleşi.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul nr. ..../P/..... din ...... al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.B. pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 - 175 alin.1 lit. i Cod penal.

S-au reţinut în fapt următoarele:

La data de 24.07.2012, în jurul orelor 15,45, inculpatul M.B. se deplasa cu autoturismul marca „Opel” cu nr. de înmatriculare BH – 2006 – BC, pe DN 67 D, având ca pasager pe scaunul din dreapta faţă pe nepotul său G.Ş.

Ajungând într-o curbă denumită „deasupra de Peco Petrom” inculpatul M.B. a observat deplasându-se în acelaşi sens de mers un grup format din 3 persoane, respectiv partea vătămată D.D., concubina acestuia B.F. şi fiica celei din urmă B.R.A.

Martora B.F., concubina părţii vătămate D.D., se deplasa pe marginea drumului, fiica sa la mijloc iar D.D. se deplasa pe partea dinspre axul drumului.

Ajungând la mică distanţă de grupul respectiv, inculpatul M.B. a efectuat brusc o manevră spre stânga, lovind cu autoturismul pe care-l conducea, pe partea vătămată D.D. care a fost proiectată în şanţul de pe marginea drumului.

Inculpatul şi-a continuat deplasarea fără a se opri pentru a acorda primul ajutor victimei, deplasându-se iniţial spre localitatea Hurezani şi apoi în localitatea Râmnicu Vâlcea.

În urma impactului partea vătămată D.D. a suferit leziuni traumatice care s-au putut produce în condiţiile unui accident rutier din data de ......., fiindu-i acordate iniţial un număr de 8-9 zile îngrijiri medicale, conform CML nr. ..../........ eliberat de S.M.L. Gorj.

Prin adresa nr. ........ din ....... a S.M.L. Gorj, s-a concluzionat că durata îngrijirilor medicale necesare vindecării leziunilor suferite în urma accidentului rutier din ....... este de 25-30 zile îngrijiri medicale în care se includ şi cele acordate iniţial şi că acestea nu au pus în primejdie viaţa victimei.

Partea vătămată a fost transportată la Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti iar apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, fiind internată între 24.07.2012 – 06.08.2012.

Prin adresa nr. ..... din ...... a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, a precizat că unitatea sanitară nu se constituie parte civilă în cauză.

Pe parcursul cercetărilor au fost ridicate imaginile capturate de camerele de supraveghere de la Staţia Peco Petrom din Tg.Cărbuneşti, din care rezultă cu certitudine intenţia inculpatului M.B. de a lovi cu autoturismul pe partea vătămată D.D., având în vedere că acesta a efectuat brusc un viraj spre stânga, împrejurare în care a acroşat victima, nu a acţionat sistemul de frânare, a părăsit locul faptei şi nu a anunţat organele de poliţie despre producerea evenimentului rutier.

Din nota de constatare tehnică a autovehiculului rezultă că acesta corespundea din punct de vedere tehnic şi nu au fost identificate defecţiuni.

Datorită faptului că inculpatul M.B. s-a sustras iniţial urmăririi penale, prin ordonanţa nr. ...../P/...... a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti s-a dispus autorizarea cu titlu provizoriu a localizării, interceptării şi înregistrării convorbirilor telefonice purtate de inculpatul M.B. de la posturile telefonice cu nr. ..... şi ......., ordonanţă care a fost confirmată prin încheierea nr. .... din ......., pronunţată în dosarul nr. ...../..../..... al Tribunalului Gorj.

Din conţinutul convorbirilor telefonice purtate în seara zilei de ...... şi noaptea de ..../......, rezultă în mod cert că inculpatul a lovit victima D.D. cu intenţia de a suprima viaţa părţii vătămate.

Starea de fapt reţinută în sarcina inculpatului a fost probată cu: proces verbal de cercetare la faţa locului; declaraţii inculpat; declaraţii martori; notă de constatare tehnică a autovehiculului; certificat medico legal nr. ...../...... emis de S.M.L. Gorj şi adresa nr. ...../ ...... a SML Gorj; note privind convorbirile telefonice; acte medicale.

