Admis parte actiune raspundere

Sentinţă civilă 1497-sind din 18.06.2012


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA a II a CIVILA - DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA nr. 1497/sind

Sedinta 

 din data de 18.06..2012

JUDECATOR SINDIC – S.O.

GREFIER – M. G.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii reclamantilor SC A.E.SRL si C. SPRL de angajare a raspunderii patrimoniala a paratilor C.A.jr., C.A.S,  C.M. si M.T. fostii administratori ai societatii  debitoare SC  P.T.C. SRL.

La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.

Dezbaterile in cauza de fata au avut loc in sedinta publica din data de 11.06.2012 cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi care face parte integranta din prezenta iar instanta pentru a se depune  concluzii scrise la dosar a amanat pronuntarea la data de 18.06.2012.

JUDECATORUL SINDIC

Deliberand in cauza de fata constata urmatoarele:

Prin cererea formulata si ulterior precizata, inregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.05.2006, sub nr. 5335/62/2006, de reclamanta  SC A.E.SRL, in calitate de creditoare a debitoarei SC P.T.SRL – in faliment, in contradictoriu cu paratii C.A.J., M.T. si C.M., a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati paratii la plata sumei de 45.273,07 lei reprezentand debit si a sumei de 11.929,187 lei reprezentand penalitati de intarziere.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca desi debitoarea s-a angajat in cateva randuri sa stinga datoria fata de reclamanta acest lucru nu s-a realizat.

Au fost invocate in drept dispozitiile art. 124 lit. c, d, e, f, si g din Legea nr. 64/1995.

Prin intampinarea depusa, paratii C.A.J. si C.M. au solicitat respingerea actiunii deoarece nu cuprinde motivele de fapt si de drept si nici nu sunt dovezi pentru atragerea raspunderii lor.

Tot paratii au aratat ca nu sunt indeplinite conditiile pentru atragerea raspunderii civile delictuale, iar parata C.M. nu a mai desfasurat in mod efectiv nicio activitate la societatea debitoare.

Ulterior, a formulat actiune fiind inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.02.2007, sub nr. 2202/62/2007, reclamantul  C. SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC P.T.SRL – in faliment,  in contradictoriu cu paratii C.A.Senior si C.A.J., in calitate de administratori sociali ai debitoarei, solicitand pronuntarea unei hotarari prin care sa fie obligati paratii la plata sumei de 13.420.530,54 lei, reprezentand pasivul debitoarei.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca majoritatea datornicilor sunt societati administrate de cei 2 parati,iar acestia nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea.

Mai arata reclamantul ca acestia au ridicat sume de bani din trezoreria societatii, fara sa le restituie, fiind evident ca au fost folosite in interes personal.

Mai arata reclamantul ca societatea nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea, fiind intrunite astfel conditiile pentru atragerea raspunderii in temeiul art. 138 lit. d din Legea nr. 85/2006.

In drept au fost invocate prevederile art. 138 al. 1 lit. a si d din Legea nr. 85/2006.

Dosarul nr. 2202/62/2007 a fost conexat la dosarul nr. 5335/62/2006 la data de 22.10.2007. Prin intampinarea depusa paratii C.A.Senior si C.A.J. au solicitat respingerea actiunii motivata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Mai arata paratii ca au tinut actele contabile in conformitate cu legea, iar motivele care au dus la starea de insolventa au fost de natura obiectiva.

Tot paratii au aratat ca pentru atragerea raspunderii este necesar a fi dovedita culpa in aducerea societatii in stare de faliment si existenta uneia din faptele prevazute expres de lege.

In drept au fost invocate prevederile art. 115 C. pr. civ., art. 138 din Legea nr. 85/2006 si art. 999 Cod civil.

In dovedire si in aparare instanta a administrat proba cu inscrisuri in cadrul careia s-a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe certificat ORC, practica judiciara, inventar.

De asemenea in cauza de fata s-a luat interogatoriul paratului C.A.S. si s-a efectuat expertiza contabila, fiind depus la dosarul cauzei Raportul de expertiza tehnico-contabila nr. 435908/2009 intocmit de expert contabil K.C.J. si M. I..

