Furt calificat

Sentinţă penală 441 din 10.03.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 5 BUCUREŞTI

SECTIA I PENALA

Dosar nr. 12990/302/2008

Sentinţa penală nr.441

Şedinţa publică de la 10.03.2009

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  I P.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii H D C, F S M, F M şi pe partea vătămată B P M, având ca obiect furtul (art.208 C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns inculpatul  HD C,  personal şi asistat de avocat D M desemnat  din oficiu, cu delegaţie la dosar, inculpatul  F S M, personal şi asistat de avocat M M, desemnat  din oficiu, cu delegaţie la dosar  şi  inculpatul  F M, personal şi asistat de avocat N N desemnat  din oficiu, cu delegaţie la dosar, precum şi martorii S F şi I P, lipsind partea vătămată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care instanţa procedează la audierea sub prestare de jurământ religios a martorilor  S F şi I P, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, solicită condamnarea inculpatului H D C pentru săvârşirea infracţiunii prev de art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., condamnarea inculpatului F S M pentru săvârşirea infracţiunii prev de art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen, precum şi condamnarea inculpatului F M pentru săvârşirea infracţiunii prev de art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen. cu aplicarea art.37 lit.a C.pen. Apreciază că, astfel  cum este reţinut şi arătat pe larg în rechizitoriu, fapta inculpaţilor, care au pătruns prin efracţie în curtea părţii vătămate, sustrăgând o serie de bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat. Aceste susţineri au fost probate temeinic, atât în faza de urmărire penală, cât şi în cea a cercetării judecătoreşti. Inculpaţii au fost surprinşi în flagrant de organele de poliţie, astfel cum reiese din procesul verbal de depistare, aflat în dosarul de urmărire penală. Solicită a se avea în vedere şi probatoriul administrat în faza de urmărire penală, procesul verbal de conducere în teren, de recunoaştere din grup, declaraţiile părţii vătămate şi ale martorilor.

Ca atare, solicită condamnarea inculpaţilor, cu deducerea perioadelor petrecute în arest preventiv şi în reţinere, conform art.88 C.p.

Cu privire la latura civilă, solicită a se avea în vedere că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind recuperat.

Cu privire la inculpaţii F SM şi F M, solicită a se avea în vedere fişele de cazier judiciar ale acestora, care denotă perseverenţa infracţională, săvârşind anterior alte infracţiuni de acelaşi gen. Având în vedere starea de recidivă postcondamnatorie a acestora, solicită aplicarea art.61 C.p., revocarea liberării condiţionate a acestora şi contopirea restului de pedeapsă cu pedeapsa aplicată în prezentul dosar. Având  în vedere aceste considerente, solicită orientarea pedepselor aplicate acestor doi inculpaţi spre maximul legal.

În temeiul art.191 C.p.p., solicită obligarea tuturor inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare către stat..

Apărătoarea inculpatului H D C, având cuvântul, solicită instanţei să  aibă în vedere întregul probatoriu administrat în cauză, aflat la dosarul instanţei şi la cel de urmărire penală, să constate că inculpatul H Dumitru C nu a mai avut de-a face cu legea penală, neavând cazier judiciar. Mai arată că organele de conducere ale P V l-ar reangaja pe inculpat dacă acesta ar beneficia de suspendarea executării pedepsei. Partea vătămată şi martorii declară că inculpatul nu a forţat poarta, iar uşa casei nu era asigurată. Ca atare, solicită orientarea pedepsei spre minimul special, având în vedere pericolul social scăzut, precum şi faptul că toate bunurile nu au fost scoase din domiciliul părţii vătămate, nefiind săvârşită infracţiunea de furt, toate bunurile fiind recuperate, iar asupra inculpatului H D C nu a fost găsit nimic. Inculpatul a recunoscut că a încercat să ia şi un telefon mobil, dar nu l-a sustras. Apreciază că trebuie avut în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, care nu şi-a negat niciodată fapta.

De asemenea, solicită instanţei a lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

Ca atare, solicită aplicarea unei pedepse sub minimul special, având în vedere că inculpatul H D C nu a mai avut conflicte cu legea, se poate angaja, fiind susţinut de rudele  sale. Solicită aplicarea art.81 C.p. şi suspendarea executării pedepsei, apreciind că nu ar fi în folosul inculpatului să rămână închis..

Apărătoarea inculpatului F S M solicită a se avea în vedere că inculpatul a avut o atitudine sinceră în faza de urmărire penală,  recunoscând săvârşirea faptei, comisă într-un moment de  rătăcire. Inculpaţii nu au intrat în casă, apoi au fugitcând au auzit zgomot. Ca atare, aceştia nu au avut o atitudine agresivă, iar acum regretă săvârşirea faptei. De asemenea, solicită a se avea în vedere că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind recuperat. Solicită a se aplica circumstanţele atenuante prevăzute de art.74 alin.1 lit.c şi art.76 C.p., cu orientarea pedepsei spre minimul special.. 

