Întreruperea executării pedepsei. Împrejurări speciale

Sentinţă penală 340 din 13.09.2007


Sentinta penala

340/13.09.2007

ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSĂ. COMPETENTĂ MATERIALĂ

ÎNTRERUPEREA EXECUTĂRII PEDEPSEI. ÎMPREJURĂRI SPECIALE

Din referatul de anchetă socială nr.1142 din 13.09.2007, întocmit de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, rezultă că mama condamnatului, S.V., în vârstă de 49 de ani este îngrijitoare, cu un venit lunar de 140 lei şi locuieşte împreună cu fiica sa B.E., soţul acesteia, B.C., şi cei patru copii ai acestora. Aceştia locuiesc cu chirie, într-un imobil naţionalizat, situat în Bucureşti, sector 3, Bucureşti.

Din discuţiile purtate cu sora condamnatului a rezultat că familia nu se confruntă cu greutăţi materiale sau de sănătate.

Examinându-se lucrările dosarului se constată că în cauză nu sunt întrunite cerinţele pentru a se dispune întreruperea executării pedepsei.

Potrivit art. 455 raportat la art. 453 alin. (1) lit. c) C. pr.. pen., executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unor împrejurări speciale executarea pedepsei ar avea consecinţe grave pentru familia condamnatului.

Or, în cauză, situaţia materială a familiei condamnatului nu are caracter de împrejurare specială, de natura celei prevăzute în art. 453 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., pentru a justifica întreruperea executării pedepsei.

În consecinţă, cererea petentului - condamnat va fi respinsă.

În baza art. 192 alin.2 C. pr. pen. recurentul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.