Contravenţie

Sentinţă civilă 14 din 29.05.2008


Prin s.c. nr. 1169/29.05.2008, pronunţată în dosar nr.475/2008 al Judecătoriei Moineşti ,s-a admis plângerea formulată de contestatorul Ţ. B. împotriva procesului verbal seria PCA nr.3171206/13.01.2008 încheiat de IPJ Bacău FENE Comăneşti.

S-a anulat parţial procesul verbal seria PCA nr. 3171206/2008, pentru fapta prev. de art. 100(3) litera f din OUG 195/2002 şi sancţionată de art.l00(3)lit.f , s-a exonerat petentul de plata amenzii de 200 lei. S-a anulat măsura reţinerii permisului de conducere şi s-a dispus restituirea acestuia, petentului. S-au menţinut celelalte dispoziţii ale procesului verbal.

în motivarea plângerii a arătat petentul că pe data de 13.01.2008 s-a deplasat cu autoturismul său în Municipiul Oneşti pentru a cumpăra medicamentele prescrise copilului său pe o reţetă medicală .La întoarcere, pe raza oraşului Dărmăneşti, a fost depistat de un echipaj de poliţie cu un aparat radar că circula cu viteza de 81 Km/h.

A prezentat actele solicitate şi după ce a aşteptat în maşina sa 45 minute, a mers la maşina în care se afla echipajul de poliţie şi a explicat că nu mai poate aştepta, că lasă actele şi se va prezenta a doua zi să le ridice.

A plecat spre Comăneşti unde locuia şi a fost oprit de un alt echipaj de poliţie, care după ce a fost informat de petent de situaţie, a luat legătura cu echipajul din Dărmăneşti, care a venit la locul respectiv şi i-a prezentat petentului, procesul verbal şi o dovadă că nu mai are dreptul să circule pe drumurile publice 30 de zile.

I s-a spus petentului că i s-a suspendat permisul deoarece a refuzat să prezinte actele poliţistului rutier. A doua zi a mers la sediul Poliţiei Comăneşti unde i-a fost înmânat un alt proces verbal şi o altă dovadă decât cele care îi fuseseră prezentate cu o zi înainte.

Intimata a formulat întâmpinare, în care a arătat că petentul a refuzat să semneze procesul verbal şi deşi a recunoscut că circula cu viteza de 81 Km/h, iniţial a refuzat să prezinte actele iniţial iar după ce le-a prezentat, a refuzat să le mai ridice şi nu a respectat indicaţiile de a merge la autoturismul său.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că la data de 13.01.2008, petentul a fost depistat de un echipaj de poliţie, cu un aparat RADAR, circulând cu autoturismul cu nr. de înmatriculare BC - 04 - PCR, pe raza oraşului Dărmăneşti, cu o viteză de 81 Km/h.

S-a încheiat procesul verbal seria PCA nr.0171205/13.01.2008,ora 16,40,în care se menţionează că petentul a circulat cu viteza de 81 Km/h fiind depistat de aparatul radar, solicitându-i-se documentele pentru a fi sancţionat,petentul a refuzat, motivând că agentul de poliţie nu are acest drept, prezentând actele după 15 minute când au sosit întăriri de la Poliţia Dărmăneşti, fără a respecta dispoziţiile poliţistului rutier.

Acest proces verbal a fost anulat şi s-a încheiat la ora 17,40 în aceeaşi zi procesul verbal seria PCA nr.3171206, fiind sancţionat petentul deoarece a circulat cu viteza de 81 Km/h şi nu a respectat dispoziţiile poliţistului rutier de a

rămâne  în autoturism  până la  încheierea  documentelor  de constatare a contravenţiei, reţinându-i-se şi permisul de conducere.

Organele de poliţie au sesizat şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Momeşti prin procesul verbal nr.347315/13.01.2008 în care se menţionează că la data de 13.01.2008, ora 17,20 pe raza oraşului Comăneşti, str. Republicii a fost depistat petentul conducând autoturismul cu nr. de înmatriculare BC 04 PCR, fără a avea asupra sa permisul de conducere, deoarece îi fusese reţinut de organele de poliţie pe raza oraşului Dărmăneşti în aceeaşi zi la orele 16,45,lucru ce a reieşit din cale declarate de petent.

Prin rezoluţia nr.91 /P/2008 Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Ţ. B. cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 86 alin.2 din OUG nr. 195/2002 modificată, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii.

