Dare de mită

Sentinţă penală 57 din 09.03.2012


Prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău nr. 41/P/2012 din 08.02.2012 s-a dispus  trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inc. M.P. şi B.M.A. ambii pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 78/2000, modif., rap. la art. 255 alin. 1 Cp., constând în aceea că: la data de 20.01.2012, în jurul orelor 22,00 au oferit denunţătorului C.A.I., agent principal în cadrul Biroului Rutier al Poliţiei municipiului Bacău, suma de 200 de lei, pentru ca acesta, în schimb, să nu întocmească actele constatatoare ale infracţiunii prev. de art. 85 alin. 4 din O.U.G. 195/2002, contrar atribuţiilor de serviciu.

În actul de sesizare se reţine că la data de 20.01.2012, numitul C.A.I., agent principal în cadrul Biroului Rutier al Politiei Mun. Bacău, a formulat un denunţ la D.G.A. - S.J.A. Bacău, prin care încunoştinţează că, la data de 17.01.2012, în jurul orelor 20,30, în timp ce efectua serviciul de patrulare din mun. Bacău, a procedat la oprirea autoturismului marca F.M. cu numărul de înmatriculare 97D52404, motivat de faptul că circula fără sistemul de iluminare/semnalizare în partea din spate.

Cu ocazia legitimării conducătorului auto, s-a constatat că acesta se  numeşte M.P., identitate ce a fost stabilită în baza cărţii de  identitate şi a permisului auto, persoană care, la solicitarea agentului principal C.A.I. de a prezenta actele autoturismului la control, a predat doar asigurările, specificând că nu are asupra sa certificatul de înmatriculare al autoturismului, urmând a-1 aduce imediat de la domiciliu, ceea ce însă nu s-a mai întâmplat.

Ulterior, în ziua de 20.01.2012, în jurul orelor 18,15, în timp ce se afla din nou în serviciul de patrulare, potrivit planificării, în zona Policlinicii Vechi din mun. Bacău, denunţătorul C. A.I. a fost abordat de inculpatul M.P. şi de o altă persoană, ce a fost identificată, din cercetări, ca fiind inculpatul B.M.A., care i-au propus, prin oferte consecutive, făcute de fiecare dintre aceştia, „să se înţeleagă", respectiv să îi restituie inculpatului M.P. permisul de conducere, actul de identitate si asigurările auto, fără a-i întocmi acte de constatare a faptei, în schimbul unei sume de bani, neprecizate la momentul respectiv.

Potrivit denunţului, atât inculpatul M.P., cât şi inculpatul B.M.A., au specificat agentului că dacă renunţă la continuarea efectuării verificărilor „va mânca şi el o friptură", iar denunţătorul a observat că inculpatul M.P. avea în mână suma de aproximativ 100-150 lei, bani pe care a încercat să îi introducă în buzunarul de la haină.

Agentul de poliţie a refuzat categoric „oferta" şi i-a solicitat expres inculpatului M.P. să se prezinte cu certificatul de înmatriculare la sediul Poliţiei mun. Bacău la orele 22,00, la ieşirea din schimb, în caz contrar urmând a-i întocmi actele de constatare pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 85 alin. 4 din OUG 195/2002, aspect pe care agentul de poliţie i 1-a comunicat, de altfel, încă din seara zilei de 17.01.2012.

La data de 20.01.2012, orele 22,15, a avut loc acţiunea de prindere în F. a inculpaţilor M.P. şi B.M.A., imediat  după ce acesta din urmă a procedat la remiterea sumei de 200 de lei, denunţătorului. Banii au fost aşezaţi pe birou, în faţa agentului de poliţie, imediat ce acesta i-a solicitat inculpatului M.P. să scrie o declaraţie referitoare la fapta de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără drept de circulaţie în România.

