Recurs; casare sentinţă; excepţie nepusă în discuţia părţilor

Hotărâre 188 din 13.11.2009


Prin actiunea formulata, reclamanta - o societatede asigurare a solicitat instantei obligarea pârâtei P.A.  la plata de despagubiri si la plata dobânzilor aferente pâna la achitarea efectiva a debitului, invocând contractul de credit nr.847/2003 intervenit între parti si faptul ca pârâta nu a mai achitat ratele restante.

La termenul de judecata din data de 24.03.2008, instanta a ramas în pronuntare pe fondul cauzei (asa cum rezulta din încheierea de dezbateri din data de 17.03. 2008), însa a respins actiunea ca fiind lipsita de interes, pe cale de exceptie, fara ca aceasta sa fie pusa în discutia partilor.

 Procedând în acest mod instanta a încalcat cele doua principii ce guverneaza procesul civil, respectiv al dreptului la aparare si cel al contradictorialitatii, împrejurare ce atrage casarea hotarârii atacate.

 Mai mult, în cauza, fiind vorba de o subrogare personala, reclamanta recurenta, preia aceleasi drepturi de la asigurat, respectiv dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciul suferit, astfel ca având în vedere mentiunile contractului de asigurare, dar mai ales faptul ca reclamanta si-a întemeiat actiunea si pe dispozitiile art.998 -999 C.civ., interesul în promovarea actiunii a fost dovedit.

Fata de aceste considerente, tribunalul în baza art.312 c.p.civ rap la art 304 C.pr.civ a admis recursul formulat, a casat sentinta atacata si a trimis cauza la aceeasi instanta de fond pentru continuarea judecatii.