Actiunea a fost legal timbrata de reclamanta  SC A.E.SRL  si este scutita de plata taxei judiciara de timbru  si timbru judiciar  in privinta reclamantului  C. SPRL.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. 163//2004 pronuntata in Dosarul de faliment nr. 221/62/2003 al Tribunalului B. s-a deschis procedura generala a insolventei impotriva societatii debitoare SC P.T.SRL, iar prin incheierea din data de 07.03.2005 s-a procedura generala a falimentului impotriva aceleiasi societati debitoare, societatea care i-a avut ca administratori in fapt pe paratii C.A.S. si C.A.J..

Instanta mai retine ca paratii M.T. si C.M. nu au fost administratori in fapt ai debitoarei, neexistand nicio dovada ca acestia au administrat in vreun fel aceasta societate.

Tot instanta retine ca societatea debitoare SC P.T.SRL a avut ca obiect de activitate comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice, majoritatea relatiilor comerciale efectuandu-se cu firme din cadrul G. A. Brasov

Se mi retine ca reclamanta SC A.E.SRL a solicitat tragerea la raspundere a fostilor administratori in baza fostului prevederile art. 137 al. 1 lit. c, d, e, f, si g din Legea nr. 64/1995, actualul prevederile art. 138 al. 1 lit. c, d, e, f, si g din Legea nr. 85/2006.

Instanta urmeaza sa admita in parte actiunea fata de paratii C.A.S. si C.A.J. si sa o respinga fata de paratii M.T. si C.M., pentru motivele care vor fi aratate in continuare:

Astfel, potrivit art. 138 al. 1 lit. a, c, d, e, f si g din Legea nr. 85/2006, in cazul in care in raportul intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, daca au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane, daca au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea, in mod vadit, persoana juridica la incetarea de plati daca au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea, daca au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia, daca au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati sau daca in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori. 

Pentru ca paratii sa poata fi obligati la plata pasivului societatii debitoare, trebuie ca faptele savarsite de acestia sa se incadreze in dispozitiile art. 998-999 Cod civil.

Vom analiza in continuare conditiile care trebuiesc indeplinite, prevazute de art. 998-999 Cod civil, pentru a atrage raspunderea delictuala a paratilor, respectiv: existenta unei fapte ilicite, existenta unui prejudiciu, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu, vinovatia.

Fapta ilicita este orice actiune sau inactiune prin care incalcandu-se normele dreptului obiectiv sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv sau chiar interesului ce apartine unei persoane.

In cauza de fata, presupusele fapte ilicite savarsite de parati sunt folosirea bunurilor persoanei juridice in folosul propriu al acestuia si a altor persoane, dispunerea in interes personal si continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati, netinerea contabilitatii in conformitate cu legea, deturnarea sau ascunderea unei parti din activul persoanei juridice ori marirea in mod fictiv a pasivului acesteia, folosirea mijloacelor ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati si platirea sau dispunerea platii cu preferinta a unui creditor, in dauna celorlalti creditori.

In ceea ce priveste paratii C.A.S. si C.A.J., acestia au savarsit doar faptele prevazute de art. 138 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, neexistand nicio dovada ca au savarsit faptele prevazute de art. 138 lit. e, f si g din acelasi act normativ.

Astfel, asa cum reiese si din Raportul de expertiza tehnica contabila nr. 435908/2009 intocmit de expertul contabil K.C.J., cei doi parati nu au tinut contabilitatea in conformitate cu legea, existand unele nereguli contabile.

Chiar daca expertul contabil nu a avut la dispozitie toate actele contabile potrivit concluziilor expertului contabil M. I. care a solutionat obiectiunile la expertiza intocmita de expertul contabil K.C.J., o parte din documente fiind ridicate de DIICOT Brasov, totusi au existat nereguli contabile.

Din acelasi raport de expertiza reiese ca cele doua parati au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu, ridicand anumite sume de bani din casierie fara documente justificative, utilizand anumite sume de bani in folosul altor persoane juridice si facand inregistrari de amortismente ilegale.

Astfel, acestia au inregistrat in contabilitate cheltuieli de amortizare in suma de 16.285,71 lei a 2 imobile (teren si constructie grajd inregistrate ilegal) care nu erau proprietatea societatii debitoare ci ale paratului C.A.S.R, ulterior scazand din gestiune cele 2 imobile cu afectarea calculului profitului impozabil.

De asemenea s-a incasat din casieria societatii debitoare suma de 10.000 lei in anul 2004 si s-a returnat doar suma de 5.457,35 lei, ceea ce duce la prezumtia ca a fost folosita in interes personal suma de 4.542,65 lei.

