Civil - uzucapiune

Sentinţă civilă 326/2009 din 09.06.2009


ROMANIA

JUDECATORIA RUPEA

JUDETUL BRASOV

DOSAR C.NR.277/293/2009

SENTINTA CIVILA NR.326/2009

Sedinta publica din data de  09 iunie 2009

PRESEDINTE : H.  A. P.

GREFIER  : L. S.

Pe rol fiind  judecarea cauzei Civile  privind pe reclamant P. C. , reclamant P. M. si pe parat P. I. , parat B. C. nascuta H. - PARAT NECUNOSCUT, parat H. S. nascuta W. - PARAT NECUNOSUT, parat H. S.  - MINORA  - PARAT NECUNOSUT, parat H. E. - MINORA  - PARAT NECUNOSUT, parat H. M. - MINOR  - PARAT NECUNOSUT, avand ca obiect –uzucapiune.

La  apelul nominal facut in sedinta publica la  pronuntare se  constata lipsa  partilor .

Procedura legal indeplinita.

Dezbaterile  in cauza  civila de  fata au  avut loc in sedinta  publica din 01.06.2009  cand  partile  prezente  au  pus  concluzii in  sensul celor  consemnate  in incheierea  de  sedinta  din acea  zi  care  face  parte  integranta  din  prezenta , iar  instanta , avand  nevoie de  timp pentru  deliberare , a  amanat  pronuntarea  pentru  data de  09.06.2009.

J U D E C A T O R I A

Asupra actiunii civile de fata :

Constata ca prin actiunea  inregistrata pe rolul acestei instante  sub nr.de mai sus , reclamantii  P.  C.  si P.  M. , ambii  dom. in  com. Homorod,  sat  Mercheasa , nr.X, jud.Brasov in  contradictoriu  cu paratul P.  I.  ,  dom. in Mercheasa  mr.X, jud. Brasov  si  cu  paratii : B. C. nasc. H. ,  H. S. nasc. W. ,  H. S. minora, H. E. minora si H.  M. minor , au  solicitat  pe  aceasta  cale  :

-sa se  dispuna  radierea  din CF  X Homorod ( provenita din conversia de pe  hirtie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.456 a  nr. administrativ  283 si sa se  dispuna  inscrierea  nr.administrativ  X ;

- sa se constate  ca  paratul P.  I.  a  dobandit  prin uzucapiune  dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului  inscris in CF  X Homorod , provenita  din  conversia de pe  hartie  a  CF  X Mercheasa)  nr.top.546 compus  din casa de  piatra  cu 1  locuinta si  curte  in suprafata de 1105,2  mp  corespunzator nr.administrativ  X si nr.top.547  compus  din gradina  in suprafata de  853,2  mp ;

- sa se  dispuna inscrierea  in CF  a  dreptuluia sau de  proprietate cu  titlu de  uzucapiune;

- sa se  constate  ca paratul  a  vandut  reclamantilor prin  act  sub  semnatura privata  imobilul  inscris in CF  X Homorod ( provenit  din  conversia de pe hartie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.546  compus  din  casa  de  piatra cu 1  locuinta  si  curte  in suprafata de  1105,2 mp  corespunzator  nr.administrativ  X si  nr.top.547  compus  din  gradina  in  suprafata de  853,2 mp ;

- sa se  dispuna obligarea  paratului sa semneze reclamantilor  act autentic  de  vanzare  cumparare  pentru  imobilul aratat  mai  sus ,  iar in caz de  refuz , prezenta  sentinta  sa  tina  loc de  act autentic apt  pentru  intabulare  ;

- sa se dispuna inscrierea  in CF a  dreptului  de  proprietate  al  reclamantilor ,  cu  titlu de vanzare  cumparare provenita  din  prestatie tabulara ;

- fara  cheltuieli de  judecata .

In  motivarea  cererii , s-a  aratat  ca paratul  a inceput  sa  stapaneasca  imobilul  situat in loc. Mercheasa  nr.X  identic  cu  cel  inscris in CF  X Homorod (  provenita  din  conversia de pe hartie  a  CF  X Mercheasa ) nr.top.546  compus  din casa  de  piatra  cu  1  locuinta  si  curte in  suprafata de  de 1105,2 mp  corespunzator  nr.administrativ X si nr.top.547  compus  din  gradina in  suprafata de 853,2 mp , in  anul  1056. Anterior  , acest  imobil  a  fost folosit de  o  alta  persoana  de la  care  paratul  l-a  preluat.  Antecesorul  sau dar  si paratul au  stapanit  casa  , curte a si  gradina in mod  public, pasnic, sub nume de  proprietar , neintrerupt  si  fara sa fi  fost  tulburati in pasnica  folosinta .

