Plângere întemeiată pe dispoziţiile art.278 indice 1 cod procedură penală.tardivitate.

Sentinţă penală din 07.03.2007


JUDECĂTORIA POGOANELE

SENTINŢA PENALĂ NR.22/6.03.2007

PLÂNGERE ÎNTEMEIATĂ PE DISPOZIŢIILE ART.278 INDICE 1 COD PROCEDURĂ PENALĂ.TARDIVITATE.

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul instanţei la data de 25.01.2007 petenţii au solicitat desfiinţarea ordonanţei din data de 22.11.2006 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pogoanele şi restituirea cauzei la parchet pentru reluarea cercetărilor.

 La termenul de judecată din 6.03.2007 procurorul de şedinţă a invocat excepţia tardivităţii plângerii.

Asupra excepţiei invocate instanţa reţine că prin ordonanţa procurorului din data de 21.11.2006 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor pentru săvârşirea infracţiunii de locuire şi alte violenţe prevăzută de art.180 alin.1 cod penal şi aplicarea unei amenzi administrative de câte 150 lei,potrivit prevederilor art.249 indice 1 şi art.10 lit.b indice 1 cod procedură penală raportat la art.18 indice 1 şi la art.91 cod penal,precum  şi neînceperea urmăririi penale faţă de o altă învinuită pentru săvârşirea infracţiunii de furt prevăzută de art.208 alin.1 cod penal,potrivit prevederilor art.228 alin.6 rap.laart.10 lit.a cod procedură penală.

Plângerea formulată în temeiul art.278 cod procedură penală a fost respinsă de procurorul ierarhic superior,ordonanţa fiind comunicată şi înmânată la data de 27.12.2007.

Potrivit dispoziţiilor art.278 indice 1 alin.1 cod procedură penală,după respingerea plângerii făcute în temeiul art.275-278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale sau ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală[…],date de procuror,partea vătămată,precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere,în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare,potrivit art.277 şi art.278 […].

 In speţă nu sunt incidente prevederile alin.2 al aceluiaşi articol,în ceea ce priveşte punctul de plecare al termenului pentru formularea plângerii,întrucât primul procuror a soluţionat plângerea înainte de împlinirea termenului de 20 de zile de la data primirii(6.12.2006).

 Cum termenul de 20 de zile prevăzute de lege este,ca natură juridică,un termen peremptoriu,stabilit pentru exercitarea unui drept procesual,nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului de a face plângere,conform art.185 alin.1 cod procedură penală,iar plângerea formulată după împlinirea termenului se consideră inexistentă.

 In cauză plângerea a fost formulată după momentul împlinirii termenului,calculat conform art.186 alin.2 cod procedură penală(sfârşitul zilei de marţi,17.01.2007)şi drept consecinţă instanţa a admis excepţia şi în baza art.278 indice 1 alin.1 litera a cod procedură penală a respins-o ca fiind tardivă.

 Recursurile declarate de petenţi au fost respinse prin decizia penală nr.324/29.06.2007 a Tribunalului Buzău.