Contracte

Sentinţă civilă 7275 din 24.11.2008


Prin cererea de ordonanta presedintiala  înregistrata la aceasta instanta sub numarul 8518/306/2008 din 18-11-2008 reclamantii ME,MC,LM,LIM au chemat în judecata pe pârâta SC F FEEFTS solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna  obligarea pârâtei  la reîncepea  furnizarii  energiei  electrice pentru apartamentele  detinute de  reclamanti în Sibiu , B-dul Victoriei ,nr.20,conform contractului  de  furnizare a energiei  electrice la consumatorii casnici nr. 201/2001 respectiv  10893/2002 , sub sanctiunea de daune  combinatorii de  100  lei pentru fiecare zi de întârziere  începând cu data pronuntarii sentintei si pâna la  îndeplinirea  obligatiei de  a  face. Se solicita instituirea acestei obligatii cu caracter vremelnic pâna la solutionarea litigiului între ei, chiriasele imobilului si actuala proprietara a imobilului restituit în baza prevederilor L. 10/2001 .

- obligarea pârâtei  la reinstalarea  celor doua aparate  de masurare a  consumului de  energie  electrica, demontate  abuziv.

 În motivarea actiunii se arata ca de peste 30  de ani, familiile L si M  locuiesc în calitate de chiriasi, în imobilul din MS. În baza contractelor de furnizare a energiei electrice nr.201/2001, respectiv 10.893/2003, ambele încheiate pe durata nedeterminata, pârâta s-a obligat conform legii sa le furnizeze utilitatea energiei electrice.

În cursul acestei veri  reclamantii au aflat ca imobilul în care locuiesc în calitate de chiriasi, a fost restituit în baza prevederilor Lg. 10/2001, unor cetateni germani care imediat l-au  înstrainat catre C.C. B.A.M.T. GRUP S.R.L., cu sediul în orasul Saliste. Aceasta stare de fapt a fost relevata urmare a convocarii facuta de catre proprietar pentru încheierea contractelor de închiriere, pe durata unui an. Conform legii reclamantii au comunicat proprietarului solicitarea lor  de închiriere a câte unui contract de închiriere, dar pentru o perioada legal desemnata, de 5 ani. Negocierile, în ceea ce îi priveste pe reclamanti au esuat, în schimb proprietarul a reusit sa determine ceilalti chiriasi, sa accepte încheierea contractelor de închiriere dar pentru o perioada de 1 an.

În aceasta situatie, s-a recurs la modalitatea sistarii utilitatilor, astfel încât sa îi determine pe reclamanti sa plece din imobil. Astfel, proprietarul actual, a cerut conducerii pârâtei ca, fara nici  un temei legal, sa le sisteze furnizarea energiei electrice, chiar daca îsi asumase aceasta obligatie în baza unor contracte, pe durata nedeterminata.

În situatia în care, instantele judecatoresti, vor stabili soarta litigiului  intervenit între reclamanti si actualul proprietar, reclamantii se vor supune acestor hotarâri judecatoresti. Este inadmisibil ca în momentul de fata, începutul secolului XXI, urmarind interese straine de rigoarea legalitatii si de interesul public, pârâta determinata material (corupta), prin conducerea societatii (acest aspect va face obiectul unei plângeri penale) sa procedeze la sistarea utilitatii energiei electrice. Aceasta situatie a devenit o modalitate de constrângere ilicita, în privinta realizarii unor interese private (chiar daca interesul public reprezinta tinta activitatii.. economice a pârâtei - furnizarea de energie electrica).

În urma demersurilor reclamantilor angajatii  pârâtei  au refuzat sa dea  curs  solicitarilor  fiind  nevoiti sa  promoveze prezentul litigiu. Se apreciaza ca masura debransarii este abuziva. Se arata de catre reclamanti ca sunt întrunite conditiile ordonantei presedintiale.

În drept se invoca prevederile art. 581, 582 , 274  C.pr.civ. 969, 970 C.civil.

Actiunea a fost timbrata cu 19 , 19 lei taxa judiciara de timbru  si timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

Cauza a fost solutionata fara citarea partilor.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta retine în fapt urmatoarele:

Reclamantii locuiesc in imobilul situat în în calitate de chiriasi. 7.Intre parti a intervenit la data de 23-05-2001 contractul nr. 201 ( ME )  de furnizare a energiei  electrice la consumatorii casnici , respectiv 10832/2002 (LM ). Contractul a fost încheiat pe o durata nedeterminata. Între parti s-a purtat o corespondenta în legatura cu faptul ca pârâta nu poate prelungi contractul fara o dovada valabila a unui titlu locativ .