Activitatea infracţională ce realizează elementul material al faptei de corupţie denunţate şi surprinderea în F. a inculpaţilor a fost interceptată şi înregistrată audio-video în baza ordonanţei procurorului nr. 41/P/2012, din data de 20.01.2012, pentru o perioadă de 48 de ore, începând cu ora 20.30, autorizaţie provizorie ce a fost confirmată ulterior de Tribunalul Bacău, în baza încheierii nr.78/2012 din data de 24.01.2012.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Bacău la nr. 704/110/2012 la data de 09.02.2012.

Inculpaţii  M.P. şi B.M.A., au solicitat instanţei – la primul termen de judecată şi înainte de citirea actului de sesizare al instanţei - aplicarea procedurii simplificat de judecare a cauzei, solicitând aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 C.pr.pen., în sensul că recunosc în întregime faptele imputate, este de acord, are cunoştinţă de întreg materialul probator acumulat la urmărirea penală, şi pe care şi-l însuşesc. 

Situaţia de fapt, aşa cum a fost reţinută de rechizitoriu, se bazează pe materialul probator acumulat, respectiv: denunţul formulat de agentul principal C. A.I., procesul-verbal de efectuarea fotocopiilor conforme cu originalul a documentelor ridicate de la inc. M.P., copii ale planificărilor de serviciu ale Pol. Mun. Bacău - Serviciul  rutier, procesul verbal de constatare a acţiunii F.e şi CD-ul ce conţine înregistrări referitoare la această activitate, proces verbal de identificare a inculpatului B.M.A., proces verbal de copiere a conţinutului suportului optic şi DVD-R, conţinând înregistrările audio-video în mediul ambiental cu ocazia realizării flagrantului, proces verbal de examinare a înregistrărilor video în mediul ambiental „F." şi planşe foto cu principalele momente surprinse cu această ocazie, procese verbale de fotocopiere a documentelor ridicate cu ocazia flagrantului şi a percheziţiei autoturismului şi fotocopiile acestor documente, adresa Poliţiei mun. Bacău - Biroul Rutier prin care ne înaintează actele premergătoare cât şi de urmărire penală întocmite în dosarul nr. 1063/P/2012, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, privind pe M.P., cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii prev. şi ped. de art. 85 alin. 4 raportat la art. 82 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, declaraţia martorilor C. A.I., G.R., J.V., C.C., L.Ş.P., B.R., M.T., procesul-verbal de consemnare a declaraţiei inc. B.M.A.,  motivat de faptul că acesta a arătat că nu poate da o declaraţie olografă, întrucât nu ştie să scrie,  declaraţia inc. M.P. şi declaraţiile inculpatului B.M.A. prin care aceştia recunosc comiterea faptei.

Aşadar, inculpaţii  M.P. şi B.M.A., au solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 c.pr.pen., sens în care instanţa urmează să li se admită solicitarea, pe de o parte fiind manifestarea lor de voinţă liber exprimată şi pe de altă parte având în vedere Decizia nr. 1470/08.11.2011 dată de Curtea Constituţională prin care a fost declarat neconstituţional aliniatul ultim al art. 320 ind. 1 C.pr.pen. şi obligativitatea tuturor instanţelor din ţară de a se supune acestor decizii.

Apărătorul ales al inc. B., a solicitat instanţei, reţinerea dispoziţiilor art. 320 ind.1 C.pr.pen., reducerea pedepsei cu 1/3, aşa cum prevedere art. indicat, reţinerea circumstanţei atenuante  prev. de art. 74 lit.a,b,c, C.pen. şi prin reţinerea art. 76 lit.c C.pen. să fie coborâtă limita minimă specială, inculpatul să primească o pedeapsă  spre minimul special, iar ca modalitate de executare să fie cea a suspendării condiţionate a executării pedepsei. În admiterea solicitărilor sale, apărătorul inculpatului a arătat că acesta a recunoscut săvârşirea faptei, nu are cazier şi condamnări anterioare, are o familie organizată şi respectată în societate, că este o persoană credincioasă, cu respect faţă de muncă şi societate, că este salariat şi un sportiv de performanţă fiind campion naţional.

