Plăngere încheiere în carte funciara.Efectele notăriei schimbării denumirii persoanei juridice

Decizie 276/Ap din 11.11.2011


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA I CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 276/Ap

Sedinta publica din data de 11 Noiembrie 2011

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra apelului  declarat de catre apelanta reclamanta SC LOTUS SA TG-JIU in contradictoriu cu intimata intervenienta INTREPRINDEREA INDIVIDUALA  G. N.P.  G. impotriva sentintei civile nr. 8035/29.11.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu in dosarul civil nr. 17041/318/2010.La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare, se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care

Dezbaterile in cauza civila de fata au avut loc in sedinta publica din data de 08.11.2011 , cand apelanta reclamanta, prin aparator, a pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta de la acel termen de judecata, care face parte integranta din prezenta, iar instanta, in vederea depunerii de concluzii scrise, a amanat pronuntarea pentru  prezentul termen de judecata, cand, in aceeasi compunere, a hotarat urmatoarele:

TRIBUNALUL

 Constata ca prin sentinta civila nr. 8035/29.11.2010 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu in dosarul civil 17041/318/2010 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OCPI Gorj  invocata de instanta din oficiu, s-a respins actiunea fata de OCPI Gorj ca fiind introdusa impotriva unei persoane calitate procesuala pasiva, s-a admis cererea de interventie  formulata de intervenienta Intreprinderea Individuala G. N.P. G. si s-a respins actiunea formulata de petenta SC LOTUS SA TG-JIU in  contradictoriu cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj si intervenienta intreprinderea Individuala G. N.P. G., asa cum a fost completata.

Pentru a se pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin incheierea nr. 26798/20101 OCPI a admis cererea formulata de G. G., privind notarea schimbarii denumirii proprietarului, inscris in cartea funciara nr. 13287 a municipiului Tg-Jiu7 B in baza certificatului de inregistrare inscris la Registrul Comertului sub nr. FI8/404 din 26.05.2010 , a rezolutiunii nr. 2648/26.05.20101 emisa de Directorul Oficiului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj, a certificatului fiscal nr. 50559/22.07.2010 emis de CL al municipiului Tg. Jiu.

Astfel a fost notata schimbarea denumirii proprietarului spatiului comercial cu suprafata utila de 18,73 mp impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu, str. V., bl. 11/13, parter, jud. Gorj, cu nr. cadastral 1091/0/1, inscris in cartea funciara nr. 13287 a mun. Tg/Jiu la A+l, din Asociatia Familiara G. N. G., in G. N.P. G. intreprindere individuala.

Din cuprinsul incheierii atacate precum si din analizarea tuturor inscrisurilor existente la dosar instanta apreciaza ca notarea schimbarii denumirii proprietarului spatiului comercial a fost efectuata in conditiile legii, neexistand niciun motiv de nelegalitate care sa conduca la modificarea acestei incheieri.

Desi petenta invoca o serie de motive referitoare la modalitatea de infiintare a intreprinderii Individuale G. N.P G., in realitate motivul nemultumirii acesteia il constituie spatiul situat municipiul Tg-Jiu, str. V., bl. 11/13, parter si pe care a fost obligata pe cale judecatoreasca sa il lase in deplina proprietate si linistita posesie intervenientei.

Pentru lamurirea situatiei referitoare la terenul cu privire la care petenta ridica pretentii aceasta are la indemana alte posibilitati de aparare, in masura in care apreciaza ca este vatamata in dreptul sau de proprietate.

Sustinerea petentei in sensul ca AF G.N G. Tg. Jiu a fost radiata la data de 11 mai 2010, in baza incheierii data de ORC Gorj fara nicio alta formalitate conform art. 39 din OUC 44/2008 este lipsita de relevanta, aceasta asociatie detinand irevocabil un drept de proprietate asupra spatiului comercial si al terenului aferent procedand ulterior la notarea in cartea funciara a noi denumiri a proprietarului.

Este de asemenea, neintemeiata sustinerea petentei in sensul ca incheierea atacata este nelegala sub aspectul faptului ca nu s-a indicat actul juridic care face obiectul operatiunii de notare incalcandu-se dispozitiile art. 26 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 7/1996, intrucat actul juridic care a fost notat a constituit tocmai notarea schimbarii denumirii persoanei juridice.

