Majorare pensie copil major

Hotărâre 908 din 11.11.2008


Faptul că pârâtul plăteşte o sumă inferioară celei la care a fost obligat (respectiv suma de 105 lei), nu poate întemeia o acţiune de majorare a obligaţiei de întreţinere, avându-se în vedere suma pe care pârâtul o plăteşte în fapt, câtă vreme titlul executoriu este reprezentat de o sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, prin care acesta a fost obligat, de drept, la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 140 lei lunar.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul P.M.A. a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu pârâtul P.A., să dispună majorarea pensiei de întreţinere la care pârâtul a fost obligat în favoarea sa prin sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă, în raport cu venitul minim pe economie. Reclamantul a precizat că până în luna mai 2008, pârâtul a achitat pensie de întreţinere raportată la venitul minim pe economie aferent lunii septembrie 2007, nefiind încadrat în muncă, respectiv suma de 105 lei şi că în prezent venitul minim pe economie este de 540 lei iar nevoile sale au crescut, fiind în continuare student la cursuri de zi, aflându-se astfel în nevoie. A mai arătat reclamantul că reclamantul nu este încadrat în muncă nici în prezent.

Instanţa a reţinut că, de la data de 1 octombrie 2008, potrivit dispoziţiilor art. 2 din H.G. nr. 1507/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 877/20.12.2007, cu modificările ulterioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 540 lei. Şi, având în vedere şi dispoziţiile art. 94 alin. 3 din Codul familiei, a constatat că pentru reclamant, suma datorată de pârât ca obligaţie lunară de întreţinere ar trebui să se stabilească până la o pătrime din salariul de bază minim garantat – astfel cum însuşi reclamantul solicită prin acţiune, respectiv din suma de 540 lei, ajungându-se astfel la suma de 135 lei lunar, sumă inferioară celei la care pârâtul a fost obligat prin sentinţa civilă pronunţată la data de 20.09.2005, ce reprezintă titlu executoriu.

În consecinţă, fără a contesta starea de nevoie în care se află reclamantul, instanţa a apreciat că nu se impune obligarea pârâtului la plata unei pensii majorate, întrucât faptul că pârâtul plăteşte o sumă inferioară celei la care a fost obligat de drept nu poate întemeia o acţiune de majorare a pensiei iar pentru obligarea pârâtului la plata pensiei potrivit sentinţei ce constituie deja titlu executoriu, cât şi  pentru recuperarea diferenţei de bani dintre cea la care pârâtul este deja obligat şi cea pe care acesta o plăteşte efectiv reclamantului fără a avea un temei legal de reducere a obligaţiei de întreţinere, calea nu este majorarea obligaţiei de întreţinere ci, eventual, calea executării silite pentru recuperarea debitului restant, motiv pentru care a respins acţiunea de majorare a obligaţiei de întreţinere.

Sentinţa civilă nr. 908/11.11.2008, definitivă prin nerecurare