Prin rezoluţia din data de ......, ora ..... a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, s-a început urmărirea penală faţă de învinuitul M.B., pentru infracţiunea  prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 174 C.p. -  art. 175 alin.1  lit. i C.p.,

Prin ordonanţa nr. ..../P/..... din data de ....., a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a fost luată faţă de învinuitul M.B. măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 26.07.2012 , orele 00,05 până la 27.07.2012 , orele 00,05.

Prin ordonanţa nr. ..../P/...... din data de ....... a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de învinuitul M.B.  pentru  infracţiunea de tentativă la infracţiunea de omor calificat, prevăzută de art. 20 C.pen. raportat la art. 174 C.pen. - art. 175 alin.1 lit. i C.pen..

Prin încheierea nr. .... din ...... a Tribunalului Gorj s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului M.B. pe o durată de 25 de zile, începând cu data de 26.07.2012 până la 19.08.2012.

Inculpatul M.B. pe parcursul urmăririi penale a avut o atitudine relativ sinceră, a arătat că nu a intenţionat să lovească victima cu autoturismul ci a dorit doar să sperie, împrejurare în care a acroşat-o cu partea stângă a autovehiculului, nu este cunoscut cu antecedente penale şi a încercat să se sustragă urmăririi penale fiind necesară autorizarea provizorie a interceptării convorbirilor telefonice purtate de inculpat în vederea localizării acestuia.

Deşi inculpatul a negat că a lovit cu intenţie partea vătămată, din probele administrate în cauză rezultă cu certitudine că acesta a acţionat cu intenţia directă de a suprima viaţa victimei, având în vedere viteza cu care a lovit victima, faptul că nu a oprit pentru a-i acorda primul ajutor, nu a anunţat organele de poliţie, nu a efectuat nici o manevră de frânare sau de evitare a impactului.

Inculpatul M.B. se afla în relaţii de duşmănie cu victima D.D., aceştia având un conflict la începutul anului 2012 în Portugalia, M.B. formulând o plângere penală împotriva numitului D.D. pentru fapta de vătămare corporală prevăzută de art. 181 Cod penal, cauză ce a făcut obiectul dosarului nr. ...../P/...... înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbuneşti, împrejurare care conduce încă o dată la concluzia că inculpatul a acţionat cu intenţia de a ucide victima prin lovirea sa cu autovehiculul.

Pe parcursul urmăririi penale partea vătămată nu a formulat pretenţii de natură civilă faţă de inculpat, nefiind posibilă audierea sa din cauza stării de sănătate, însă tatăl său D.D. a precizat că se constituie parte civilă împreună cu soţia sa D.M. cu suma de 25.000 lei , în calitate de părinţi ai victimei, întrucât au suportat cheltuieli cu partea vătămată.

Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti nu s-a constituit parte civilă în cauză iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova nu a comunicat cuantumul cheltuielilor de spitalizare.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. ...../...../..... la data de ......, având prim termen de judecată stabilit aleatoriu la data de ......, iar termen intermediar la data de ......, când s-a menţinut starea de arest a inculpatului, ca fiind temeinică şi legală.

La termenul din data de ..... au fost introduse, conceptate şi citate în cauză părţile civile Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, Spitalul Clinic de Urgenţă nr. 1 Craiova şi Serviciul de Ambulanţă Gorj şi s-a admis cererea inculpatului, acordându-se un nou termen pentru ca acesta să-şi angajeze un apărător la data de .......

Din adresa nr. ....../...... rezultă că Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti nu se constituie parte civilă.

Din adresa nr. ...../...... rezultă că Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj se constituie parte civilă cu suma de 1518,00 RON, ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu transportul părţii vătămate D.D.

Se precizează că această adresă anulează adresa nr. ..... din data de .....

Din adresa nr. ...../..... rezultă că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova se constituie parte civilă cu suma de 5827,80 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate D.D.

Prin cererea ataşată la dosarul cauzei D.V., tatăl părţii vătămate, D.D., s-a constituit parte civilă cu suma de 100.000 RON, reprezentând daune materiale şi 300.000 RON daune morale.

Printr-o cerere similară, D.M., mama părţii vătămate s-a constituit parte civilă cu suma de 50.000 RON, reprezentând daune materiale şi 150.000 RON daune morale.

La dosar s-au mai depus de către apărătorii aleşi ai inculpatului mai multe caracterizări privind persoana acestuia.

