Loviri şi alte violenţe

Sentinţă penală 2131 din 10.12.2012


 Obiect: lovire şi alte violente-art.181 al.1 C.p. cu aplivc.art.75 lit.a şi 37 lit.a C.p.

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău  nr.5387/P/2007 din 22.04.2008 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor IC şi MN, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.181 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.75 lit.a C.pen., art.37 lit.a C.pen.,  faptă constând în aceea că:

 în data de 26.08.2007, au lovit partea vătămată II, provocându-i leziuni corporale vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei la data de 21.05.2008 sub numărul 7946/180/2008.

Prin s.p. 2010/16.12.2011 pronuntata de Judecatoria Bacau in dosarul nr. 7946/180/2008*a fost dispusa condamnarea inculpatului IC la pedeapsa de 5 luni inchisoare si disjungerea cauzei fata de inculpatul MN, ulterior dosarul fiind inregistrat sub nr. 19905/180/2011.

În cursul cercetării judecătoreşti, în conformitate cu prevederile art.323 C.p.p. şi art.69-art.74 C.p.p., s-a procedat la audierea inculpatului MN , aflat in Penitenciarul din S, prin videoconferinta .

Instanţa a procedat la audierea nemijlocită a martorilor din lucrări.

Partea vătămată/civilă IC, audiată fiind, a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal, potrivit art.326 C.p.p. şi art.15 C.p.p.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţii IC şi MN, în data de 26.08.2007, au lovit partea vătămată IV, provocându-i leziuni corporale vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale, fiind necesară şi spitalizarea acesteia în cadrul S.J.U. Bacău.

Fapta, astfel cum a fost reţinută de către instanţă este dovedită prin coroborarea  următoarelor mijloace de probă:

Certificat medico-legal şi fişă de observaţie medicală, prin care se concluzionează că leziunile corporale sunt vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale şi au putut fi produse în data de 26.08.2007,  prin lovire cu obiecte şi mijloace contondente.

declaraţiile inculpatului MN coroborate cu declaraţiile  părţii vătămate IV.

Declaraţii martori SC, SL, NG, IG, DV., AG., S. N., IN., B.M.

Inculpatul MN, a fost audiat prin videoconferinta, fiind incarcerat in Penitenciarul din Italia iar  prin declaraţiile sale, nu recunoaşte comiterea faptei de care este acuzat. Poziţia procesuală constantă a inculpatului de negare a comiterii vreunei fapte penale va fi considerată ca fiind nesinceră, necorespunzând adevărului obiectiv. Din coroborarea celorlalte mijloace de probă rezultă cu certitudine că inculpatul a lovit partea vătămată. Asa cum rezulta din declaratia partii vatamate IV care precizeaza „Inculpatul M m-a lovit tot cu pumnul in fata fiind instaigat de IG”. De asemenea martorul SC relateaza „cand am iesit am vazut pe IV ca-i curgea sange din nas, pe inculpatii IC si ML”

Martora IG fiind audiata in fata instantei precizeaza”… partea vatamata a incercat sa ma loveasca, moment in care a intervenit inculpatul Matei care i-a aplicat partii vatamate un pumn in fata”.

În drept, fapta inculpatului MN care, în data de 26.08.2007, a lovit partea vătămată IV, provocându-i leziuni corporale vindecabile în 30-35 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii  de furt calificat, prevăzute de art.181 alin.1  C.pen. Se vor reţine prevederile art.75 lit.a C.pen. întrucât fapta a fost comisă împreună cu inculpatul MN şi numita IG.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat schimbarea incadrarii juridice data faptelor in sensul comiterii infractiunii in stare de recidiva postcondamnatorie si postexecutorie. Se retine starea de recidiva postcondamnatorie si postexecutorie prev. de art. 37 lit. a si b C.p.  fata de restul ramas neexecutat de 189 zile din pedeapsa de 5 luni inchisoare aplicata in baza s.p. 679/24.06.2002 a Judecatoriei Bacau si fata de s.p. 1570/07.04.1998 a Judecatoriei Bacau ramasa definitiva prin d.p. 1211/29.09.1998 a Tribunalului Bacau.

Astfel, întrucât fapta există, constituie infracţiune şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpatul MN, în  temeiul art.345 al.2 din C.p.p. instanţa va dispune condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii  de furt calificat, prevăzute de art.181 alin.1  C.pen. cu aplicarea art.75 lit.a C.pen si art. 37 al.1 lit. a si b C.p.

  La alegerea pedepsei, precum şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa, conform art. 72 din C.pen., va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru această infracţiune, datele ce caracterizează persoana inculpatului, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că fapta inculpatului  prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art. 181 alin.1 C.pen.  ( integritatea/sănătatea corporală a persoanei ). Totodată instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute la  art. 181 alin.1 C.pen si pozitia proceduala dar si antecedentele penale ale inculpatului.

 Având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicând o pedeapsă de  7 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 181 alin.1 C.pen.  cu  aplicarea  art.75 lit.a C.pen. si art. 37 al.1 lit. a si b C.p.,  această pedeapsă va  avea aptitudinea concretă de a asigura realizarea scopurilor prevăzute de art.52 din C.pen.

În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, se reţine că natura faptei săvârşite conduce la concluzia unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a şi b din C.pen., cu excepţia dreptului de a alege.

Cu privire la acţiunea civilă, instanţa reţine  ca aceasta a fost deja solutionata in baza s.p. nr. 2010/16.12.2011 a Judecatoriei Bacau, dispunandu-se in baza art.14 C.p.p., art.346 C.p.p., art.998 C.civ., admiterea în partea a acţiunii civile şi  obligarea  inculpatului IC la plata următoarelor sume de bani:1000 lei, reprezentând daune morale, către partea civilă IV; 207, 88 lei, reprezentând daune materiale, către Spitalul Judeţean; S-a  luat act că Serviciul de Ambulanţă nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art.7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul MN , urmând ca, în temeiul art.5 alin.5 din Legea nr. 76/2008, inculpatul să fie informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

Stabilindu-se culpa procesuală a inculpatului prin darea unei soluţii de condamnare, instanţa, în  temeiul art.191 alin.1 C.proc.pen., îl va  obliga pe  acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în cauză, anume 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat .