Infracţiunea de dare de mită- 290 alin. 1 Cod penal

Hotărâre 4736/103/2017 din 19.03.2018


 

Domeniu asociat:

Infracţiunea de dare de mită- 290 alin. 1 Cod penal.

În conformitate cu dispoziţiile art. 290 alin. 1, infracţiunea de dare de mită poate fi săvârşită în modalitatea promisiunii, oferirii sau dării de bani sau de alte foloase  unui funcţionar public, în scopul ca acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. Pentru existenţa infracţiunii de dare de mită în această modalitate nu este necesar ca promisiunea, oferirea de bani sau de alte foloase să fi fost urmată de acceptare sau de executare, fiind suficient faptul promisiunii sau oferirii de bani ori de alte foloase. Când persoana căreia inculpatul i-a promis sau oferit mita este un poliţist, cu atribuţii de constatare şi urmărire penală sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 din legea nr. 78/2000.

Prin sentinţa penală nr. 21/P/2018 pronunţată de Tribunalul Neamţ a fost condamnat inculpatul G.G. la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârşirea  infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal s-a suspendat sub supraveghere executarea pedepsei aplicată inculpatului şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani.

În motivarea hotărârii instanţei de fond s-a reţinut, în esenţă că inculpatul, la data de 09.06.2017, fiind oprit pentru efectuarea manevrei de depăşire a unui alt autoturism cu încălcarea marcajului longitudinal continuu a promis, în mod repetat, diverse sume de bani, agentului de poliţie G.I, iar în cele din urmă a oferit suma de 500 de lei, pentru a determina organul de poliţie să nu dispună măsurile legale ce se impun.

Inculpatul a solicitat a se reţine, în favoarea sa circumstanţa legală judiciară a provocării, prevăzută de art. 73 alin. 1 lit. a Cod penal, precum şi comiterea faptei în formă de tentativă, conform art. 32 Cod penal.

Potrivit art. 75 lit. a Cod penal, constituie circumstanţă atenuantă săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă.

Din examinarea împrejurărilor exterioare care au influenţat starea psihică a făptuitorului, cât şi din examinarea semnificaţiei acestora asupra comportamentului făptuitorului rezultă că agentul de poliţie G.I. nu întreprins nicio acţiune ilicită, în sensul că nu a pretins de la inculpat vreo sumă de bani şi nici nu i-a lăsat să se înţeleagă că, prin primirea unei sume de bani nu l-ar mai sancţiona contravenţional.

Din coroborarea înregistrării audio efectuate de către agentul de poliţie cu telefonul mobil personal, aflată pe suportul optic, cu înregistrarea audio video de pe autospeciala de poliţie, aflată pe suportul optic rezultă că agentul de poliţie i-a adus la cunoştinţă inculpatului contravenţia comisă, sancţiunea, i-a cerut actele, i-a solicitat să rămână în maşină, dar inculpatul este cel care se deplasează la autospeciala poliţiei, de câteva ori, îi oferă lucrătorului de poliţie suma de 500 lei, după care se întoarce de la maşina sa cu banii şi oferă respectiva sumă. Din înregistrări, care nu au fost contestate de inculpat reiese că inculpatul a fost deosebit de insistent. Astfel, din înregistrarea aparatului radar se observă cum inculpatul dă hârtia împăturită de culoare verde unuia dintre poliţiştii din autospecială şi cum insistă să oprească banii.

Infracţiunea de dare de mită a fost comisă în formă consumată, întrucât inculpatul a oferit agentului de poliţie suma de 500 lei, acesta din urmă refuzându-i categoric

Art. 290 Cod penal incriminează ,,promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase”.

Pentru aceste considerente instanţa a respins cererea inculpatului, de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru săvârşirea căreia a fost trimis în judecată.

Având în vedere că infracţiunea de dare de mită a fost săvârşită faţă de o persoană care exercită o funcţie publică, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice, conform art. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, respectiv faţă de agentul de poliţie G.I. cu privire la atribuţiile de serviciu ale acestuia, iar fapta constituie, conform art. 5 din Legea nr. 78/2000 infracţiune de corupţie în sensul Legii nr. 78/2000, în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 din Legea 78/2000.

Potrivit art. 290 alin. 5 Cod penal banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării.

În baza acestui temei legal instanţa a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 500 lei, care a fost oferită agentului de poliţie G.I.

 

Domenii speta