Succesiune. Determinare masă succesorală. Spor de valoare adus casei de locuit . Cerere formulată de concubina defunctului de constatare a calităţii sale de coproprietar asupra unor bunuri în litigiu. Reducere testament la cotitatea disponibilă. Stab...

Sentinţă civilă 524/2009 din 11.06.2010


Dosar nr. 142/RG/2006

Succesiune. Determinare masă succesorală. Spor de valoare adus casei de locuit . Cerere formulată de concubina defunctului de constatare a calităţii sale de coproprietar asupra unor bunuri în litigiu. Reducere testament la cotitatea disponibilă. Stabilire vocaţie succesorală testamentară şi legală,  a calitătii şi cotelor de moştenire- copilului din căsătorie şi copilului  din afara căsătoriei le revin  cote succesorale egale din rezerva succesorală, in concurs cu soţul supravieţuitor.  Partajare succesiune.

La stabilirea masei succesorale se au  în vedere bunurile existente în patrimoniul defunctului la data la care a survenit decesul acestuia, natura juridică a acestor bunuri raportat la data dobândirii lor şi la contribuţia pe care acesta a avut-o la dobândirea lor.

În speţă, s-a reţinut că defunctul şi reclamanta, au avut o fiică, în urma unei relaţii din tinereţe, fiică care a fost recunoscută expres de defunct şi care are, de asemenea,  calitatea de reclamantă în cauză. Ulterior defunctul s-a căsătorit cu pârâta, din căsătoria cărora a rezultat un fiu, pârât în cauză. La un moment dat, soţii s-au despărţit în fapt, nefiind pronunţat însă niciodată divorţul şi fără a se efectua vreodată partajul bunurilor comune. După despărţirea în fapt, acesta a stabilit, succesiv,  alte relaţii de concubinaj, printre care şi cu reclamanta, cu care a reluat legătura din tinereţe pentru o perioadă determinată de timp. Urmare acestui fapt, reclamanta a invocat un drept de coproprietate de ? părţi din investiiţiile efectuate la casa de locuit a defunctului şi din bunurile mobile dobândite cu acesta.

În acest context, instanţa a statuat că «  simplul fapt că reclamanta ar fi locuit o perioadă determinată de timp cu defunctul nu e suficient pentru a retine că bunurile invocate de reclamantă au fost dobândite în coproprietate. Mai era necesar ca reclamanta să dovedească contribuţia sa la dobândirea acestora precum şi cota de contribuţie, ceea ce nu a făcut. »

Deoarece  investiile la casa de locuit- bun propriu a defunctului în faza de roşu-au fost efectuate în timpul căsătoriei defunctului cu pârâta şi înainte de despărţirea lor în fapt, prin contribuţia comună şi egală a acestora, şi au fost de natură să aducă un spor de valoare acestei case, înseamnă că  şi cota de ? părţi din acest spor de valoare intră în succesiunea după defunct.

Atâta vreme cât  defunctul a testat bunurile sale, şi unul dintre moştenitorii rezervatari a solicitat reducţiunea testamentului la cotitatea disponibilă, este necesar în cauză ca instanţa să se pronunţe şi sub acest aspect, respestiv să se reducă testamentul şi să se stabilească cotitatea disponibilă, rezerva succesorală, persoanele care au calitatea de moştenitori legali şi de legatari şi cotele acestora la moştenire. Din acest punct de vedere trebuie avut în vedere faptul că au vocaţie legală la succesiune ambii copii ai defunctului, respectiv atât cel rezultat din căsătorie cât şi cel din afara căsătoriei, în cote egale, în concurs şi cu soţia supravieţuitoare.