Tot cei 2 parati, in luna august 2004 au inregistrat in contabilitatea societatii debitoare SC P.T.SRL suma de 2.000 lei ca fiind incasata de la SC H. SA, suma incasata de SC A. SRL.

Expertul M. I. a aratat ca starea de insolventa putea fi previzionata de cei doi parati, deoarece acesta nu este un fenomen brutal imputabil doar fluctuatiilor conjucturale.

In schimb, nu se poate retine ca cei doi parati au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit in mod fictiv pasivul acesteia, au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, in scopul intarzierii incetarii de plati sau in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca cu preferinta unui creditor, in dauna celorlalti creditori, neexistand nicio dovada in sensul celor aratate.

In acelasi sens sunt si concluziile Raportului de expertiza tehnica contabila nr. 435908/2009 intocmit de expertul contabil K.C.J..

In schimb, paratii M.T. si C.M. nu au savarsit niciuna din faptele prevazute de art. 138 al. 1 lit. a, c, d, e, f si g din Legea nr. 85/2006, neexistand nicio dovada in acest sens.

Asa cum am aratat, cei doi parati au fost administratori doar scriptic la societatea debitoare SC P.T.SRL, administrarea in fapt apartinand doar paratilor C.A.S. si C.A.J..

Prin savarsirea faptelor ilicite aratate s-a cauzat un prejudiciu real de 22.828,36 lei, suma ce reprezinta o parte din pasivul societatii debitoare, SC P.T.SRL.

Acest prejudiciu este compus din suma de 16.285,71 lei reprezentand cheltuieli cu amortizare ilegala, suma de 4.542,65 lei insusita ilegal de parati din casieria unitatii si suma de 2.000 lei trecuta in contabilitatea debitoarei si incasata ilegal de SC A. SRL.

In schimb, chiar daca au fost facute operatii de compensare care nu au respectat intru totul prevederile contabile, nu se poate retine ca s-a produs vreun prejudiciu societatii debitoare si nici nu i s-a cauzat starea de insolventa, existand datorii reciproce intre societatile in care a avut loc compensarea.

Nu s-a creat prejudiciu ca urmare ca debitoarea a avut relatii comerciale cu firmele din grupul A..

Pentru paratii M.T. si C.M. nu se poate retine vreun prejudiciu deoarece acestia nu au savarsit fapte ilicite.

Intre faptele ilicite ale paratilor C.A.S. si C.A.J. de folosire a bunurilor persoanei juridice in folosul propriu al acestuia si a altor persoane, de dispunere in interes personal si continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetarea de plati, de netinere a contabilitatii in conformitate cu legea si prejudiciu exista raport de cauzalitate, deoarece prejudiciul nu s-ar fi produs daca paratii nu savarseau faptele ilicite si nu ar fi aparut starea de insolvabilitate a societatii debitoare.

Nu se poate retine in sarcina paratilor M.T. si C.M. raport de cauzalitate.

Faptele ilicite au fost savarsite cu vinovatie de paratii C.A.S. si C.A.J., deoarece prin faptele lor acestia au prevazut rezultatul faptelor.

Cum raspunderea delictuala este atrasa chiar pentru cea mai mica culpa, rezulta ca paratii sunt raspunzatori de producerea prejudiciului si provocarea starii de insolvabilitate a societatii debitoare.

In cauza de fata paratii au actionat cu intentie directa in falimentarea societatii debitoare.

Pentru paratii M.T. si C.M. nu se poate retine vinovatia.

Avand in vedere cele aratate, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 998-999 Cod civil, conditii care atrag raspunderea paratilor C.A.S. si C.A.J. pentru prejudiciul cauzat ca urmare  intrarii in insolventa a societatii debitoare SC P.T.SRL.

Fata de acela aratate, instanta, in baza art. 138 al. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, rap. la art. 998-999 Cod civil, va admite in parte actiunea formulata de reclamanta  SC A.E.SRL in calitate de creditoare a debitoarei SC P.T.SRL – in faliment si reclamantul C. SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC P.T.SRL – in faliment, in contradictoriu cu paratii C.A.S. si C.A.J., in calitate de administratori sociali ai debitoarei si in consecinta ii va obliga pe acestia sa suporte din averea personala suma de 22.828,36 lei, aceasta urmand sa intre in averea debitoarei.

