Pensie întreţinere.

Sentinţă civilă 304 din 03.03.2009


Prin acţiunea înregistrată la această Judecătorie la data de _______ reclamantul a chemat în judecată pârâta D.Zs., solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună:

- reducerea pensiei de întreţinere la care a fost obligat prin Sentinţa civilă nr. 1442/22.10.2007 a Judecătoriei O.S. pe seama minorei M. K., născută la data de 9 noiembrie 1999, de la suma de 150 lei lunar la suma redusă de 100 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majorat.

În motivarea acţiunii sale reclamantul arată că prin Sentinţa civilă nr. 1442/22.10.2007 a Judecătoriei O.S. a fost obligat la plata pensiei de întreţinere pentru minora K. în sumă de 150 lei.

El mai are în întreţinere un copil minor, M.D.R., născut la data de 19.09.2005, prin urmare solicită reducerea pensiei de întreţinere deoarece media veniturilor lunare pe ultimele 6 luni este de 548,33 lei, cuantumul pensiei nu poate depăşi 1/3 din veniturile, respectiv suma de 183 lei pentru ambii minori.

Ţinând cont de nevoile minorilor consideră că în speţă suma de 183 ar trebui divizată între cei doi minori în aşa fel ca minora în vârstă de 10 ani să fie îndreptăţită la 100 lei,  iar minorului  D.R., care se află în întreţinerea sa – să-i rămână 83 lei.

Pârâta s-a prezentat la termenul de judecată din data de 3 martie 2009 şi a solicitat respingerea cererii reclamantului arătând că minora are nevoie de suma de 150 lei.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Reclamantul a solicitat reducerea pensiei de întreţinere stabilită prin Sentinţa civilă nr. 1442/22.10.2007 a Judecătoriei O.S., arătând că media veniturilor lunare pe ultimele 6 luni este de 548,33 lei, iar potrivit prevederilor legale cuantumul pensiei nu poate depăşi 1/3 din veniturile realizate,  respectiv suma de 183 lei pentru cei doi copii minori, el mai având un copil, D.R., care se află în întreţinerea sa.

El a mai formulat o cerere pentru reducerea pensiei de întreţinere, care a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 662/12.05.2008, instanţa considerând că el realizează venituri  atât la SC M.C. SRL cât şi ca taximetrist.

Deşi sentinţa civilă nr. 1442 al acestei Judecătorii a fost pronunţată la data de 22.10.2007, stabilindu-se cuantumul pensiei de întreţinere (150 lei), reclamantul formulând ulterior acţiune pentru reducerea pensiei, numai la acest dosar a depus copia Deciziei nr. 9/01.06.2007 prin care a încetat contractul său de muncă la SC S.T. SRL. Prin urmare în momentul în care el a fost obligat la plata pensiei de întreţinere – după afirmaţiile sale – nu mai era angajat al societăţii respective.

Potrivit art. 107 al.2 Codul familiei părinţii au îndatorirea de a asigura condiţiile necesare pentru creşterea şi educarea copiilor minori.

Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, în noţiunea de „mijloace” intrând toate posibilităţile materiale de care dispune debitorul întreţinerii, care este apt de muncă şi pentru îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să depună toate eforturile necesare.

Pentru considerentele de mai sus instanţa va respinge acţiunea reclamantului M.A. împotriva pârâtei D.Zs. pentru reducerea pensiei de întreţinere.