Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 26.05.2022

Acțiune în anulare hotărâre AGA. Pretinsa nelegalitate a convocării realizată prin intermediul executorului judecătoresc, în condițiile în care actul constitutiv și legea prevăd convocarea prin scrisoare recomandată. Temeinicia apelului

Hotărâre - 25.05.2022

Contestație act administrativ fiscal – Decizie de impunere impozit pe profit

Hotărâre - 29.03.2022

Acțiune în constatarea vacanței succesorale după o societate comercială a cărei existență a încetat prin radierea sa din registrul comerțului, constatarea calității de succesor al acesteia în persoana unității administrativ teritoriale

Hotărâre - 23.03.2022

Litigii cu profesionişti. Atragerea răspunderii administratorilor.

Hotărâre - 18.03.2022

Imposibilitatea fostului administrator de a contesta Hotărârea Consiliului Județean prin care s-a dispus revocarea sa din funcție, emisă ca manifestare de voință a asociatului unic al unei societăți în răspundere limitată

Decizie - 07.03.2022

Angajarea răspunderii administratorului statutar al debitoarei în insolvenţă. Dovada îndeplinirii condiţiei faptei ilicite

Hotărâre - 17.02.2022

Contestație hotărâre adunare creditori de confirmare a lichidatorului judiciar. Calculul valorii totale a creanțelor la care se referă art. 19 alineat 2 din Legea 85/2006

Sentinţă civilă - 17.02.2022

dizolvare societate, radiere sediu şi punct de lucru

Hotărâre - 11.02.2022

Contestație tabel definitiv de creanțe prin care se invocă descoperirea unor titluri hotărâtoare și până atunci necunoscute, respectiv pronunțarea, ulterior înscrierii în tabel, a unei Ordonanțe de clasare și a unei Încheieri de cameră preliminară

Decizie - 26.01.2022

În reglementarea art. 25 din Codul de procedură fiscală, răspunderea administratorilor nu devine automat operantă în toate cazurile când pasivul social sau o parte a acestuia nu poate fi acoperit.

Hotărâre - 20.01.2022

Apel. Litigiu cu profesioniști. Pretenții. Contract de închiriere prin care părțile au convenit asupra dreptului chiriașului de a efectua lucrări de modificare și amenajare, dar și asupra limitei maxime până la care acestea pot fi recuperate de la locator

Decizie - 10.12.2021

Capacitate procesuală de folosinţă

Decizie - 03.12.2021

Cerere de radiere întemeiată pe dispozițiile art.25 alin.1 din Legea nr.26/1990

Hotărâre - 05.11.2021

Apel. Acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe prevederile dreptului comun, coroborate cu cele ale art. 22 alineat 4 din Legea nr. 85/2014

Decizie - 04.11.2021

Excludere asociat dintr-o SRL. Neînțelegerile grave dintre asociați sau încălcarea lui affectio societatis

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Recurs exercitat de un creditor al societății reclamante, în faliment, împotriva sentinței prin care s-a luat act de renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată formulată de lichidatorul judiciar

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Acțiunea respinsă ca prescrisă la fond, soluție menținută în apel. Invocarea întreruperii cursului prescripției extinctive prin înregistrarea creanței în contabilitatea debitorului pârât. Netemeinicia recursulu

Hotărâre - 21.10.2021

Apel. Insolvență. Contestație hotărâre adunare creditori

Hotărâre - 18.10.2021

Apel. Insolvență. Contestație măsură lichidator judiciar

Hotărâre - 07.10.2021

Apel. Insolvență. Contestație hotărâre adunare creditori