Conform art. 26 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 7/1996 :" inscrierile sunt de trei feluri:.... c) notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara."

Instanta de fond a retinut ca in mod corect s-a procedat la notarea noii denumiri a persoanei juridice proprietar al spatiului descris , incheierea nr. 26798/2010 emisa de OCPI fiind intocmita in conditiile legii, motiv pentru care a respins plangerea impotriva acestei incheieri.

Cu privire la cererea completatoare depusa la dosar la data de 27.09.2010. prin care petenta arata ca intelege sa formuleze plangere si impotriva incheierii nr. 31650 01.09.2010 conexate la incheierea nr. 31654/01.09.2010 emise de OCPI, instanta a constatat ca aceasta nu a propus si nici nu solicitat administrarea de probatorii din care sa rezulte netemeinicia si nelegalitatea acestor incheieri, sustinerile exprimate in cuprinsul cererii completatoarea neavand suport probator, motiv pentru care a respins si acest capat de cerere.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel petenta SC LOTUS SA, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea 7/1996 si art. 282 si urm C.pr.civ solicitand schimbarea sentintei atacate cu obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata..

In motivarea apelului s-au invocat urmatoarele motive.

I. Solutia privind respingerea plangerii impotriva incheierii nr. 26798

1. Prima instanta sustine ca "in realitate motivul nemultumirii acesteia [petentei] il constituie spatiul (...) pe care a fost obligata pe cale judecatoreasca sa il lase in deplina proprietate si linistita posesie intervenientei".

In primul rand, aceasta motivare este straina de cauza supusa judecatii, de vreme ce, orice nemultumiri ar fi privind solutia pronuntata in actiunea in revendicare, acestea nu formeaza obiectul prezentei plangeri. In aceasta cauza, nemultumirea apelantei petente consta in faptul ca, cu incalcarea flagranta a dispozitiilor procedurale si substantiale ale Legii nr. 7/1996, OCPI Gorj a dispus notarea (desi operatiunea era inadmisibila) schimbarii denumirii proprietarului tabular (desi aceasta schimbare nu exista). Prin urmare, prima instanta avea obligatia sa solutioneze aceste aspecte, nu sa faca referiri la alte eventuale nemultumiri, care nu formau obiectul cauzei.

In al doilea rand, prima instanta este in eroare cu privire la faptul ca petenta a  fost obligata sa lase spatiul in proprietatea intervenientei, adica a intreprinderii Individuale Grecu [I.I. Grecu], de vreme ce prin hotararea respectiva, a fost obligata fata de Asociatia Familiala G. [A.F. G.].

Desi prima instanta trece cu vederea foarte usor "seria de motive referitoare la modalitatea de infiintare a I.I. G.". aceste aspecte au fost invocate tocmai cu scopul de a dovedi ca A.F. G. si I.I. G. sunt entitati diferite. Confuzia instantei asupra acestui aspect (cauzata probabil de lectura superficiala a plangerii noastre) a condus la pronuntarea unei hotarari nelegale.

2. Prima instanta sustine ca faptul ca "A.F. G. a fost radiata este lipsita de relevanta, aceasta asociatie detinand irevocabil un drept de proprietate asupra spatiului comercial si al terenului aferent, procedand ulterior la notarea in  cartea funciara noii denumiri a proprietarului".

In primul rand, A.F. G. nu detine si nu a detinut vreodata un drept de proprietate asupra terenului aferent spatiului comercial, teren care se afla in proprietatea Municipiului Targu Jiu.

In al doilea rand, argumentul instantei este contradictoriu. Pe de o parte se retine implicit ca A.F. G. a fost radiata (insa considera aceste argument ca fiind nerelevant), iar pe de alta parte se arata ca A.F. G. (radiata fiind) ar fi procedat la notarea noii sale denumiri.

In al treilea rand, faptul ca A.F. G. a fost radiata este tocmai motivul esential al nelegalitatii incheierii atacate, de vreme ce o entitate radiata nu-si poate schimba denumirea vreodata, fiind evident ca pretinsa schimbare a denumirii notata nu exista ca realitate juridica.