In schimb, instanta, in baza art. 138 al. 1 lit. a, c, d, e, f si g din Legea nr. 85/2006, rap. la art. 998-999 Cod civil, va respinge actiunea formulata de reclamanta  SC A.E. SRL, in contradictoriu cu paratii M.T. si C.M., ca neintemeiata.

Potrivit art. 23 al. 1 din OG nr. 2/2000, onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, in functie de complexitatea lucrarii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului, iar conform art. 24 al. 1 din acelasi act normativ, dispozitiile art. 15 - 23 se aplica si in cazul expertizei contabile judiciare.

Prin urmare onorariul definitiv este stabilit de instanta de judecata in acest dosar.

In cauza de fata obiectiunile la expertiza contabila au fost efectuate de expertul contabil M. I. care a solicitat un onorariu de 2.890 lei.

Avand in vedere complexitatea lucrarii care este medie, volumul de lucru depus care nu este foarte ridicat, instanta considera ca onorariul solicitat este prea mare.

Tinand cont de criteriile aratate, instanta, in baza art. 23 al. 1 raportat la art. 24 al. 1 din OG nr. 2/2000 va stabili onorariul definitiv cuvenit expertului contabil M.I., pentru obiectiunile la expertiza contabila efectuata in cauza, la suma de 2.000 lei.

Cum paratii au achitat din onorariu suma de 500 lei, acestia mai au de achitat suma de 1.500 lei cu titlu de diferenta onorariu expertiza contabila, catre expertul contabil M. I..

Desi li s-a pus in vedere paratilor sa achite aceasta diferenta de onorariu acestia au refuzat motiv pentru care la finalizarea procesului se transforma in debit fata de expert.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 170 C. pr. civ., rap. la art. 274 C. pr. civ., va obliga paratii C.A.S. si C.A.J., la plata catre expertul contabil M.I., a sumei de 1.500 lei, reprezentand diferenta onorariu expert.

Expertiza initiala a fost efectuata de expertul contabil K.C.J., instanta incuviintand suma de 4.000 lei cu titlu de onorariu expert.

Din aceasta suma paratii au achitat suma de 2.400 lei, ramanand de achitat suma de 1.600 lei.

Fata de cele aratate, instanta, in baza art. 170 C. pr. civ., rap. la art. 274 C. pr. civ., va obliga paratii C.A.S. si C.A.J., la plata catre expertul contabil K.C.J., a sumei de 1.600 lei, reprezentand diferenta onorariu expert.

In baza art. 274-276 C. pr. civ. instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea formulata de reclamanta  SC A.E.SRL, cu sediul in B., C. B., nr. x, jud. B., in calitate de creditoare a debitoarei SC P.T.SRL – in faliment si reclamantul C. SPRL, cu sediul in B., str. O., nr.x, jud. B., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC P.T.SRL – in faliment,  in contradictoriu cu paratii C.A.S. si C.A.J., ambii cu domiciliul in B., str. L.B., nr. x, jud. B.,  in calitate de administratori sociali ai debitoarei si in consecinta:

Obliga paratii C.A.S. si C.A.J. sa suporte in solidar din averea personala suma de 22.828,36 lei, aceasta urmand sa intre in averea debitoarei.

Respinge actiunea formulata de reclamanta  SC A.E.SRL, in contradictoriu cu paratii M.T., cu domiciliul in B., str. L. B., nr. x, jud. B. si C.M., cu domiciliul in B., str. L. B., nr.x, jud. B., ca neintemeiata.

Stabileste onorariul definitiv cuvenit expertului contabil M. I., pentru expertiza contabila efectuata in cauza, la suma de 2.000 lei..

Stabileste ca paratii C.A.S. si C.A.J. mai au de platit expertului contabil suma de 1.500 lei cu titlu de onorariu expertiza contabila.

Obliga paratii C.A.S. si C.A.J., la plata catre expertul contabil M.I., a sumei de 1.500 lei, reprezentand diferenta onorariu expert.

Obliga paratii C.A.S. si C.A.J., la plata catre expertul contabil K.C.J., a sumei de 1.600 lei, reprezentand diferenta onorariu expert

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 18.06.2012.

JUDECATOR SINDIC GREFIER

S. O. M.G. 

Red.o.s./Dact..M.G./19.06.2012

6 ex.