Se mai  arata  ca paratul  P.  I.  a  achitat  impozitele  si taxele  aferente  la  Primaria  Homorod anual, iar  in  localitate  a  fost  cunoscut  ca  proprietar.

Proprietarii  tabulari  B. C. nasc.H. ,  H.  S. , nasc.W. ,  H. S. minora, H.  E. minora si H. M. minor , nu  sunt  cunoscuti cu  domiciliul  pe raza  localitatii  Homorod.

In  anul  2002  imobilul de la nr.X a  fost  instrainat  catre  reclamanti si de  atunci  acestia  din  urma il  folosesc , achitand  taxele  si  impozitele  la  Primaria  Homorod.

In drept  cererea  a  fost  intemeiata  pe  disp.art.X6, art.X7 Cod  civil , art.20  al.1 si  art.27  din  Legea 7/1996  republicata .

In  probatiune au  fost depuse inscrisuri :  extras  CF  original (f.3-4) ,  certificat de atestare  fiscala (f. 5),  adeverinta  nr.X/18.03.2009  si X/25.02.2009 eliberate de  catre Primaria  com. Homorod (f.7,6 ), dovada  citarii prin  publicitate  a paratilor  cu  domiciliul  necunoscut (f.18, 27 )declaratia  paratului P.  I. (f.19) ,  copia  actului sub  semnatura  privata  de  vanzare  cumparare  a imobilului  in litigiu (f.20) si a  fost  solicitata proba  testimoniala  si  proba  cu  expertiza  topografica .

Deliberand  asupra probelor  solicitate  , instanta  le-a  admis , dispunand  administrarea  acestora,  considerandu-le  pertinente , concludente  si  utile  in cauza.

A  fost  efectuata si  depusa la  dosar documentatie  topografica  cadastrala de  catre  SC Topo PIB Iserv  SRL (f.28- 34 ) .

Au  fost  audiati  martorii  B. V. si  P. I.  (f.35-36 ).

Analizand actele  si lucrarile dosarului  instanta  retine urmatoarele:

Din extrasul CF  X Homorod  ( provenita din  conversia de pe hartie a  CF  X Mercheasa )  rezulta  ca  asupra  imobilului  in litigiu  figureaza ca  proprietari tabulari  partii B. C. nasc.H. , H.  S. nasc.W. , H. S. minora, H. E. minora si H.  M. minor .

Din adeverinta  nr.X/25.02.2009 eliberata de  catre Primaria com. Homorod  rezulta  ca  imobilul  situat in com. Homorod, sat Mercheasa , nr.X inscris in CF X a  loc. Mercheasa  sub nr.top.546 si 547  , nu este  sechestrat  sau  confiscat  si nu face  obiectul  nici unui  litigiu , iar pentru  acest  imobil  au  fost  achitate  la  zi  toate  impozitele  si  taxele , nefiind  urmarit  fiscal.De  asemenea  acest  imobil este  compus  din  gradina  in suprafata  de  853,2 mp  ce  ae  afla in  intravilanul  localitatii  si nu  face  obiectul  Legii 18/1991  republicata.

Din adeverinta  nr.X/2009  eliberata de  Primaria  com. Homorod  rezulta  ca paratii B. C. nasc.H. , H. S. nasc. W. , H. S. , H. E. si H. M. nu sunt  cunoscuti pe  raza  comunei Homorod.

Din concluziile Documentatiei  topografice cadastrale depusa la  dosar  la filele 28-36  rezulta  ca  imobilul  de  la  nr.administrativ  181  din  sat  Mercheasa  identic  cu cel inscris in CF X Mercheasa nr.top.546,547 in suprafata de  1958 mp  este  format  din  doua  constructii C1 si C2  reprezentat  din  curte  si  gradina si se  afla in  folosinta  reclamantilor , in  urma  masuratorilor  rezultand  faptul  ca  suprafata  masurata  corespunde  cu  cea  inscrisa in CF .

Din declaratiile  martorilor  B. V.  si  P.  I.  (f.35,36 )  audiati in cauza,  reiese  faptul  ca ,  imobilul  in litigiu  a  fost  folosit de peste  30 de  ani de  catre  P.  I.  , acesta  nefiind tulburat  in  folosinta  imobilului ,  iar in prezent  gradina  a fost  vanduta  numitilor  P. C.  si P.  M. , martorul  P. I. precizand  ca a  fost de  fata la incheierea si semnarea  respectivului act .

