Lovire sau alte violenţe

Sentinţă penală 562 din 12.03.2012


Obiect:  infractiuni de lovire sau alte violenţe prev. de art.180 alin.2 C.pen

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 5942/P/2008 din 13.04.2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 5990/180/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor : 

HP, pentru săvârşirea infractiunilor prev. de art.180 alin.2 C.pen. cu aplic.art. 75 lit.a C.p. şi art.180 al.2  toate cu aplic.art.33 lit.a C.p., constând în aceea că, în data de 31.07.2008 împreună cu HO şi FC, l-a lovit pe FM şi singur a agresat-o fizic pe DL, ambele părţi vătămate suferind leziuni corporale.

HO ,pentru săvârşirea infractiunii  de lovire prev. şi ped. de art.180 al.2 C.p. cu aplic.art.75 lit.a C.p., întrucât în data de  31.07.2008, împreună cu HP şi cu FC l-au lovit pe FM şi a infracţiunii prev. şi ped. de art.208 al.1 C.p., întrucât la aceeaşi dată a sustras telefonul părţii vătămate  FM.

FC , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, faptă prev.şi ped. de art.180 al.2 C.p. cu aplic.art.75 lit.a C.p., întrucât în data de 31.07.2008, împreună cu HP şi cu HO l-au lovit pe FM.

 Prin dec. pen nr. 1306/2011 pronunţată de  Curtea de Apel Bacau s-a dispus casarea sent. pen. 196/7.02.2011 a Judecătoriei Bacău numai in ceea ce-l priveste pe inculpatul HO şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Au fost mentinute actele procedurale efectuate in cauza pana la termenul din data de 13.12.2010 inclusiv.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 5990/180/2009*.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 31.07.2008 pe fondul unui conflict datorat unui mânz găsit pe un câmp şi legat la căruţa inculpatului FC şi pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în jurul orei 21,00 la barul S.C.B între inculpatul FC şi partea vatămată  FM a avut loc o discuţie contradictorie în urma căreia  inculpatul FC l-a lovit pe FM cu pumnul în faţă.

Se reţine că, în conflictul de mai sus, a intervenit şi inculpatul HP care l-a agresat fizic pe FM aplicându-i o lovitură  cu furca în cap şi HV, acesta din urmă lovindu-l cu pumnii.

Totodată se reţine că în aceleaşi împrejurări concubina numitului FM  respectiv, DL a fost lovită peste  braţul stâng de HP.

Potrivit actelor medicale existente la dosar urmare a agresiunilor mai sus descrise, partea vătămată FM a necesitat pentru îngrijire un număr de 12-14 zile îngrijiri medicale.

Se mai reţine şi faptul că în timpul altercaţiei parţii vătămate FM i-a căzut telefonul fiind sustras de inculpatul HO care l-a dat ulterior  fratelui său , inculpatul HP, persoană de la care a fost ridicat şi predat părţii vătămate de către organele de poliţie. (dovada fl.8 dos.u.p)

Aspectele anterior descrise întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.208 al.1, 209 al.1 lit e si g C.p.( fiind schimbata incadrarea juridica conform deciziei de casare).

Faptele inculpatilor HO şi FC constituie infractiunea de lovire prev. şi ped. de art.180 al.2 C.p. cu aplic.art.75 lit.a C.p., întrucât în data de  31.07.2008, împreună cu HP l-au lovit pe FM.

In ceea ce priveste latura subiectiva , instanta apreciaza ca infractiunea de furt calificat a fost savarsita cu intentie directa deoarece bunul a fost luat in scopul insusirii pe nedrept. De asemenea si in ceea ce priveste infractiunea de lovire, aceasta a fost comisa tot cu intentie directa.

Toate acestea rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă: certificat medico-legal nr. 42711/4.08.2008, dovada (fl.8 dos. u.p), proces verbal de consemnare a denunţului oral, certificate de naştere, proces-verbal de cercetare,  declaraţii părţi vătămate, declaraţii de martori , declaratiile inculpatului.

În temeiul art. 345 C.P.P., având în vedere că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpat cu forma de vinovăţie prev. de lege, urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepselor ce se  vor aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp şi anume: gradul de pericol social al faptelor (care este unul ridicat) împrejurările concrete în care au fost comise faptele (  pe fondul consumului de alcool, ignorand faptul ca in acea locatie se aflau si alte persone care ar fi putut fi vatamate in urma acestui incident) , urmările produse( traumatismul cranio-facial produs partii vatamate) prejudiciul reprezentat de contravaloarea telefonului mobil care a fost insa recuperat (predat partii vatamate) . 

Instanţa va avea în vedere şi circumstanţele personale ale inculpatului care

 a recunoscut săvârşirea faptelor, a avut o atitudine cooperanta cu organele judiciare, împrejurari ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante conform art. 74-76 Cp în temeiul cărora instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă sub minimul special.

În baza acestor criterii, instanţa apreciază că o pedeapsă de 5 luni inchisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de  furt calificat si o amenda penala in cuantum de 1.000 lei  pentru savarsirea infractiunii prev de art. 180 al.2 C.p. sunt apte să răspundă scopurilor prevăzute de 52 C.p. 

Sub aspectul laturei civile instanţa reţine că  telefonul sustras în condiţiile mai sus descrise a fost recuperat şi restituit părţii vătămate FM şi va lua act  că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite,  ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor electorale prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiului acestora va fi interzis pe durata executării pedepsei principale.

Instanţa apreciază în baza aceloraşi criterii că scopul pedepsei prev. de art. 52 C.p poate fi atins şi fără executarea pedepsei, având în vedere că sunt întrunite şi celelalte condiţii prev. de art. 81 C.p şi că pronunţarea pedepsei constituie un avertisment pentru acesta şi chiar fără executarea pedepsei acesta nu va mai săvârşi infracţiuni, instanţa va suspenda condiţionat executarea pedepsei, va stabili termen de încercare în condiţiile art. 82 Cp şi va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cp privind revocarea suspendării.

În baza art. 71 al. 5 Cp va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cp pe durata suspendării condiţionate.