Complicitate la tâlhărie

Sentinţă penală 566 din 04.04.2011


Obiect: complicitate la  tâlhărie prev de art 26 CPen raportat la art 211 alin 1,2 lit c CPen  , alin 21 CPen lit a CPen cu aplicarea art 75 lit c CPen şi art 37lit a CPen  .

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr. 7643/P/ 2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr.  12296/180/2010  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii  penale şi trimiterea în judecată a inculpatului FN  pentru săvârşirea  infracţiunii de complicitate la  tâlhărie prev de art 26 CPen raportat la art 211 alin 1,2 lit c CPen  , alin 21 CPen lit a CPen cu aplicarea art 75 lit c CPen şi art 37lit a CPen  .

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în ziua de 07.06.2009, în jurul orelor 15,15, în timp ce se afla pe str…. din mun.Bacău, împreună cu minorul CB a fost de acord şi l-a ajutat pe acesta din urmă ca prin violenţă să o deposedeze pe partea vătămată PT, de un lănţişor din metal galben, prevăzut cu o cruciuliţă, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 650 lei recuperat parţial .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 07.06.2009 , în jurul orelor 15,15, minorul CB împreună cu inculpatul FN, se aflau pe str… din mun.Bacău, ocazie cu care pe acelaşi trotuar au văzut-o venind pe partea vătămată PT de la care s-au hotărât să-i sustragă lănţişorul din aur ce-l purta la gât .

În momentul în care partea vătămată a ajuns lângă cei doi minorul DB conform înţelegerii a smuls de la gâtul părţii vătămate lanţul din aur, după care împreună cu inculpatul au fugit de la locul săvârşirii infracţiunii fiind urmăriţi de partea vătămată şi martorul RS care a reuşit să-l prindă numai pe minor şi a găsit asupra acestuia lănţişorul sustras .

Inculpatul a reuşit să scape cu fuga fiind identificat şi recunoscut după fotografie de către partea vătămată ca fiind persoana care la data de 07.06.2009 se afla cu făptuitorul minor şi l-a ajutat pe acesta la săvârşirea infracţiunii .

Cu ocazia prinderii în flagrant şi ulterior în cursul cercetării penale făptuitorul minor a recunoscut săvârşirea infracţiunii precizând că a avut o înţelegere prealabilă în acest sens cu inculpatul FN .

La data de 08.10.2009 cu ocazia  reconstituirii inculpatul FN a recunoscut săvârşirea infracţiunii în forma complicităţii arătând modalitatea în care a acţionat împreună cu CB .

Prin rechizitoriul nr.4665/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău din 16.09.2009 minorul CB a fost trimis în judecată pentru săvârşirea aceleaşi infracţiuni, iar faţă de inculpat s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor întrucât acesta s-a sustras de la urmărirea penală .

În timp ce fugea de la faţa locului minorul CB a pierdut cruciuliţa de la lănţişor .

Când a smuls lănţişotul de la gâtul părţii vătămate, CB a zgâriat-o pe aceasta în zona pieptului, provocându-i leziuni pentru care conform adresei SML din data de 11.06.2009 se arată faptul că aceasta a necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale . Fapta comisă de inculpatul FN se probează cu : sesizarea părţii vătămate PT, proces verbal de cercetare la faţa locului, planşe fotografice conţinând examinarea numitei PT, declaraţiile părţii vătămate, adresa SML nr.1649/11.06.2009, dovezi ridicare-predare a bunului sustras , declaraţiile martorilor, proces verbal de efectuare a conducerii în teren – planşe foto ; declaraţiile făptuitorului CB , proces verbal de identificare a persoanei după fotografie cu planşe foto , proces verbal de reconstituire şi planşe foto , toate coroborate cu declaraţiile inculpatului FN

Fapta inculpatului care în ziua de 07.06.2009, în jurul orelor 15,15, în timp ce se afla pe str… din mun.Bacău, împreună cu minorul CB a fost de acord şi l-a ajutat pe acesta din urmă ca prin violenţă să o deposedeze pe partea vătămată PT, de un lănţişor din metal galben , prevăzut cu o cruciuliţă, cauzându-i un prejudiciu în valoare de 650 lei – recuperat parţial, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie faptă prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal raportat la art.211 alin.1,2 lit.c, al.21 lit.a Cod penal cu aplicarea art.75 lit.c Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal .

Prezent în instanţă inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a solicitat judecarea cauzei potrivit prevederilor art. 3201 Cod Procedură Penală.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume : gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă ,urmările produse urmând să aplice inculpatului o pedeapsă privativă de libertate orientată peste minimul special prevăzut de lege .

Fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată au fost săvârşite în interiorul termenului de încercare stabilit prin sent pen 1642/2008 a Judecătoriei Bacău  şi prin care s-a aplicat o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ,  sentinţă definitivă la 30-09-2008 şi prin care s-a stabilit termen de încercare  3 ani şi 6 luni şi de asemenea în interiorul termenului de încercare stabilit prin sent pen 1802/2008 a Judecătoriei Bacău  şi prin care s-a aplicat o pedeapsă de  6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ,  sentinţă definitivă la 21-10-2008 şi prin care s-a stabilit termen de încercare  3 ani şi 6 luni .

 Pentru aceste motive instanţa va proceda potrivit prevederilor art. 83 Cod Penal şi va dispune revocarea  suspendării condiţionate a pedepselor anterioare , aceste pedepse, vor fi contopite în pedeapsa cea mai grea , pedeapsa rezultantă urmând a fi cumulată cu pedeapsa ce urmează a fi aplicată în cauză .

Urmează ca pedeapsa să fie executată în regim privativ de libertate .

Văzând şi dispoziţiile  art. 189 Cod Procedură Penală şi ale art. 191 alin. 1 Cod Procedură Penală  ;

Pentru aceste motive, a fost condamnat inculpatul FN  la pedeapsa rezultantă de 2 ani şţi 6 luni închisoare.