În şedinţa publică din 09.10.2012, inculpatul, care a menţinut în totalitate declaraţiile date la urmărirea penală, a recunoscut că l-a lovit cu autoturismul pe care-l conducea pe partea vătămată D.D., însă nu a avut intenţia de a-l ucide şi nici măcar de a-l lovi pe acesta.

A mai precizat inculpatul că după accident l-a sunat pe unchiul său, G.G., proprietarul autoturismului, căruia i-a spus că l-a lovit cu autoturismul pe D.D., care circula pe partea stângă, împreună cu soţia şi fiica sa.

A mai arătat inculpatul că în urma impactului nu a observat că partea vătămată căzuse la pământ.

Inculpatul a precizat că nu este adevărat că i-ar fi spus unchiului său că ar fi avut o secure în autoturism. A mai arătat inculpatul că pe bancheta din faţă-dreapta, în momentul impactului se afla minorul G.Ş., în vârstă de 11 ani, pe care nu l-a avertizat înaintea impactului, spunându-i să închidă ochii şi să se pitească.

Inculpatul a arătat că îl cunoaşte pe D.D. de mai bine de 10 ani iar în cursul anului 2012 a avut un conflict cu acesta în timpul căreia sus-numitul l-a lovit cu un cuţit în ochi.

A mai precizat inculpatul că în ziua accidentului s-a întâlnit întâmplător cu concubina părţii vătămate într-un bar, unde a venit şi partea vătămată pentru a o lua pe aceasta acasă.

A mai arătat inculpatul că la plecarea din bar, între partea vătămată şi concubina sa a avut loc un conflict.

Cu privire la împrejurările în care a avut loc accidentul, inculpatul  a arătat că a ajuns cu autoturismul pe contrasens, întrucât a ocolit un şanţ, care s-a aflat în zona de drum respectivă. Şanţul respectiv se află pe drumul naţional, probabil în urma lucrărilor de traversare cu o conductă efectuate anterior.

A mai precizat inculpatul că a avut viteză mică şi a încercat să evite impactul cu partea vătămată, pe care a lovit-o cu oglinda şi cu stâlpul din spate al autoturismului.

După accident, inculpatul l-a sunat pe unchiul său, care l-a certat cu privire la cele întâmplate, motiv pentru care inculpatul menţionează că a intrat în panică, a fugit şi nu a sesizat organele de poliţie.

La telefon inculpatul i-a spus unchiului său că nu a avut o viteză mai mare de 50 km/h.

Inculpatul a precizat că transcrierile convorbirilor telefonice conţin adevărul doar în proporţie de 10%, pretinzând că acestea au fost falsificate la solicitarea părţii vătămate, care are „relaţii”.

Partea vătămată D.D. a formulat o cerere, ataşată la dosarul cauzei, prin care s-a constituit parte civilă cu suma de 200.000 RON, reprezentând cheltuielile efectuate pentru a-şi recăpăta starea de sănătate şi cu suma de 100.000 RON, reprezentând daune morale.

În şedinţa publică din ...... a fost ascultată partea vătămată D.D., care a declarat că inculpatul l-a lovit cu autoturismul cu intenţia de a-l ucide, în timp ce se deplasa pe partea stângă a şoselei pe raza localităţii Tg-Cărbuneşti, în dreptul staţiei Peco, împreună cu soţia şi fiica sa.

Când a observat că autoturismul condus de inculpat se îndrepta spre el, partea vătămată a împins pe soţia şi fiica sa în şanţul aflat pe partea stângă a şoselei.

Partea vătămată a arătat că anterior avusese nişte discuţii cu inculpatul, determinate de faptul că acesta i-a solicitat o sumă de bani împrumut, iar el l-a refuzat.

A mai arătat partea vătămată că anterior, în timp ce se afla împreună cu inculpatul în Portugalia la muncă, a avut un conflict cu nişte cetăţeni din Republica Moldova.

Partea vătămată a părăsit localul în care se afla şi nu cunoaşte cine l-a lovit pe inculpat.

A declarat partea vătămată că se constituie parte civilă cu suma de 300.000 lei, din care suma de 200.000 lei despăgubiri materiale şi 100.000 lei daune morale.

