Furt calificat

Sentinţă penală 191 din 07.02.2011


 Obiect: furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 – art.209 al.1 lit. e  din C.p. , cu aplic. art.37 lit. b din C.p

Asupra procesului penal de faţă, constată următoarele  :

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău  nr.2248/P/2010 din 09.04.2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului ER , pentru infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 al. 1 – art.209 al.1 lit. e  din C.p. , cu aplic. art.37 lit. b din C.p. constând în aceea că, în seara zilei de 02.04.2010 , în jurul orei 20.30 , aflându-se în sala de jocuri electronice, a sustras din buzunarul părţii vătămate AD suma de 900 lei.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul , partea vătămată AD şi martorii FG, CC şi VS .

Partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză , în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În seara zilei de 02.04.2010 inculpatul ER se afla în sala de jocuri de noroc „ CM. La un alt aparat se afla partea vătămată AD , aşezată pe un scaun înalt.  Aceasta avea în buzunarul exterior din partea stângă de la haină suma de 900 lei pe care i-o dăduse prietenul său MS aflat şi el în sala respectivă. Banii au fost observaţi de inc. ER care, profitând că partea vătămată era concentrată la aparatul electronic i-a sustras din buzunar.

Lipsa banilor nu a fost observată decât după ce partea vătămată a ajuns acasă. Martorul MS , prietenul său a căutat banii pe traseul parcurs până la domiciliu, crezând că i-a pierdut , dar a discutat şi cu angajaţii cazinoului . A doua zi a vizionat înregistrările video de la momentul împreună cu aceştia , constatând că banii au fost sustraşi de inculpat, fapt pentru care a formulat plângere la Secţia 2 Poliţie Bacău . Inculpatul a auzit între timp de identificarea sa şi , prin intermediului martorilor FG şi CC a luat legătura cu martorul MS , s-a întâlnit cu acesta şi i-a restituit banii sustraşi de la partea vătămată .

  Inculpatul a recunoscut parţial săvârşirea faptei , susţinând că a găsit banii pe un scaun de la un aparat electronic , solicitând prin apărător şi schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată , în cea de însuşirea bunului găsit prev. de art.216 din C.p.

Instanţa va înlătura aceste declaraţii necorespunzând realităţii  şi va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice având în vedere în primul rând înregistrările video în care se observă momentul în care inculpatul a luat banii de la partea vătămată aflată pe scaun , fiind exclusă astfel varianta găsirii lor ( filele 18,19 dup, foto 6 – 10 ) . În fotografiile următoare apare inculpatul părăsind sala de jocuri ( la nici un minut de la momentul sustragerii banilor  - fila 20 dup.) . 

De asemenea şi în varianta prezentată de inculpat ( banii erau între scaunele pe care se aflau partea vătămată şi prietenul său ) , bunurile sustrase nu erau găsite, inculpatul cunoscând posesorul lor ( unul din cei ) , existând astfel tot o acţiune de sustragere. 

În drept , fapta inculpatului  ER de a sustrage suma de 900 lei din buzunarul părţii vătămate AD aflată într-un loc public , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 al.1 – art.209 al.1lit.e din C.p.

Astfel , în temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru această  infracţiune .

  La alegerea pedepsei , precum şi la individualizarea cuantumului acestora instanţa , conform art. 72 din C.p., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului , dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpatului prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.208 - 209 al.1 lit. e din C.p. ( patrimoniul persoanei ) , prejudiciul a fost recuperat din iniţiativa inculpatului , la scurt timp după comiterea faptei , împrejurare ce va fi considerată o circumstanţă atenuantă conform art.74 lit.b din C.p. .  Totodată inculpatul este recidivist (recidivă postexecutorie raportat la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.3846/2002 a Judecătoriei Bacău din executarea căreia  fost liberat condiţionat la data de 01.12.2004 cu un rest de 402 zile ) fapt pentru care vor fi avute în vedere şi prevederile art.37 lit. b din C.p. 

Existând un concurs între cauzele de agravare şi de atenuare a răspunderii penale , instanţa va face aplicarea art. 80 din  C.p. şi  având în vedere şi valoarea mică a prejudiciului  va coborî pedeapsa sub  minimul prevăzut de art.209 al.1 din C.p.

Având în vedere aceste aspecte instanţa apreciază că o pedeapsă de 1 an şi 2 luni închisoare este de natură să asigure realizarea scopurilor prev de art.52 din C.p.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, reţine că natura faptelor săvârşite şi circumstanţele personale ale inculpatului conduc la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prev. de art. 64 lit. a şi b din C.p. , cu excepţia dreptului de a alege.

Inculpatul a fost cercetat în stare de arest , fiind reţinut şi arestat preventiv în prezenta cauză în perioada 11.05.2010 – 11.06.2010 , fiind liberat provizoriu pe cauţiune, astfel încât , va deduce perioada executată de la 11.05.2010 la 11.06.2010 , conform art.88 din C.p.

Întrucât după liberarea sa sub control judiciar a comis o altă infracţiune pentru care a  fost arestat o perioadă scurtă şi pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul 7741/P/2010 din 11.01.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, instanţa va constata existenţa cazului de revocare a liberării provizorii prev. de art. 16010 al.1 lit.  b  şi , având în vedere şi soluţia de condamnare a acestuia cu executarea efectivă a pedepsei, în temeiul acestui articol şi al art.350 al.1 din C.p.p. va revoca liberarea provizorie pe cauţiune şi va dispune arestarea preventivă a inculpatului ER .

În ceea ce priveşte latura civilă , instanţa va constata că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

Întrucât s-a dispus revocarea liberării provizorii pe cauţiune în temeiul art. 16010 al.1 lit.  b  din C.p.p. , instanţa va constata existenţa situaţiei prevăzută de art.1605 al.5 din C.p.p. şi cauţiunea nu se va  restitui inculpatului.

Conform art.191 alin.1 Cod procedură penală obligă pe inculpat să plătească statului suma de 1100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.