Reclamantul are calitate procesuală activă întrucât, anterior intervenirii schimbului de terenuri între cele din zona cooperativizată şi cele din zona necooperativizată , schimb care a avut loc în perioada cooperativizării agriculturii, terenul în litig

Sentinţă civilă 2073 din 14.09.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA MOTRU

SENTINTA  Nr. 2073

Sedinta publica de la 14 septembrie 2011

Revendicare imobiliara. Calitate procesuala activa.

Reclamantul are calitate procesuala activa întrucât, anterior intervenirii schimbului de terenuri între cele din zona  cooperativizata si cele din zona necooperativizata , schimb care a avut loc în perioada cooperativizarii agriculturii, terenul în litigiu a apartinut mamei reclamantului.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Motru la data de …...2011, sub nr. ……/263/2011, reclamantul C. I. a chemat în judecata pe pârâtul C. B. C., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acestuia de a-i lasa în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 1.986 m.p., teren situat în punctul „La fosta mina C.”, în localitatea D., având ca vecini: la nord – V. D. I., la sud – P. A. I., la est – drum de exploatare, la vest – V. D. I..

De asemenea, reclamantul a mai solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 1.500 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosinta a terenului pe ultimii 3 ani, precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a aratat ca este proprietarul terenului mai sus mentionat si ca dupa anul 1991 a început sa se judece pentru acest teren cu diferite persoane tot pentru revendicare, dovedindu-si în cursul judecatilor proprietatea asupra terenului.

A mai aratat reclamantul ca a obtinut o hotarâre judecatoreasca în anul 2006 pe care a si pus-o în executare prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc D. C. si ca desi a fost pus în posesia terenului nu a putut sa-l foloseasca întrucât acest teren i-a fost ocupat de catre pârât.

În continuare, reclamantul a precizat ca a formulat împotriva pârâtului o plângere penala pentru tulburare de posesie, însa Parchetul de pe lânga Judecatoria Motru nu a înteles sa-l traga la raspundere penala, cu motivarea ca litigiul dintre parti poate fi solutionat numai pe cale civila.

În drept, reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 480 si urmatoarele Cod civil.

În sustinerea cererii formulate, reclamantul a depus la dosarul cauzei înscrisuri (filele 4-9) si a solicitat încuviintarea probei testimoniale, proba admisa de instanta în cauza fiind ascultati martorii M. D. D. (fila 53) si S. I.(fila 62).

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare însa, în aparare a solicitat încuviintarea probei cu interogatoriul reclamantului si a probei cu martori, probe admise de instanta.

Instanta a procedat la luarea unui interogatoriu scris reclamantului, raspunsurile acestuia fiind consemnat în scris si atasate la dosar.

De asemenea au fost audiati pt. pârât martorii G. M. si N. M. (filele 63, 64).

Prin înscrisul intitulat ,,note de sedinta,, , depus la dosar în sedinta din 15.06.2011, pârâtul C. B. C. a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, în raport de decizia civila nr…..A, pronuntata de Tribunalul Gorj, în dosarul nr…./2003, ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Craiova prin  care s-a respins actiunea în revendicare formulata de reclamant împotriva pârâtului C. B. C., stabilindu-se ca acesta din urma este proprietarul terenului în litigiu dobândit pe calea uzucapiunii .

În sedinta publica din 07.09.2011, pârâtul , prin aparator  a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Asupra exceptiilor invocate în cauza, instanta se va pronunta cu precadere, stabilind ordinea de solutionare a acestora, dupa cum urmeaza: mai întâi instanta se va pronunta asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, urmând ca apoi sa se pronunte asupra autoritatii de lucru judecat.

În ce priveste calitatea procesuala activa a reclamantului C. I. , se apreciaza ca acesta are calitate procesuala activa întrucât , anterior intervenirii schimbului de terenuri între cele din zona  cooperativizata si cele din zona necooperativizata , schimb care a avut loc în perioada cooperativizarii agriculturii, terenul în litigiu a apartinut mamei reclamantului (depozitiile martorilor de la filele 62-64 din dosar, sent.civ.nr…../21.12.2005- filele 3-4 din dosar).