Partea vătămată a precizat că nu a fost ameninţată personal de inculpat, însă a primit ameninţări prin diferiţi intermediari.

A mai arătat în declaraţia sa că „Doctorul” sau „Doctoraşul” este porecla unui băiat din Tg-Cărbuneşti, al cărui nume nu-l cunoaşte.

Partea vătămată a mai arătat că suma de 200.000 lei, cu care s-a constituit parte civilă, reprezintă „pierderea pe care am suferit-o determinată de faptul că nu am putut să mai merg în străinătate, unde urma să cerşesc şi să fur diferite obiecte”.

Partea vătămată a precizat că în momentul producerii accidentului el se deplasa împreună cu fiica şi soţia sa, aflându-se unul lângă altul şi nu unul după altul, pe marginea şoselei şi nu pe banda folosită de autovehicule.

În aceeaşi şedinţă publică, a fost ascultată martora B.F., concubina părţii vătămate, care şi-a menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală.

Aceasta a arătat că în cursul lunii iulie 2012, în timp ce se deplasa împreună cu concubinul său D.D. şi cu fiica acestora spre centrul oraşului Tg-Cărbuneşti, pe strada Trandafirilor, în jurul orelor 14:00, au fost împinse de către D.D. spre stânga drumului, în scurt timp văzându-l pe acesta la pământ.

A văzut o maşină albastră care se deplasa în viteză, dându-şi seama că autorul faptei este inculpatul M.B., cu care partea vătămată se certase anterior.

Un vecin a anunţat ambulanţa, care l-a transportat pe D.D. la spital.

Părţii vătămate îi curgea sânge pe nas şi pe gură.

Între inculpat şi partea vătămată era o stare conflictuală mai veche.

Martora a arătat că ea, concubinul şi fiica sa, se deplasau unul lângă altul.

În aceeaşi şedinţă publică a fost ascultat martorul ocular O.E., care şi-a menţinut declaraţia dată în faza de urmărire penală, precizând că în data de ......, în jurul orelor ...., în timp ce stătea pe bancă în faţa locuinţei tatălui său din Tg-Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr. 156, a văzut trecând prin faţa sa un bărbat, o fetiţă şi o femeie. După ce au trecut de staţia Peco, mergând spre oraş, pe partea stângă a drumului bărbatul a fost lovit din spate de un autoturism de culoare albastră. Martorul a văzut impactul, în urma căruia bărbatul a fost aruncat în şanţ.

Femeia şi fetiţa în momentul producerii impactului se aflau în picioare, în partea stângă, în spatele bărbatului lovit. Cele 3 persoane se deplasau unul în spatele celuilalt, primul fiind bărbatul, urmat de femeie şi fetiţă. Autoturismul a lovit cu partea stângă bărbatul, care a fost aruncat în şanţ.

Când a revenit martorul nu a mai văzut autoturismul la faţa locului.

Locul în care s-a petrecut accidentul este în curbă, în acea zonă nefiind denivelări.

Ambulanţa a transportat partea vătămată la spital.

În momentul producerii impactului, autoturismul condus de inculpat a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu victima.

Martorul a asistat organele de poliţie care au făcut cercetarea la faţa locului, semnând documentele în calitate de martor asistent.

A mai declarat martorul că nu a văzut urme de frânare pe asfalt.

În aceeaşi şedinţă publică au fost ascultaţi martorii G.V., G.G. şi G.I.E., care şi-au menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală, declaraţii care confirmă starea de fapt reţinută în sarcina inculpatului.

Prin încheierea din ..... tribunalul a respins cererea apărătorului inculpatului privind efectuarea unei expertize tehnice auto, precum şi cererea formulată de acelaşi apărător privind efectuarea unei expertize medico-legale.

Tribunalul a admis cererea formulată de apărătorul inculpatului privind traducerea convorbirilor interceptate în mediul ambiental în faza de urmărire penală.

Prin aceeaşi încheiere s-a încuviinţat proba cu 2 martori în circumstanţiere, fiind admisă, de asemenea, proba cu martori pe latură civilă, formulată de apărătorul părţilor civile.

La termenul din data de ...... a fost respinsă cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat, s-a menţinut arestarea preventivă a acestuia şi s-a revenit cu adresă la traducătorul autorizat de limba rromani.