In al patrulea rand, faptul ca A.F. G. detinea anterior radierii un drept de proprietate asupra spatiului comercial este nerelevant, deoarece obiectul cauzei nu este incheierea de intabulare, ci incheierea de notare a schimbarii denumirii proprietarului tabular.

In al cincilea rand, prima instanta motiveaza respingerea plangerii impotriva incheierii cu insasi existenta incheierii atacate, de vreme ce retine ca notarea schimbarii denumirii proprietarului este legala, pentru ca ... A.F. G. a procedat la "notarea in cartea funciara a noii denumiri a proprietarului".

In al saselea rand, prima instanta nu analizeaza tocmai motivul de nelegalitate invocat, respectiv inexistenta unei schimbari a denumirii proprietarului, de vreme ce A.F. G. a incetat sa existe, fiind radiata, astfel incat nu-si putea schimba denumirea.

3. Prima instanta retine si ca "actul juridic care a fost notat a constituit tocmai notarea schimbarii denumirii persoanei juridice".

In primul rand, A.F. G. nu a fost niciodata persoana juridica, asociatiile familiale fiind, potrivit legii, entitati fara personalitate juridica si fara patrimoniu.

In al doilea rand, din nou prima instanta motiveaza respingerea argumentului petentei apelante prin insusi actul atacat, retinand ca "s-a notat notarea", deci exista un act juridic notat. Dincolo de absurdul motivarii, schimbarea denumirii unei entitati nu este decat efectul juridic produs de un act juridic [negotium].

In al treilea rand, din nou prima instanta nu analizeaza argumentul de nelegalitate invocat, respectiv faptul ca, fiind vorba despre o presupusa schimbare de denumire a unei entitati, aceasta schimbare nu putea face decat obiectul unui act juridic [negotium], incheiat cu intentia de a produce modificarea denumirii, care trebuia materializat intr-un inscris constatator [instrumentum].

4. Hotararea privind plangerea impotriva incheierii nr. 26798 culmineaza cu concluzia in sensul ca "in mod corect s-a procedat la notarea noii denumiri a persoanei juridice proprietar al spatiului descris".

In primul rand, - din nou - nici A.F. G., nici I.I. G. nu sunt persoane juridice.

In al doilea rand, - din nou - instanta nu a analizat daca intr-adevar exista o schimbare a denumirii.

In al treilea rand, instanta nu explica cum anume ar fi posibil vreodata ca un proprietar tabular sa-si schimbe denumirea ulterior incetarii existentei sale.

II. Solutia privind respingerea plangerii impotriva incheierii nr. 31650

Intr-o singura fraza, prima instanta retine ca petenta "nu a propus si nici nu a solicitat administrarea de probatorii din care sa rezulte netemeinicia si nelegalitatea acestor incheieri, sustinerile exprimate in cuprinsul cererii completatoare neavand suport probator".

Argumentul este bulversant.

Prin incheierea nr. 31650. s-a respins cererea de reexaminare, fara sa fi fost analizata pe fondul acesteia, cu singura motivare ca s-a formulat plangere impotriva incheierii atacate cu cerere de reexaminare.

Prima instanta s-a aflat intr-o eroare cu privire la continutul incheierii atacate si la motivele de nelegalitate invocate, de vreme ce sustine ca, pentru combaterea argumentului invocat de OCPI Gorj ar putea fi administrata vreo proba.

Singura proba pertinenta este prezumtia ca oricine cunoaste dispozitiile legii. Or, dispozitiile legii obligau OCPI Gorj sa solutioneze cererea de reexaminare pe fondul acesteia, solutia prin care s-a respins cererea, cu motivarea ca exista plangere fiind nelegala.

Petenta apelanta a aratat, motivat, ca asemenea solutie transforma cererea de reexaminare intr-o cale de atac teoretica si iluzorie, de vreme ce O.C.P.I. Gorj a refuzat practic sa se pronunte asupra caii de atac administrativ jurisdictionale puse la indemana persoanelor interesate.

