Revizuire – admisibilitate pentru înscris nou – art. 322 punctul 5 Cod procedură civilă

Decizie 1705/M din 16.12.2011


Revizuire – admisibilitate pentru înscris nou –

 art. 322 punctul 5 Cod procedură civilă

Constată că prin cererea  formulată de revizuenta M.M., s-a solicitat revizuirea deciziei civile nr. 882/M/2010, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, motivat de faptul că ulterior pronunţării acesteia s-a pronunţat Decizia nr. XIX/2011,  de către ÎCCJ,  într-un recurs în interesul legii. Se mai arată că potrivit dispozitivului acestei decizii s-a statuat că formele de retribuire în acord global prevăzute de dispoziţiile art. 12 alin.1 lit. a din legea 57/1974, privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru aceasta s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. Instanţa Supremă a statuat cu valoare de principiu că o hotărâre judecătorească intervenită într-o cauză după soluţionarea unui alt litigiu, poate fi considerată în anumite situaţii ca un act nou în sensul art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă, care să poată fi invocat într-o cerere de revizuire.

Se mai invocă faptul că o soluţie contrară ar duce la menţinerea unei stări de discriminare între persoane aflate în situaţii comparabile, care şi-au valorificat veniturile obţinute în acord global, pe cale unor acţiuni în instanţă, finalizate cu obţinerea unor sentinţe judecătoreşti favorabile.

Examinând decizia atacată, în raport de criticile invocate, instanţa apreciază că cererea este întemeiată, astfel că în baza dispoziţiilor art. 322 pct. 5 va fi admisă, pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa civilă nr. 982/M/2010, pronunţată de Tribunalul Braşov, a fost admisă contestaţia formulată de contestatoarea M.M., în contradictoriu cu intimata CJP şi, în consecinţă :

A fost obligată intimata CJP să recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei, stabilite prin Decizia nr.228463 din 08.04.2004, prin luarea în considerare şi a veniturilor obţinute prin retribuirea în acord global, înscrise în coloana 4 – „Acord lei vechi” din Adeverinţa nr. 118/09.03.2010 eliberată de S.C. P B S.A. şi să acorde drepturile rezultate începând cu 01.04.2010.

A fost obligată intimata la plata sumei de 400 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Prin decizia civilă nr. 882/M/2010, pronunţată de Curtea de Apel Braşov, a fost admis recursul declarat de recurenta CJP, împotriva sentinţei civile nr.982/2010 pronunţată de Tribunalul Braşov, pe care a modificat-o  în tot, în sensul că respinge contestaţia formulată de contestatoarea M.M..

Potrivit deciziei nr. XIX/2011 pronunţată de ÎCCJ în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a statuat că „formele de retribuire obţinute în acord global prevăzute de dispoziţiile  art. 12 alin. 1 lit. a) din legea 57/1974, privind retribuirea muncii, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii”.

Din adeverinţa depusă la dosarul de fond rezultă că la momentul respectiv, angajatorul a achitat contribuţia pentru asigurările sociale la fondul de salariu care cuprinde şi veniturile obţinute în acord global, astfel că potrivit dispoziţiilor deciziei în interesul legii, la recalcularea pensiei contestatarei, aceste venituri pot fi avute în vedere.

Faţă de aceste considerente instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 322 pct. 5 teza finală din Codul de procedură civilă astfel că cererea de revizuire va fi admisă iar decizia atacată prin prezenta cale de atac, va fi schimbată în tot, în sensul respingerii recursului declarat de recurenta CJP.

Potrivit dispoziţiilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă instanţa va dispune obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată din revizuire şi din recurs, care au fost justificate cu chitanţele anexate.

Decizia civilă nr. 1705/M/16 decembrie 2011