Din depoziţiile martorului C.R., propus de inculpat în circumstanţiere, a rezultat că acesta nu a mai avut abateri, se ocupă exclusiv de creşterea şi educarea minorului, întrucât soţia sa este însărcinată şi se apreciază că inculpatul nu ar fi fost în stare de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

În cauză s-a efectuat o nouă traducere a convorbirilor interceptate şi înregistrate în mediul ambiental la urmărirea penală din limba rromani în limba română de către traducătorul autorizat T.L., proba fiind solicitată, aşa cum s-a arătat mai sus, de către inculpat prin apărătorul ales.

Noua traducere efectuată în cauză şi ataşată la dosar are, în esenţă, acelaşi conţinut cu traducerea efectuată în timpul urmăririi penale.

Din conţinutul convorbirilor interceptate şi înregistrate în mediul ambiental rezultă că inculpatul a acţionat cu intenţie directă de a ucide pe partea vătămată D.D.

Din discuţiile telefonice efectuate de inculpat cu prieteni şi rude ale sale, a rezultat că inculpatul a acţionat cu intenţie directă de a omorî partea vătămată, acest lucru nefiind realizat din cauza faptului că autoturismul nu a funcţionat corespunzător, „nu a fost demaraj, maşina nu trăgea, nu a fost demaraj, nu a fost nimic. Am vrut să mă dau jos cu securea, eu; aia a fost ideea mea, dar ţipa copilul în maşină, ţipa rău de tot copilul!”

Rezultă, prin urmare, că la momentul producerii impactului în autoturism se afla nepotul inculpatului, pe nume G.Ş., inculpatul având în autoturism o secure, care nu a fost folosită şi cu privire la existenţa căreia în autoturism nu există probe la dosarul cauzei.

Inculpatul arată în continuare în convorbirea telefonică faptul că nu a coborât din autoturism, deşi pusese mâna pe secure, întrucât nepotul său a început să ţipe. Acest lucru s-a întâmplat după ce partea vătămată a fost lovită cu autoturismul.

De asemenea, în convorbirea telefonică descrie în amănunt faptul că a lovit în plin partea vătămată cu autoturismul cu viteza de 70-80 km/h.

Din discuţii rezultă că inculpatul a primit informaţii că partea vătămată se află în spital la Craiova, unde a fost transportat pentru acordarea îngrijirilor medicale pentru leziunile suferite prin lovirea sa de către autoturismul condus de inculpat.

De asemenea, inculpatul a fost avertizat că este căutat de către organele de urmărire penală şi ar fi bine să se predea.

Inculpatul a mai explicat ce s-a întâmplat cu minorul şi autoturismul condus de el după comiterea faptei.

Din aceleaşi convorbiri telefonice rezultă că înainte de producerea impactului i-ar fi spus nepotului său să se lase jos şi să închisă ochii. De asemenea, mai rezultă că inculpatul a avut intenţia de a ucide numai partea vătămată, nu şi pe soţia şi fiica sa.

Mai rezultă din aceleaşi convorbiri faptul că inculpatul era nemulţumit de faptul că acţiunea sa nu se terminase aşa cum a dorit şi avea intenţia să meargă să caute partea vătămată, chiar şi în spital, până când îşi va desăvârşi fapta.

Mai rezultă din aceleaşi convorbiri că inculpatul că ar fi avut intenţii similare cu altă persoană poreclită „Doctoraş”, despre care afirma:”Nici pe acela nu-l las!”

La dosar inculpatul, prin apărătorul P.A.M., a formulat o nouă cerere de liberare provizorie sub control judiciar, pe care şi-a retras-o în şedinţa publică din data de ......

Inculpatul a formulat, tot prin apărător, o cerere prin care solicita să fie scutit de onorariu de traducător ori să-i fie acordat un nou termen pentru a lua legătura cu familia în vederea achitării onorariului de traducător.

Instanţa a admis cererea inculpatului şi a acordat un nou termen pentru ca acesta să aibă posibilitatea achitării onorariului traducătorului, având în vedere faptul că proba fusese solicitată de inculpat, prin apărătorul său.