Argumentul instantei ca cererea completatoare nu ar avea suport probator este halucinant, incheierea atacata necuprinzand vreo dispozitie care sa poata fi vreodata combatuta cu probe. De altfel, motivele invocate in cuprinsul plangerii sunt exclusiv motive de nelegalitate, nu si de netemeinicie, asa cum total eronat retine prima instanta. Or, fiind vorba despre aspecte de legalitate, singurul demers care trebuia efectuat era verificarea modului de aplicare a dispozitiilor legale, care nu necesita stabilirea vreunei situatii faptice care sa trebuiasca probata, situatia faptica constand numai in insasi existenta incheierii atacate.

Intimata Intreprinderea Individuala G. N P G., prin reprezentant legal, a formulat si depus la dosarul cauzei intampinare la cererea de apel formulata, intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca temeinica si legala

Intampinarea nu a fost intemeiata in drept.

In probatiune nu sau administrat probe noi.

Examinand cauza in apel, avand in vedere motivele invocate, actele si lucrarile dosarului, dispozitiile legale incidente, instanta constata urmatoarele:

Prin apelul declarat apelanta petenta SC LOTUS SA critica solutia instantei de fond in ceea ce priveste solutia pronuntata de instanta de fond referitoare la verificarea legalitatii incheierii de CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, si a temeiniciei si legalitatii incheierilor 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010 atacate cu cerere de reexaminare si direct in instanta de catre petenta.

Instanta de apel, in primul rand va clarifica unele aspecte legate de procedura admisibila de atacare direct in instanta a incheierilor de carte funciara.

In drept, potrivit dispozitiilor art. 50 alin. 2 si 21 din Legea 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul.

(2^1) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare.

2^2) Plangerea impotriva incheierii se poate depune si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara.

Analizandu-se temeiul de drept enuntat, reiese cu claritate ca direct in fata judecatoriei se poate formula doar plangere impotriva incheierii registratorului sef, emisa potrivit alin. 2 al art. 50 din Legea 7/1996, nu si plangerea impotriva incheierii de admitere sau respingerii a cererii de inscriere in cartea funciara emisa de registratorul de carte funciara.

Petenta SC LOTUS SA, persoana interesata, a formulat in fata Judecatoriei Tg. Jiu atat plangere impotriva incheierilor de carte funciara 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010, cat si plangere impotriva incheierii de CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj prin care s-a respins cererea de reexaminare a apelantei formulate impotriva incheierilor de carte funciara 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010.

Avandu-se in vedere prevederile legale in materie, instanta de apel, in calea devolutiva a apelului, va analiza in primul rand, plangerea impotriva incheierii de CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj prin care s-a respins cererea de reexaminare a apelantei formulate impotriva incheierilor de carte funciara 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010, din prisma motivelor de apel invocate.

Astfel, s-a invocat de catre apelanta faptul ca, instanta de fond, in mod gresit ca petenta "nu a propus si nici nu a solicitat administrarea de probatorii din care sa rezulte netemeinicia si nelegalitatea acestor incheieri, sustinerile exprimate in cuprinsul cererii completatoare neavand suport probator".

Prin incheierea de CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj s-a respins cererea de reexaminare a apelantei formulate impotriva incheierilor de carte funciara 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010 cu motivarea ca solutia se impune fata de faptul ca petenta a formulat plangere impotriva incheierilor atacate cu cerere de reexaminare si direct la instanta, pentru a nu se pronunta solutii contradictorii.

In incheierea CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, insa, nu s-a solutionat cererea de reexaminare a petentei, cerere in care s-au invocat de catre aceasta a faptului ca prin incheierea 26798/27.07.2010 PCPI Gorj, in mod gresit s-a admis cererea de notare a schimbarii denumirii AF G. in G. N.P. G. INTREPRINDERE INDIVIDUALA desi, nu exista nici un act juridic care sa fi fost incheiat cu intentia de a produce modificarea denumirii. Actul de infiintare si autorizare a Intreprinderii Individuale G. nu este act juridic care sa produca efectul schimbarii denumirii, fiind un act de infiintare a unei entitati, care nu modifica o alta entitate, cu atat mai mult cu cat, asociatia familiala, la data infiintarii intreprinderii individuale era radiata.