Apărătorul ales al inc. M., a solicitat, de asemenea, reducerea pedepsei cu 1/3, urmare a aplicării procedurii simplificate prev. de art. 320 ind.1 C.pr.pen., să se aibă în vedere la stabilirea pedepsei faptul că s-au depus acte în circumstanţiere din care rezultă că la momentul săvârşirii faptei realiza venituri, fiind salariat la SC S., că vreme de 24 de ani (care este de fapt vârsta inculpatului) nu a mai săvârşit fapte de natură penală, că a avut o conduită bună. Se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei pedepsei cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, sau prin aplicarea art. 86 ind.1 C.pen. Pe fondul cauzei, consideră că modalitatea în care s-au dat banii este şi rezultatul acţiunii poliţistului de la momentul reţinerii actelor, respectiv, nu a întocmit un proces-verbal de sancţionare din care să rezulte infracţiunea (sau contravenţia), ceea ce a dus la gândul că se poate „rezolva” problema în acest mod, prin plata unei sume de bani. Problema e că poliţistul a fost găsit după trei zile, şi atunci din întâmplare pe stradă,  nu s-a putut ajunge la nici o înţelegere, în biroul poliţistului s-a întâmplat toată activitatea infracţională, pe care inculpaţii au recunoscut-o, aşa au gândit ei în acel moment, aşa au înţeles ei că pot rezolva problema. Apreciază că, în nici un caz privarea de libertate nu şi-ar atinge scopul, la cum s-au întâmplat lucrurile, ori îi integrăm în societate, ori îi ţinem arestaţi.

2. În drept  faptele comise de inculpaţii M.P. şi B.M.A. întrunesc, fiecare în parte, elementele constitutive ale f infracţiunii de corupţie de dare de mită, prev. şi ped. de art. 7 alin. 2 din l  Legea nr. 78/2000, modif., rap. la art. 255 alin. 1 C.p,  pentru aceasta urmează a fi angajată răspunderea penală.

La individualizarea pedepsei vor fi avute în vedere criteriile generale prev. de art. 72 C.pen. În privinţa solicitărilor inculpaţilor de a li se  aplica câte o pedeapsă sub limita minimă prev. de lege, prin reţinerea dispoziţiilor art. 320 ind.1 C.pr.pen. instanţa are în vedere că temeiul juridic indicat nu are caracter obligatoriu, nu se impune orientarea pedepsei spre minimul special pentru a putea fi redusă pedeapsa cu o treime. În schimb instanţa este obligată să nu depăşească maximul redus cu o treime, ca urmare a atitudinii sale de recunoaştere. Astfel, se va aplica inculpatului, pentru fiecare infracţiune câte o pedeapsă sub limita minimă specială, cu respectarea dispoziţiilor art. 320 ind.1 C.pr.pen.

Pentru argumentele expuse mai sus, apreciem că nu se justifică şi reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art. 74 lit.a,b şi c pen., aşa cum a solicitat apărarea, pentru inc. B..

 Privitor la persoana şi conduita fiecărui inculpat se reţine că este căsătorit, are un  copil minor –inc. B. M.A.,  au studii medii  stagiul militar nesatisfăcut, nu au  antecedente penale,  au recunoscut şi regretat. 

 Art. 71 cod penal, astfel cum a fost modificat prin legea nr. 278/2006, prevede că drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a-c„ se interzic de drept  în cazul condamnării la  pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, este de observat că potrivit art. 11 alin. 2 şi art. 20 alin. 2 din Constituţie, tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern şi au prioritate atunci când privesc drepturile omului şi sunt mai favorabile decât legile interne. Or, interdicţia absolută de a vota, impusă persoanelor condamnate , contravine art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană  a Drepturilor Omului prin hotărârea din 30 martie 2004 în cauza Hirst contra Marea Britanie. Indiferent de durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică  excluderea persoanei condamnate din câmpul persoanelor cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, acela de a prevenii săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura reinserţia socială a infractorilor. În consecinţă inculpatului i se va interzice numai drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 teze 2, lit.”b” cod penal, potrivit art.71 alin.2 C.pen. 