 In data de 12-11-2008  reclamantilor li s-a întrerupt furnizarea energiei electrice ,  fiind ridicat  contorul. In acest sens a fost încheiat un bon miscare contor  in care s-a consemnat ,, reziliat,,, respectiv ,, abonat nou,, fara nici o alta mentiune. Analizând contractul încheiat de parti , in art. 15 se prevede ca furnizorul  poate solicita  rezilierea contractului ,în cazul pierderii de catre consumator a calitatii de detinator al spatiului pentru care se asigura furnizarea energiei electrice sau în alte situatii prevazute de  lege . Masura luata de parata, de întrerupere a furnizarii energiei electrice  cu simpla motivatie ,, abonat nou  ,, este abuziva. Solicitarea pârâtei de a se face dovada unui titlu locativ valabil este de asemenea abuziva. Instanta judecatoreasca este în masura sa analizeze valabilitate unui titlu locativ , în conditiile în care imobilul a fost restituit în baza L. 10/2001 si apoi înstrainat. Astfel, în cazul imobilelor restituite prin procedurile administrative prevazute de L.10/2001 sau prin hotarâre judecatoreasca sunt aplicabile prevederile privind contractele de închiriere cuprinse în O.G 40/ privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin L 241/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare.

 În aceste conditii instanta a apreciat ca în cauza sunt întrunite conditiile impuse de prevederile art. 581 Cpr.civ pentru luarea masurii solicitate de reclamanti pe calea acestei proceduri speciale.

Astfel, s-a dovedit ca reclamantii detin cu titlu imobilul ( aparenta dreptului ) în litigiu , iar  actiunea pârâtei de sistare a furnizarii energiei electrice  este pagubitoare pentru reclamanti  în conditiile în care aceasta este absolut necesara .

De asemenea,  masura solicitata de reclamanti  are si un caracter vremelnic, chiar daca nu s-a facut dovada înregistrarii unei actiuni de drept comun , ea urmând a se institui doar pâna la reglementarea definitiva a raporturilor juridice locative între reclamanti si actualii proprietari .

În consecinta, în temeiul art. 581,  se va admite prezenta cerere si va obliga  pârâta  la  reîncepea  furnizarii  energiei  electrice pentru apartamentele  detinute de  reclamanti în,conform contractului  de  furnizare a energiei  electrice la consumatorii casnici nr. 201/2001 respectiv  10893/2002 , sub sanctiunea de daune  combinatorii de  100  lei pentru fiecarea zi de întârziere  începând cu data pronuntarii sentintei si pâna la  îndeplinirea  obligatiei de  a  face. De asemenea va obliga pârâta la reinstalarea  celor doua aparate  de masurare a  consumului de  energie  electrica, demontate  abuziv.

În baza art. 274 Cpr.civ., pârâta aflata în culpa procesuala va fi obligata la plata catre reclamanta ME  a sumei de 619 lei reprezentând cheltuieli de judecatA

De asemenea va obliga  pârâta sa  plateasca reclamantei  LM suma de 619  lei reprezentând  cheltuieli de judecata ( taxa judiciara de timbru , timbru judiciar si onorariu de avocat justificat cu chitante).

Pentru aceste motive

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite cererea  de ordonanta presedintiala formulata de reclamantii ME,MC,LM,LIM în contradictoriu cu pârâta SC  F FEEFTS, cu sediul în si în consecinta :

Obliga pârâta  la  reîncepea  furnizarii  energiei  electrice pentru apartamentele  detinute de  reclamanti în,conform contractului  de  furnizare a energiei  electrice la consumatorii casnici nr. 201/2001 respectiv  10893/2002 , sub sanctiunea de daune  combinatorii de  100  lei pentru fiecare zi de întârziere  începând cu data pronuntarii sentintei si pâna la  îndeplinirea  obligatiei de  a  face.

Obliga pârâta la reinstalarea  celor doua aparate  de masurare a  consumului de  energie  electrica, demontate  abuziv.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei ME suma de 619 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Obliga pârâta sa  plateasca reclamantei  LM suma de 619  lei reprezentând  cheltuieli de judecata.

Executorie, fara somatie si fara trecerea vreunui termen.

Cu drept de recurs  în termen de 5 zile de la comunicare .

Pronuntata  în sedinta  publica,azi 24.11. 2008.