Fara a analiza inscrisurile analizate de catre registratorul de cf la pronuntarea incheierilor 26495/28.07.2011 si 26798/27.07.2010, registratorul Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj a respins cererea de reexaminare cu o motivare care a facut ca reexaminarea, ca si cale de atac speciala data de Legea /1996, sa fie lipsita de orice efect juridic.

Pentru analizarea legalitatii incheierii de CF 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, nu era necesara administrarea unor probe suplimentare, astfel cum in mod gresit a apreciat instanta de fond, fiind suficiente, pertinente si concludente inscrisurile aflate la dosarul format si inregistrat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, astfel incat, instanta de apel, va admite plangerea completata de petenta SC LOTUS SA, prin reprezentant conventional, impotriva incheierii nr. 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef  al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj pe care o va anula.

Ca urmare a anularii incheierii nr. 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef  al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj, instanta de apel, va analiza cererea de reexaminare a apelantei petente, reexaminare declarata atat impotriva incheierii 26495/28.07.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj, cat si a incheierii 26798/27.07.2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj.

Prin incheierea 26495/28.07.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj s-a respins cererea formulata de petenta apelanta SC LOTUS SA, prin mandatar C. G., cerere de notare a certificatului 13396/11.05.2010 privind radierea AF G. G. din Registrul Comertului asupra imobilului spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 inscris in CF 13287 a mun. Tg. Jiu la A+1, motivandu-se faptul ca in urma verificarii piedicilor la dosarul depus, se impune aceasta solutie intrucat, schimbarea denumirii din AF G. in G. N.P. G. INTREPRINDERE INDIVIDUALA a fost deja notata prin incheierea nr. 26798/27.07.2010 conform art. 25 alin. 1 din Legea 7/1996 republicata, prin care se stipuleaza ca „ ordinea inregistrarilor cererilor va determina rangul inscrierilor”.

Prin incheierea 26798/27.07.2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj s-a admis cererea formulate de petentul G. G. privind notarea schimbarii denumirii proprietarului tabular de sub B+3 din Asociatia Familiala G. N. G. in G. N.P. G. Intreprindere Individuala asupra imobilului – spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 inscris in CF 13287 a mun. Tg. Jiu la A+1.

Notarea reprezinta inscrierea prin care se asigura informarea tertilor cu privire la drepturile personale, faptele sau alte raporturi juridice, in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara. Efectul notarii acestor acte si fapte juridice consta in faptul ca inscrierile devin, de la data inregistrarii cererii de notare, opozabile tertilor, ele putand fi valorificate de cel in favoarea caruia s-a facut notarea impotriva oricaror persoane interesate.

Potrivit CF 13287 a mun. Tg. Jiu asupra imobilului descris la A+1 - spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1, a fost intabulat dreptul de proprietate, in temeiul sentintei civile 1091/15.12.2009 al AF G. N G..

La data de 27.07.2010, petentul G. G. a solicitat notarea  schimbarii denumirii proprietarului tabular de sub B+3 din Asociatia Familiala G. N. G. in G. N.P. G. Intreprindere Individuala, depunand in sustinerea cererii sale: un certificat de inregistrare a Oficiului National al Registrului Comertului al Intreprinderii Individuale G. N.P.G. din data de 27.05.2010, rezolutia nr. 2648/26.05.2010 a Directorului Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj prin care s-a admis cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii G. N.P. G. Intreprindere Individuala.

Potrivit certificatului de radiere 13396/11.05.2010 in baza art. 39 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii 26/1990 privind registrul comertului, republicata si si ale OUG 116/2009, asociatia familiala G. N G. Asociatie Familiala a fost radiata din oficiu, radiere inregistrata in Registrul Comertului la data de 11.05.2010. astfel cum rezulta si din certificatul de furnizare de informatii referitor la istoricul G. N G.

Asociatie Familiala.

Rezulta deci, ca G. N.P. G. Intreprindere Individuala este infiintata si functioneaza conform  OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, insa, nu prin efectuarea operatiunii prevazute de art. 39,(ce prevede ca Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (3) Pana la implinirea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica in mod corespunzator.), respectiv prin transformarea asociatiei familiale in intreprindere individuala, ci prin infiintare.