Pentru argumentele arătate mai sus, apreciem că în cauză sunt întrunite condiţiile cerute de art. 81 C.pen., respectiv faptul că, reeducarea acestora se poate realiza fără executare efectivă în regim de detenţie. Mai mult decât atât, instanţa consideră că cele două luni de arest preventiv pe care le-a dus până în prezent sunt nu numai suficiente, dar şi exemplare, inculpaţii au putut să înţeleagă ce presupune regimul de detenţie şi care este pericolul reiterării unui comportament infracţional. Astfel, în baza art. 359 C.pr.pen. cu art. 83 C. pen. se va atrage în continuare atenţia că în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în interiorul termenului de încercare, va atrage după sine adunarea la noua pedeapsă şi a actualei pedepse din prezenta cauză, urmând ca totalul pedepselor să fie executat în regim de detenţie.

În baza art. 71 alin.5 C.pen. se va dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare, corelativ pedepsei închisorii ce a fost aplicată fiecăruia.

Urmează a deduce din pedeapsa aplicată, perioada executată deja prin reţin ere şi arest preventiv, de la 21.01.2012 la zi.

În baza art. 350 alin.3 lit.b C.pr.pen. - care obligă instanţa, ca la finalizarea unui dosar prin emiterea unei hotărâri judecătoreşti a cărei pedeapsă este suspendată condiţionată – urmează  să se revoce starea de arest preventiv şi să se dispună punerea de îndată în libertate a celor doi inculpaţi, de sub puterea mandatel9or de arestare nr.22 şi 23 din 21.01.2012 emise de Tribunalul Bacău.

Se va dispune confiscarea  sumei de  200 lei depusă la CEC BANK – Sucursala Bacău, cu recipisa  de consemnare nr. 7444719 din 30.01.2012.

Vom constata că inculpatul a avut apărător ales.

 În temeiul art.191 alin.1 C.pr.pen. va obliga pe fiecare inculpat la plata a câte 7500 lei RON către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă în care s-au inclus cheltuielile judiciare efectuate la urmărirea penală.

 I. În temeiul  art. 7 alin.2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art.255 alin.1 C.pen.  cu art. 320/1 cod pr. penală  pentru săvârşirea infracţiunii de „dare de mită” instanţa va condamn pe inculpatul M.P., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. 

În temeiul art.71 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului  M.P. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a , lit.b C.pen.

În temeiul art. 81, 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei  de 1  (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de trei  ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului M.P. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii.

În temeiul art.88 C.pen. compută din pedeapsa aplicată durata executată deja prin reţinere şi arest preventive  începând cu data de  21.01.2012 la zi.

În temeiul art. 350 alin.3 lit.b C.pr.pen revocă starea de arest preventiv inculpatului M.P. şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare nr. 22/21.01.2012 emis de Tribunalul Bacău, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

II. În temeiul  art. 7 alin.2 din Legea nr. 78/200, raportat la art.255 alin.1 C.pen. cu art. 320/1 cod pr. penală  pentru săvârşirea infracţiunii de „dare de mită” condamnă pe inculpatul B.M.A., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. 

În temeiul art.71 alin.2 C.pen. aplică inculpatului B.M.A.  pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a, teza a II-a , lit.b C.pen.

În temeiul art. 81, 82 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei  de 1  (un) an închisoare pe durata termenului de încercare de trei  ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 359 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului B.M.A. asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În temeiul art. 71 alin.5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii.

În temeiul art.88 C.pen. compută din pedeapsa aplicată durata executată deja prin reţinere şi arest preventive  începând cu data de  21.01.2012 la zi.

În temeiul art. 350 alin.3 lit.b C.pr.pen revocă starea de arest preventiv inculpatului B.M.A. şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare nr. 23/21.01.2012 emis de Tribunalul Bacău,  dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.