Plângere contravenţională. art.21 din O.G.nr.2/2001

Sentinţă civilă 3644 din 13.05.2004


Faţă de dispoziţiile art.15  din O.G.2/2001, abilitarea lucrătorilor de poliţie care au completat filele registrului radar de a constata contravenţia este indiscutabilă astfel că nu se justifică încheierea procesului-verbal de alt lucrător de poliţie, care nu a constatat personal săvârşirea faptei contravenţionale, după 4 zile de la constatare.

Modalitatea în care a fost constatată şi sancţionată contravenţia reţinută în sarcina contestatorului nu are temei legal, agentul constatator fiind întotdeauna acela care încheie procesul-verbal chiar dacă nu el este acela care aplică sancţiunea,  situaţie de excepţie reglementată de art.21 alin.2 din O.G.2/2001  aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002. (sentinţa civilă nr.3644/13.05.2004)

În data de 22.04.2004 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti plângerea contravenţională formulată de contestatorul P.M.O. în contradictoriu cu intimata BRIGADA DE POLIŢIE RUTIERĂ, solicitându-se instanţei anularea procesului-verbal seria J nr.0365791/05.02.2004 prin care s-a dispus sancţionarea sa cu amendă contravenţională în cuantum de 600.000 lei, reţinându-se faptul că a oprit  voluntar autoturismul marca Dacia cu numărul de înmatriculare B-28-PJS, pe Şoseaua Ştefan cel Mare nr.234,  fără a fi aşezat lângă şi paralel cu trotuarul.

În motivarea plângerii, contestatorul arată că situaţia de fapt constatată de lucrătorul de poliţie este permanentă, fiind determinată atât de aglomeraţia mare din zonă cât şi de lipsa locurilor de parcare.

Arată  şi că în procesul verbal există neconcordanţe cu privire la sancţiunea aplicată întrucât agentul constatator a subliniat sancţiunea avertisment  şi, totodată, a aplicat o amendă contravenţională de 600.000 lei iar menţiunea privind faptul că ar fi refuzat să semneze procesul-verbal este neadevărată, nefiind de faţă la încheierea acestuia.

S-au depus la dosar, în copie: procesul verbal de constatare a contravenţiei, actul de identitate al contestatorului, plicul cu care a fost expediat procesul-verbal.

 Prin întâmpinarea depusă la dosar odată cu înaintarea contestaţiei la instanţa de judecată, intimata a susţinut că situaţia de fapt prezentată de contestator nu corespunde realităţii, acesta fiind vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale, alăturat întâmpinării fiind depuse la dosar fotografia executată după filmarea video, fila din registru radar, buletin de verificare metrologică a aparatului de filmat.

Verificând fila din registru radar şi procesul-verbal contestat, instanţa reţine că săvârşirea contravenţiei prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art.173 din H.G.85/2003  a fost constatată la data de 31.01.2004 de A.S. T.S. şi A.S. Ş.C., procesul-verbal seria J nr.0365791 fiind încheiat la data de 05.02.2004 de A.S.A. C.M..

Faţă de dispoziţiile art.15  din O.G.2/2001, abilitarea lucrătorilor de poliţie care au completat filele registrului radar de a constata contravenţia este indiscutabilă astfel că nu se justifică încheierea procesului-verbal de alt lucrător de poliţie, care nu a constatat personal săvârşirea faptei contravenţionale, după 4 zile de la constatare.

Modalitatea în care a fost constatată şi sancţionată contravenţia reţinută în sarcina contestatorului nu are temei legal, agentul constatator fiind întotdeauna acela care încheie procesul-verbal chiar dacă nu el este acela care aplică sancţiunea,  situaţie de excepţie reglementată de art.21 alin.2 din O.G.2/2001  aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002.

Astfel, potrivit alin.1 al acestui text de lege,  „în cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea” şi numai „dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea”(alin.2) caz în care sancţiunea se aplică prin rezoluţia scrisă pe procesul-verbal.

În consecinţă, constatând că procesul-verbal seria J nr.0365791 a fost încheiat de un lucrător de poliţie care nu a avut şi calitatea de agent constatator, instanţa urmează să admită plângerea contravenţională şi să dispună anularea procesului-verbal contestat, exonerând contestatorul de plata amenzii contravenţionale.