Asociatia Familiala G.N G. Asociatie Familiala, tocmai prin nerespectarea termenului de optiune a fost radiata din oficiu la data de 11.05.2010, iar la data de 19.05.2011 acelasi reprezentant legal – G. G. a solicitat inregistrarea G. N.P. G. Intreprindere Individuala.

Astfel, nici un inscris care sa certifice schimbarea denumirii din Asociatia Familiala G. N. G. in G. N.P. G. Intreprindere Individuala, nu a fost depus la dosarul inregistrat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj pentru se putea nota, conform art. 26 alin. 4 lit. c din Legea 7/1996 actul sau faptul juridic referitor la starea si capacitatea persoanelor.

In cazul respectarii termenului de optiune prevazut de art. 39 alin. 3 din OUG 44/2008 s-ar fi schimbat forma juridica a entitatii – proprietar tabular, si nu a denumirii acesteia. Actul juridic care sa aiba ca efect schimbarea denumirii entitati, presupunea manifestarea unilaterala de vointa a d-lui G. G., ce trebuia inregistrata la Registrul Comertului anterior radierii AF. G., actul de infiintare a G. N.P. G. Intreprindere Individuala nereprezentand un act juridic care sa produca efectul schimbarii denumirii, astfel incat, instanta de fond in mod gresit a apreciat ca fiind corecta solutia registratorului de carte funciara retinuta in incheierea 26798/27.07.2010 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj.

Referitor la incheierea 26495/28.07.2011 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Gorj, respectiv la cererea petentei SC LOTUS SA, prin mandatar C. G., cerere de notare a certificatului 13396/11.05.2010 privind radierea AF G. G. din Registrul Comertului asupra imobilului spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 inscris in CF 13287 a mun. Tg. Jiu la A+1, instanta de fond, in mod gresit a apreciat ca fiind corecta solutia registratorului de carte funciara.

Art. 26 alin. 4 lit.c din Legea 7/1996 prevede ca inscrierile sunt de trei feluri, printre care notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara. Totodata, potrivit art. 44 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara a judecatoriilor, este permisa notarea in cartea funciara a altor raporturi juridice in afara drepturilor de proprietate, a drepturilor reale principale si accesorii imobiliare.

Notarea in C.F. este acea inscriere care are ca obiect mentionarea in cartea funciara a unor drepturi personale, fapte sau alte raporturi juridice strans legate de drepturile tabulare, pentru a le face opozabile tertelor persoane. Notarea in cartea funciara nu are caracter constitutiv de drepturi, ci mai degraba unul informativ, pentru eventualele terte persoane interesate de situatia juridica a imobilului si a drepturilor proprietarului tabular.

Potrivit art. 24 lit. a din acelasi act normativ prevede ca inscrierea unui drept se poate efectua numai: a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta.

Ori in speta, avandu-se in vedere aceste dispozitii legale aplicabile pe deplin fata de certificatul de radiere 13396/11.05.2010 emis in baza art. 39 din OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioare ale Legii 26/1990 privind registrul comertului, republicata si ale OUG 116/2009, prin care asociatia familiala G. N G. Asociatie Familiala a fost radiata din oficiu solutia corecta ar fi fost de admitere a cererii de notare a acestui fapt juridic referitoare la starea si capacitatea persoanelor, notare care, instanta de apel mentioneaza inca odata, va avea ca efect un caracter informativ, pentru eventualele terte persoane interesate de situatia juridica a imobilului si a drepturilor proprietarului tabular si nu de radiere a dreptului de proprietate al proprietarului tabular, notare ce se va efectua la foaia de sarcini C a cartii funciare 13287 a mun. Tg. Jiu asupra imobilului descris la A+1.

Cererea de interventie a intervenientei G. N.P. G. Intreprindere Individuala va fi respinsa de catre instanta de apel avandu-se in vedere faptul ca plangerea indreptata impotriva incheierii biroului de carte funciara are un caracter necontencios, deoarece prin aceasta nu se urmareste stabilirea unui drept de proprietate in conditii de contradictorialitate, ci numai verificarea legalitatii inscrierilor in cartea funciara de catre functionarul desemnat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de carte funciara teritoriala.

