Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 30.06.2020

Legea 85/2006. Contestație la tabelul definitiv al creanțelor debitoarei. Eroare esențială

Decizie - 10.06.2020

Calitatea de asociat al societăţii a moştenitorului asociatului decedat, până în momentul finalizării formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. Nelegala convocare la Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor pentru convocarea defectuoasă a asoc

Decizie - 10.03.2020

Litigii cu profesionişti. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Prescripția dreptului material la acțiune. Conținutul contractului (temeiul juridic al cererii). Fapta ilicită. Culpa. Temeinicia acțiunii

Decizie - 25.02.2020

Cerere care decurge din executarea contractelor administrative. Calea de atac împotriva hotărârii primei instanțe. Menţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu privire la calea de atac. Irelevanță

Sentinţă civilă - 28.01.2020

Contestație la executare admisă – societate în insolvență – Legea nr.85/2014

Decizie - 27.01.2020

Obligarea paratului, asociat al societății, la a aduce aport la capitalul social al societății. Distincție intre regimul juridic al aportului la capitalul social și regimul juridic al creditării societății de către unul dintre asociați.

Decizie - 21.01.2020

Răspunderea pentru ruina edificiului. Condiții. Rolul activ al instanței. Limite

Sentinţă civilă - 19.12.2019

Termenul de depunere a înscrisurilor doveditoare a creanţei a cărei înscriere în tabelul preliminar se solicită. Creanţa fundamentată pe o hotărâre cu privire la care s-a formulat o cale de atac.

Decizie - 19.12.2019

Autoritate de lucru judecat

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Hotărâre - 07.11.2019

Apel. SRL. Opoziţie împotriva deciziei asociatului unic al SRL, prin care s-a hotărât reducerea capitalului social, prin restituirea către asociatul unic a aportului. Necesitatea probării că hotărârea asociatului unic produce un prejudiciu opozantului

Decizie - 06.11.2019

Plângere împotriva rezoluției directorului ORC

Decizie - 23.10.2019

Pretenţii. Despăgubiri pentru neîndeplinirea obligației de lansare a ofertei publice de vânzare

Sentinţă civilă - 15.10.2019

Decăderea din dreptul de a avea calitatea de administrator al unei societăţi comerciale. Calitatea de reprezentant al unei societăţi comerciale. Momentul pierderii acesteia.

Hotărâre - 15.10.2019

Cerere de înscriere menţiuni la Registrul Comerţului. Caracterul formal al procedurii de verificare.

Decizie - 09.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de instituire măsuri asiguratorii emisă de ANAF

Decizie - 26.09.2019

Legea nr. 85/2014. Contestație hotărâre adunare creditori. Confirmare plan de reorganizare propus de administratorul judiciar al debitoarei

Decizie - 19.09.2019

Societăţi comerciale. Înscris declarat fals prin hotărâre judecătorească. Termen de revizuire. [art. 324 alin. (1) pct. 3 Codul de procedură civilă de la 1865]

Decizie - 16.09.2019

Societăţi comerciale. Căi de atac prevăzute de O.U.G. nr. 119/2009. Corelaţie cu prevederile C.pr.civ. [art. 71 alin. (1) şi art. 6 alin. (5) din O.U.G. nr. 119/2009, art.204 C.pr.civ.]

Decizie - 12.09.2019

Legea nr. 85/2014. Antrenare răspundere administrator statutar