Tribunalul, analizând ansamblul probelor administrate în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi la cercetarea judecătorească, respectiv proces verbal de cercetare la faţa locului; declaraţii inculpat; declaraţii martori; notă de constatare tehnică a autovehiculului; certificat medico legal nr. ..../..... emis de S.M.L. Gorj şi adresa nr. ...../...... a SML Gorj; note privind convorbirile telefonice; acte medicale, constată că inculpatul se face vinovat de infracţiunea de tentativă la infracţiunea de omor calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174 - 175 alin.1 lit. i Cod penal, pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

Starea de fapt reţinută în sarcina inculpatului constă în următoarele: la data de ......, în jurul orelor ....., inculpatul M.B. se deplasa cu autoturismul marca „Opel” cu nr. de înmatriculare BH – 2006 – BC, pe DN 67 D, având ca pasager pe scaunul din dreapta faţă pe nepotul său G.Ş.

Ajungând într-o curbă denumită „deasupra de Peco Petrom” inculpatul M.B. a observat deplasându-se în acelaşi sens de mers un grup format din 3 persoane, respectiv partea vătămată D.D., concubina acestuia B.F. şi fiica celei din urmă B.R.A.

Martora B.F., concubina părţii vătămate D.D., se deplasa pe marginea drumului, fiica sa la mijloc iar D.D. se deplasa pe partea dinspre axul drumului.

Când se afla la mică distanţă mică faţă de grupul respectiv, inculpatul M.B. a efectuat brusc o manevră spre stânga, lovind cu autoturismul pe care-l conducea, pe partea vătămată D.D. care a fost proiectată în şanţul de pe marginea drumului.

Inculpatul şi-a continuat deplasarea fără a se opri pentru a acorda primul ajutor victimei, deplasându-se iniţial spre localitatea Hurezani şi apoi în localitatea Râmnicu Vâlcea.

În urma impactului partea vătămată D.D. a suferit leziuni traumatice care s-au putut produce în condiţiile unui accident rutier din data de ......, fiindu-i acordate iniţial un număr de 8-9 zile îngrijiri medicale, conform CML nr. ..../...... eliberat de S.M.L. Gorj.

Prin adresa nr. ..... din ..... a S.M.L. Gorj, s-a concluzionat că durata îngrijirilor medicale necesare vindecării leziunilor suferite în urma accidentului rutier din ..... este de 25-30 zile îngrijiri medicale în care se includ şi cele acordate iniţial şi că acestea nu au pus în primejdie viaţa victimei.

Partea vătămată a fost transportată la Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti iar apoi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, fiind internată între 24.07.2012 – 06.08.2012.

Prin adresa nr. ..... din .... a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, a precizat că unitatea sanitară nu se constituie parte civilă în cauză.

Pe parcursul cercetărilor au fost ridicate imaginile captate de camerele de supraveghere de la Staţia Peco Petrom din Tg-Cărbuneşti, din care rezultă cu certitudine intenţia inculpatului M.B. de a lovi cu autoturismul pe partea vătămată D.D., având în vedere că acesta a efectuat brusc un viraj spre stânga, împrejurare în care a acroşat victima, nu a acţionat sistemul de frânare, a părăsit locul faptei şi nu a anunţat organele de poliţie despre producerea evenimentului rutier.

Din ansamblul probelor administrate în cauză rezultă fără dubiu faptul că inculpatul a acţionat cu intenţie în scopul suprimării vieţii părţii vătămate, însă nu şi-a putut atinge scopul propus datorită modului în care a conceput desfăşurarea activităţii infracţionale, precum şi unei cauze foarte importante, pe care însuşi inculpatul o explică în convorbirea telefonică purtată cu o persoană: „… şi nu a fost demaraj, maşina nu trăgea, nu a fost demaraj, nu a fost nimic.”

Rezultă, deci, că în intenţia sa de a suprima viaţa părţii vătămate inculpatul a fost împiedicat de faptul că autoturismul pe care-l conducea şi pe care a vrut să-l folosească în comiterea infracţiunii, nu a funcţionat la parametrii scontaţi.