S-au depus la dosar planşe fotografice care îl prezintă pe petent la ora 16,47(foto 5),intimata explicând imaginea ca fiind ipostaza în care petentul nu a respectat dispoziţia poliţistului rutier şi nu a aşteptat în autoturismul său până la întocmirea procesului verbal iar la ora 17,04, când petentul a revenit din nou la maşina poliţiei cu toate că i-a fost adus la cunoştinţă de mai multe ori să respecte indicaţiile poliţistului(planşa nr.6).

Verificându-se înscrisurile, se reţine, că la ora 16,24 a fost oprit în trafic petentul. La ora 16,40 s-a încheiat primul proces verbal care s-a anulat,cu menţiunea că încadrarea a fost făcută greşit.

Deci de la oprirea în trafic şi începerea redactării procesului verbal trecuseră 16 minute, în procesul verbal menţionându-se că petentul a refuzat să prezinte documentele.

Următorul proces verbal s-a încheiat la ora 17,40,după o oră de la încheierea primului proces verbal.

Din planşele fotografice, se reţine însă că deja la ora 16,47, documentele petentului se aflau la poliţistul care redacta procesul verbal, deoarece se explică poza ,în sensul că în timpul încheierii procesului verbal, petentul nu a respectat indicaţiile poliţistului rutier de a rămâne în autoturismul său.

Dacă s-a greşit încadrarea juridică,următorul proces verbal se impunea a fi încheiat imediat,ori acesta s-a încheiat la ora 17,40, petentul fiind în Comăneşti la ora 17,20 când a fost oprit de un alt echipaj de poliţie.

Intimata nu a făcut dovada susţinerilor din procesul verbal în sensul refuzului petentului de a respecta dispoziţiile poliţistului rutier.

A propus pe numitul P. A. ca martor iar ulterior deoarece acesta este plecat din ţară, a solicitat înlocuirea cu martorul A. A.

Din declaraţia acestui martor, se reţine că petentul a fost oprit în trafic şi chemat la maşina în care se aflau lucrătorii de poliţie.

L-a văzut pe petent plecând la maşina lui, a stat acolo, după care a mers din nou la maşina poliţiei şi se purtau între părţi discuţii aprinse. Poliţiştii cereau petentului actele şi acesta spunea că nu le are.

Prin procesul verbal contestat de către petent acesta a fost sancţionat pentru că a condus autovehiculul pe raza localităţii Dărmăneşti,cu o viteză de 81 Km/h , faptă necontestată de petent şi pentru că nu a respectat dispoziţiile poliţistului rutier.

Procesul verbal nu face dovada deplină a celor înscrise în acesta, deoarece OG 2/2001 nu arată în mod expres care este forţa probatorie a procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului analizând plângeri formulate de persoane care fiind sancţionate contravenţional au sesizat Curtea cu privire la încălcarea de către instanţele naţionale a art.6 din Convenţie,prin nerespectarea garanţiilor prevăzute în acest text cu privire la „ acuzaţiile în materie penală", a statuat că distincţia între contravenţii şi infracţiuni existentă în legislaţia internă a unora dintre statele semnatare ale Convenţiei, nu poate avea ca efect scoaterea unei categorii de fapte din sfera de aplicare a garanţiilor oferite de art.6 din Convenţie.

Curtea Europeană a concluzionat că acuzaţia adusă petentului este o acuzaţie penală în sensul Convenţiei iar acesta beneficiază şi în procedura contravenţională de prezumţia de nevinovăţie,motiv pentru care sarcina probei în procedura contravenţională desfăşurată în faţa instanţei de judecată revine în primul rând organului constatator şi nu petentului( cauza Anghel împotriva României).

Petentul ar trebui să facă dovada contrarie celor consemnate în procesul verbal doar în situaţia în care probele administrate de organul constatator pot convinge instanţa în privinţa „vinovăţiei" contravenientului dincolo de orice îndoială rezonabilă.

Practica judiciară internă, este în contradictoriu cu prevederile Convenţiei Europene în sensul că se pleacă în principal de la prevederile art.47 din OG nr.2/2001 care trimit la prevederile Codului de procedură civilă şi având în vedere prevederile art.l 171 C. civil se reţine de regulă că procesul verbal legal întocmit, face dovada până la proba contrarie, iar în temeiul art.l 169 C. civil, sarcina probei revine celui care contestă realitatea consemnărilor din procesul verbal.

Potrivit art.20 alin.2 din Constituţia României Dreptul European are prioritate faţă de dreptul sau practica internă.

Pe cale de consecinţă agentul constatator nu a făcut dovada că petentul a săvârşit cea de-a doua faptă prevăzută de art.l00(3) litera f din OUG 195/2002 şi sancţionată de art.l00(3) lit.f. din aceeaşi ordonanţă.