Reziliere. simulatie. contractul de vanzare-cumparare.

Sentinţă civilă 875/2007 din 27.03.2007


6. Sentinta  -Reziliere . Simulatie . 27.03.2007

Contractul de  vinzare  cumparare .

COMENTARIU – prin sentinta  civila  nr. 875 pronuntata la  data  de  28.03.2007 s-a  admis  exceptia  inadmisibilitatii  cererii si  s-a  respins  actiunea  formulate  de  catre reclamantii M.I. M.M., M.D., M.A., M.M: si M.L: impotriva  piritului M.P.  prin  care au  solicitat rezilierea contractului de  vinzae  cumparare  autentificat sub  nr. 202/2002 intrucit  piritul nu  si-a  indeplinit obligatiile  ,  contractul  incheiat  nefiind un  simplu  contract de  vinzare  cumparare ci  unul cu  clauza de  intretinere .

Pentru a  pronunta o astfel  de solutie a  retinut ca  exceptia  invocate  este intemeiata pe  de  o  parte  datorita aplicarii  principiului potrivit  caruia  imeni  nu  poate  invoca  propria  culpa in  justitie , reclamantii  declarind  prin  contract  ca  au  primit  pretul  stipulate iar  pe  de  alta  parte datorita  faptului  ca  nu a  fost probate  existenta contrainscrisului.