Aşa cum am arătat mai sus, faptul că inculpatul a acţionat cu intenţie în scopul de a suprima viaţa părţii vătămate, rezultă din coroborarea ansamblului probelor administrate în cauză, atât în faza urmăririi penale, cât şi în timpul cercetării judecătoreşti. Înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de inculpat cu diferite persoane după comiterea faptei, imaginile captate de camerele de supraveghere de la Staţia Peco Petrom din Tg-Cărbuneşti, în apropierea căreia s-a comis fapta, plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile inculpatului, declaraţia martorului ocular O.E., declaraţia martorei B.F. (concubina părţii vătămate), precum şi celelalte probe administrate în cauză, formează convingerea tribunalului că inculpatul a acţionat cu intenţie în scopul suprimării vieţii părţii vătămate însă, din motivele pe care le-am expus mai sus, infracţiunea a rămas la faza de tentativă.

Se apreciază că încadrarea juridică a faptei dedusă judecăţii este corectă. Prin urmare, va fi respinsă cererea adresată instanţei de inculpat prin apărător ales, referitoare la schimbarea încadrării juridice a faptei din art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i C.pen., în art. 181 C.pen., întrucât aşa cum s-a arătat mai sus, din ansamblul probelor administrate, rezultă fără dubiu că inculpatul a comis infracţiunea dedusă judecăţii.

Având în vedere că fapta inculpatului a fost comisă în public, inculpatul urmează a fi condamnat pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i C.pen.

Pedeapsa ce i se va aplica inculpatului va fi cu închisoarea cu privare de libertate, fiind orientată spre moderat.

La individualizarea pedepsei se va avea în vedere pericolul social deosebit al faptei comise, împrejurările comiterii faptei, atitudinea inculpatului, faptul că acesta nu are antecedente penale.

Alături de pedeapsa principală, se va aplica pedeapsa complementară, precum şi pedeapsa accesorie.

Va fi dedusă din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv şi va fi menţinută starea de arest a inculpatului.

Se vor preleva de la inculpat probe biologice în vederea înregistrării în baza de date a Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, inculpatul va fi obligat la despăgubiri civile către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, reprezentând cheltuielile cu transportul părţii vătămate la spital, precum şi la despăgubiri civile către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate D.D.

Se va lua act că Spitalul orăşenesc Tg-Cărbuneşti nu se constituie parte civilă în cauză.

Va fi respinsă acţiunea civilă formulată de părţile civile D.V. şi D.M., întrucât cererile formulate de aceştia nu au fost dovedite în nici un mod.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea vătămată D.D., aceasta va fi admisă numai în ceea ce priveşte daunele morale, însă nu în cuantumul solicitat de partea vătămată, ci într-un cuantum stabilit de instanţă, care va ţine cont de suferinţa  fizică şi psihică cauzată părţii vătămate prin fapta inculpatului.

Inculpatul va fi obligat la plata sumei de 1227,88 lei către T.L., traducător interpret autorizat de limba rromani, reprezentând contravaloarea traducerii convorbirilor interceptate şi înregistrate în mediu ambiental, conform cererii acestuia ataşată la dosarul cauzei.

Inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea formulată de inculpat prin apărător ales privind schimbarea încadrării juridice a faptei din art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i C.pen., în art. 181 C.pen.

În baza art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i C.pen. condamnă pe inculpatul M.B., în prezent deţinut în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova, la 8 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen.

Deduce reţinerea şi arestul preventiv de la 26.07.2012, la pronunţare.

Menţine starea de arest a inculpatului.

Dispune recoltarea de la inculpat a probelor biologice în vederea înregistrării în baza de date a Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.

Ia act că Spitalul orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti nu se constituie parte civilă.

Obligă pe inculpat la 1518,00 lei către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj, reprezentând cheltuielile ocazionate de transportul părţii vătămate Dumitru Daniel.

Obligă pe inculpat la 5827,80 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate D.D.

Respinge cererea de constituire parte civilă formulată de către D.V. şi D.M., atât cu privire la despăgubirile materiale, cât şi cu privire la despăgubirile morale.

Admite în parte acţiunea civilă a părţii vătămate D.D., în sensul că obligă pe inculpat la plata de daune morale către partea vătămată în cuantum de 10.000 lei.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 1227,88 lei către T.L., traducător interpret autorizat de limba rromani, reprezentând contravaloarea traducerii convorbirilor interceptate şi înregistrate în mediu ambiental.

Obligă pe inculpat la 1000 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din ....... la Tribunalul Gorj.