Fond - Litigii de muncă - anulare decizie desfacere contract de muncă

Sentinţă civilă 261 din 18.02.2009


Dosar nr. 2833/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 261

Şedinţa publică din data de 18 februarie  2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2833/88/2008, .......... a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.304/2008 emisă de SC „..........” SA Cluj Napoca.

În motivare, contestatorul a menţionat că a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.304/2008 emisă de intimată întrucât o c0onsideră abuzivă şi neadevărată.

În dovedire, contestatorul a depus la dosarul cauzei decizia nr.304/2008.

În apărare, intimata a depus la dosarul cauzei: întâmpinare şi în copie: contractul individual de muncă al contestatorului, fişa postului contestatorului, referatul înregistrat sub nr.3519/2008, nota explicativă înregistrată sub nr.3520/2008, decizia nr.272/2008, convocarea înregistrată sub nr.3459/2008 şi raportul înregistrat sub nr.217/2008.

Examinând contestaţia în raport de probele administrate în cauză, instanţa constată în fapt următoarele:

Prin emiterea deciziei nr.304/2008, intimata l-a concediat pe contestator motivat de faptul că şi-a încălcat în mod repetat obligaţiile de serviciu cuprinse în fişa postului.

S-a reţinut în sarcina contestatorului faptul că nu a completat foile de parcurs, a întârziat nejustificat livrarea produselor către clienţii intimatei, nu a luat măsurile necesare pentru păstrarea unui aspect îngrijit, atât personal cât şi cu privire la autoutilitare de serviciu şi transporta cu maşina de serviciu bunuri care nu aparţineau societăţii şi persoane ce nu făceau parte din rândul salariaţilor intimatei.

Analizând referatul înregistrat sub nr.3519/25 septembrie 2008, se poate observa că şeful depozitului Galaţi a adus la cunoştinţa conducerii intimatei faptul că, .......... nu livra la timp comenzile, avea un aspect neîngrijit, ceea ce a condus la refuzul farmaciştilor de a-l mai primi în unitate.

Tot prin acest referat s-a mai menţionat că, .......... a transportat cu maşina intimatei persoane ce nu făceau parte din rândul salariaţilor acesteia.

Prin raportul dat în data de 13.10.2008, contestatorul a recunoscut săvârşirea următoarelor abateri disciplinare: completarea necorespunzătoare a foilor de parcurs, transportul altor produse cu maşina de serviciu şi  nelivrarea sau livrarea cu întârziere a un or comenzi către clienţii intimatei.

Prin fişa postului, contestatorul avea printre atribuţii: întocmirea foilor de parcurs, utilizarea maşinii doar în interes de serviciu, etc.

Tot prin fişa postului i s-a dat contestatorului ca sarcină de serviciu să raporteze cauzele nelivrării mărfii şefului direct.

Având în vedere că, .......... nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, instanţa constată ca fiind legală şi temeinică decizia nr.304/2008 şi urmează a respinge contestaţia ca nefondată.

Domenii speta