Pentru aceste motive, instanta in baza art. 295 si urmatoarele C. pr. civ. urmeaza sa admita apelul declarat de apelanta petenta SC LOTUS SA, prin reprezentant, impotriva sentintei civile nr. 8035/29.11.2010 pronuntata de Judecatoria Tg. Jiu in dosarul civil 17041/318/2010 pe care o schimba in tot in sensul ca va admite plangerea completata de petenta SC LOTUS SA, prin reprezentant conventional, impotriva incheierii nr. 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef  al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj pe care o anuleaza, va admite cererea formulata de SC Lotus SA, prin mandatar av. P. C. R. referitoare la reexaminarea incheierilor 26495/28.07.2001 si 26798/27.07.2010 pe care le schimba in tot, in sensul ca va respinge cererea inregistrata sub numarul 26798/27.07.2010 formulata de petentul G. G. privind notarea schimbarii denumirii proprietarului tabular de sub B+3 din Asociatia Familiala G. N. G. in G. N.P. G. Intreprindere Individuala asupra imobilului – spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 inscris in CF 13287 a mun. Tg. Jiu la A+1, va admite cererea inregistrata sub numarul 26945/28.07.2010 formulata de petenta SC LOTUS SA prin mandatar C.G. si va dispune notarea in CF 13287 a Municipiului Tg. Jiu, asupra imobilului – spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 a radierii Asociatiei Familiale G. N. G. din Registrul Comertului conform certificatului de radiere 13396/2010.

Cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta Intreprinderea Individuala G. N.P. G., prin reprezentant legal va fi respinsa.

In temeiul dispozitiilor art. 274 C.pr.civ., constatand culpa procesuala a intimatei interveniente, se va admite cererea apelantei de obligare a intimatei Intreprinderea Individuala G. N.P. G. la plata cheltuielilor de judecata in suma de 7440 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanta petenta SC LOTUS SA, prin reprezentant, cu sediul ales la av. C. R. P. in Bucuresti B-dul Unirii nr. 71 bl. G2 c sc.2 ap. 62 sector 3 impotriva sentintei civile nr. 8035/29.11.2010 pronuntata de Judecatoria Tg. Jiu in dosarul civil 17041/318/2010 pe care o schimba in tot in sensul ca:

Admite plangerea completata de petenta SC LOTUS SA, prin reprezentant conventional, impotriva incheierii nr. 31650 conexata cu incheierea 31654/01.09.2010 a Registratorului Sef  al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj pe care o anuleaza:

Admite cererea formulata de SC Lotus SA, prin mandatar av. P. C. R. referitoare la reexaminarea incheierilor 26495/28.07.2001 si 26798/27.07.2010 pe care le schimba in tot, in sensul ca:

Respinge cererea inregistrata sub numarul 26798/27.07.2010 formulata de petentul G. G. privind notarea schimbarii denumirii proprietarului tabular de sub B+3 din Asociatia Familiala G.N. G. in G. N.P. G. Intreprindere Individuala asupra imobilului – spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 inscris in CF 13287 a mun. Tg. Jiu la A+1.

Admite cererea inregistrata sub numarul 26945/28.07.2010 formulata de petenta SC LOTUS SA prin mandatar C. G..

Dispune notarea in CF 13287 a Municipiului Tg. Jiu, asupra imobilului – spatiu comercial cu suprafata utila de 18,73 mp, impreuna cu terenul in cota indiviza in suprafata de 2,50 mp situat in municipiul Tg. Jiu str. Victoriei bl. 11 – 13 parter Jud. Gorj, cu numar cadastral 1091/0/1 a radierii Asociatiei Familiale G. N. G. din Registrul Comertului conform certificatului de radiere 13396/2010.

Respinge cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenienta Intreprinderea Individuala G. N.P. G., prin reprezentant legal.

Admite cererea apelantei de obligare a intimatei Intreprinderea Individuala G. N.P. G. la plata cheltuielilor de judecata in suma de 7440 lei.

Definitiva.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 11 noiembrie 2011.

1