În consecinta, se va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului.

Asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, instanta retine ca prin cererea înregistrata sub nr. ……/2000 , pe rolul Judecatoriei Motru, reclamantul C. I., a chemat în judecata pe B.V. , C. B. C., solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligati pârâtii sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 15 ari cu vecini la R – P. I. , A si MZ – V. I., MN – drumul minier V. M..

Prin s.c.nr…. din 04.12.2000, pronuntata de Judecatoria Motru a fost admisa în parte actiunea formulata de C. I. si obligati pârâtii C. B. C. si C. B.I. sa lase reclamantului în deplina proprietate si pasnica folosinta, suprafata de 1870 mp cu vecini la E – P. I., V si S – V. I. , N – drumul minier.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel C. B. C. si C. B. I., apel admis prin decizia civila nr…..A, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosar nr…./2001, desfiintata sentinta civila nr……/04.12.2000 a Judecatoriei Motru si trimisa cauza la instanta de fond pentru rejudecare.

Cauza a fost înregistrata din nou pe rolul Judecatoriei Motru sub nr…/2002.

Prin s.c. nr.lllll/27.03.2002, pronuntata în cauza de Judecatoria Motru a fost admisa în parte actiunea civila formulata de C. A. I. împotriva pârâtilor C. B. C. si C. B. I. , fiind obligati acestia sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 1870 mp , situat în extravilanul com. D., cu lungimea de 110 m si latimea medie de 17 m, cu vecini la E – P. I. , la V si S – V. I. si la N – drum.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel pârâtii , iar prin decizia civila nr…. pronuntata de Tribunalul Gorj în dosar nr…./2002, a fost admis apelul declarat împotriva s.c.nr…../2002 a Judecatoriei Motru si schimbata aceasta sentinta în sensul ca a fost respinsa actiunea reclamantului ca fiind nefondata.

Aceasta decizie a Tribunalului a fost desfiintata în recurs , prin decizia nr.12/15.01.2003 pronuntata de Curtea de Apel Craiova în dosar nr……/CIV/2002, fiind trimisa cauza spre rejudecare  Tribunalului Gorj.

În rejudecarea apelului Tribunalul Gorj a pronuntat decizia civila nr……A/18.04.2003 prin care a admis apelul declarat de pârâtii C. B. C. si C. B. I. împotriva s.c.nr……./27.03.2002 a Judecatoriei Motru  si a schimbat aceasta sentinta, în sensul ca a respins actiunea.

Recursul declarat împotriva acestei decizii civile a fost respins de Curtea de Apel Craiova prin decizia civila nr……/10.11.2003.

Prin urmare, în actiunea în revendicare, purtata între parti pentru acelasi teren , cel care a avut câstig de cauza este pârâtul C. B. C. , cu privire la care prin  decizia nr…../A/18.04.2003, Tribunalul Gorj a stabilit ca este proprietarul terenului mai sus mentionat , urmare a uzucapiunii.

Faptul ca sentintele judecatoresti mai sus mentionate privesc acelasi teren cu cel care face obiectul prezentei cauze, rezulta fara dubiu din observarea vecinatatilor indicate în cererea introductiva de instanta, desi în actiunea de fata reclamantul a indicat o suprafata de 1986 mp, fata de 1870 mp cât se stabilise în cursul judecatii anterioare, cu toate ca prin actiunea în revendicare promovata în anul 2000 mentiona suprafata de 15 ari.

În concluzie, se apreciaza ca , între parti s-a stabilit cu putere de lucru judecat o situatie juridica prin care a fost recunoscuta proprietatea pârâtului  asupra terenului în litigiu.

Fata de aceste considerente, se va admite exceptia autoritatii de lucru judecat si , pe cale de consecinta, se va respinge actiunea în revendicare formulata de reclamantul C. A. I..