Fata de aceste considerente , instanta apreciaza  ca admisibila  actiunea  , urmand  ca , tinand  seama si de  textele  de lege  enuntate sa dispuna  admiterea  acesteia asa cum a fost formulata si urmeaza  sa dispuna  radierea  din CF  X Homorod ( provenita din conversia de pe  hirtie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.456 a  nr. administrativ  283 si va dispune inscrierea  nr.administrativ  X .

Urmeaza sa  constate  ca  paratul P.  I.  a  dobandit  prin uzucapiune  dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului  inscris in CF  X Homorod , provenita  din  conversia de pe  hartie  a  CF  X Mercheasa)  nr.top.546 compus  din casa de  piatra  cu 1  locuinta si  curte  in suprafata de 1105,2  mp  corespunzator nr.administrativ  X si nr.top.547  compus  din gradina  in suprafata de  853,2  mp ,  si va dispune  inscrierea  in CF  a  dreptului de  proprietate astfel  dobandit , cu  titlu de  uzucapiune;

Urmeaza sa constate  ca paratul  a  vandut  reclamantilor prin  act  sub  semnatura privata  imobilul  inscris in CF  X Homorod ( provenit  din  conversia de pe hartie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.546  compus  din  casa  de  piatra cu 1  locuinta  si  curte  in suprafata de  1105,2 mp  corespunzator  nr.administrativ  X si  nr.top.547  compus  din  gradina  in  suprafata de  853,2 mp , si va dispune obligarea  paratului sa semneze reclamantilor  act autentic  de  vanzare  cumparare  pentru  imobilul aratat  mai  sus ,  in caz contrar  , prezenta  sentinta  va tine loc de  act autentic apt  pentru  intabulare .

Va dispune  inscrierea  in CF a  dreptului  de  proprietate  la numele  reclamantilor ,  cu  titlu de vanzare  cumparare provenita  din  prestatie tabulara .

Ia act ca nu  au  fost  solicitate  cheltuieli de  judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN  NUMELE  LEGII

H O T A R A S T E

Admite actiunea civila formulata de catre reclamantii P.  C.  si P.  M. , ambii  dom. in  com. Homorod,  sat  Mercheasa , nr.X, jud.Brasov in  contradictoriu  cu paratul P.  I.  ,  dom. in Mercheasa  mr.X, jud. Brasov  si  cu  paratii necunoscuti : B. C. nasc. H. ,  H. S. nasc. W. ,  H. S. minora, H. E. minora si H.  M. minor , si in consecinta :

Dispune  radierea  din CF  X Homorod ( provenita din conversia de pe  hirtie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.456 a  nr. administrativ  283 si dispune inscrierea  nr.administrativ  X .

Constata ca  paratul P.  I.  a  dobandit  prin uzucapiune  dreptul  de  proprietate  asupra  imobilului  inscris in CF  X Homorod , provenita  din  conversia de pe  hartie  a  CF  X Mercheasa)  nr.top.546 compus  din casa de  piatra  cu 1  locuinta si  curte  in suprafata de 1105,2  mp  corespunzator nr.administrativ  X si nr.top.547  compus  din gradina  in suprafata de  853,2  mp .

Dispune  inscrierea  in CF  a  dreptului de  proprietate astfel  dobandit , cu  titlu de  uzucapiune;

Constata  ca paratul  a  vandut  reclamantilor prin  act  sub  semnatura privata  imobilul  inscris in CF  X Homorod ( provenit  din  conversia de pe hartie  a  CF  X Mercheasa )  nr.top.546  compus  din  casa  de  piatra cu 1  locuinta  si  curte  in suprafata de  1105,2 mp  corespunzator  nr.administrativ  X si  nr.top.547  compus  din  gradina  in  suprafata de  853,2 mp .

Dispune obligarea  paratului sa semneze reclamantilor  act autentic  de  vanzare  cumparare  pentru  imobilul aratat  mai  sus ,  in caz contrar  , prezenta  sentinta  va tine loc de  act autentic apt  pentru  intabulare.

Dispune  inscrierea  in CF a  dreptului  de  proprietate  la numele  reclamantilor ,  cu  titlu de vanzare  cumparare provenita  din  prestatie tabulara .

Fara cheltuieli de  judecata .

Cu drept de  recurs  in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica  azi, 09 iunie 2009

PRESEDINTE GREFIER

 H.  A. P. L. S.

Red.HAP- 22.06.2009

Tehnored.SL – 23.06.2009

5 ex.