Apărătoarea inculpatului F M arată că din declaraţiile inculpaţilor H D C şi F S M reiese că inculpatul F M nu a participat la comiterea infracţiunii, fiind la depozit, astfel cum rezultă şi din declaraţiile martorului I P. Apreciază că declaraţia martorului S F, care nu a putut afirma că inculpatul F este persoana pe care a văzut-o la momentul incidentului, cu referire la cel mai înalt, beneficiază acestuia inculpat. Solicită a se avea  în vedere declaraţiile martorei I P, colegă cu inculpatul de mulţi ani, care se ocupa de vânzarea în piaţă, întâlnindu-se cu inculpatul în fiecare noapte între orele 22,00 şi 02,00, fără a excepta acea noapte. Recunoaşterea, ca şi celelalte declaraţii, sunt făcute sub impulsul fricii, apreciind ca reale declaraţiile inculpatului F, care nu a recunoscut săvârşirea faptei nici la urmărirea penală, nici în faţa instanţei. În urma percheziţiei corporale, asupra inculpatului F M nu s-a găsit niciun obiect din cele sustrase. Solicită a se avea în vedere declaraţia părţii vătămate, care afirmă că proprietatea nu era asigurată, fiind o poartă deschisă, putând pătrunde oricine. De asemenea, partea vătămată nu s-a constituit parte civilă. Solicită a se ţine seama de atitudinea sinceră şi respectuoasă a inculpatului, care nu are personalitatea unui infractor recidivist, nefiind vorba despre o indiferenţă afectivă. Inculpatul are o soţie însărcinată, a lucrat, dar a înţeles că trebuie să  aibă grijă de familia sa. Măsura arestării presupune îndepărtarea de societate, astfel că integrarea inculpatului se va face foarte târziu, astfel că, în cazul în care acesta va fi găsit vinovat, solicită aplicarea unei pedepse orientate spre minim, fără a se aplica un spor.

Inculpatul H D C, având ultimul cuvânt, arată că lasă la aprecierea instanţei,  dorind să se angajeze dacă va fi pus în libertate.

Inculpatul F S M, având ultimul cuvânt, arată că a spus doar adevărul şi nu a minţit. Inculpatul F M nu a participat la comiterea infracţiunii. Solicită orientarea pedepsei spre minimul special.

Inculpatul F M, având ultimul cuvânt, solicită aplicarea unei pedepse cu suspendare, pentru a putea avea un avantaj familia sa.

 

INSTANŢA

Delibernd asupra cauzei penală, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului Sectorului 5 Bucureşti nr.10624/P/2008, înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti la data de 23.12.2008 sub nr.12961/302/2008, inculpaţii H D C, F M şi F S M au fost trimişi în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g, i din C.pen., reţinându-se în actul de sesizare că în noaptea de 26/27. 11.2008 în jurul orelor 01.00 cei trei inculpaţi au pătruns în imobilul situat în sector 5 de unde au sustras un telefon mobil marca M, un pachet de ţigări, o brichetă şi mai multe haine.

S-a stabilit că inculpaţii au pătruns prin efracţie, prin înlăturarea obstacolului ce consta în zăvorul ce asigura poarta curţii de acces în locuinţă, după care toţi trei inculpaţii au sustras bunuri ce se aflau În prispa locuinţei, inculpaţii H D şi F M pătrunzÎnd şi înăuntrul locuinţei, primul dintre aceştia sustrăgând telefonul mobil de pe o masă ce se afla într-una din dependinţele locuinţei. Ulterior, organele de poliţie au sosit la faţa locului, alertate fiind de martorul S Fl, ce-i văzuse în prealabil pe inculpaţi pătrunzând în interiorul locuinţei. Inculpaţii speriindu-se de prezenţa poliţiştilor la faţa locului, au escaladat în trombă gardurile curţilor învecinate, ajungând pe strada P unde au fost prinşi de către organele de poliţie, nu înainte ca aceştia să arunce obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte în curtea locului săvârşirii faptei şi a telefonului mobil pe care inculpatul H I-a aruncat pe stradă în timp ce fugea, fiind găsit la aproximativ 50 m de locul unde au fost imobilizaţi, întregul drum parcurs alergând de aceştia fiind de aproximativ 100 m.

Inculpaţii H D C, F M şi F S M au fost reţinuţi la data de 27.11.2008, pentru 24 de ore, iar apoi au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, de la data de 28.11.2008 la data de 26.12.2008, prin încheierea de şedinţă din 27.11.2008, dată în dosarul nr.-- a Judecătoriei sector 5 Bucureşti (m.a.p. nr.137/UP/2008, m.a.p. nr.136/UP/2008, respectiv m.a.p. nr.135/UP/2008).

După sesizarea instanţei prin rechizitoriu şi înainte de primul termen de judecată, potrivit disp. art.300 ind.1 C.proc.pen., instanţa a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpaţilor şi a menţinut arestarea preventivă, potrivit încheierilor de şedinţă din data de 24.12.2008 şi 10.02.2009.

Apărarea inculpaţilor:

Inculpaţii H D C şi F SM au recunoscut comiterea infracţiunii de furt calificat, iniţial arătând că au comis fapta  împreună cu inculpatul F M. Ulterior, inculpaţii au continuat să recunoască comiterea infracţiunii, negând însă implicarea celui de-al treilea inculpat.

Inculpatul F M a negat participarea la comiterea furtului, afirmând că  - deşi îi cunoaşte pe coinculpaţi - nu a fost împreună cu aceştia în acea zi, arătând că s-a aflat până după miezul nopţii în piaţă unde vinde legume. În acest sens, la propunerea sa, a fost audiată martora I P.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele probe: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, proces-verbal de conducere în teren, fotografii judiciare, declaraţiile inculpaţilor şi ale părţii vătămate, declaraţiile martorului S F, proces-verbal de recunoaştere din grup.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost ascultaţi inculpaţii HDC, F M şi F S M, partea vătămată B P M şi martorul propus prin rechizitoriu, SF, precum şi martorul propus de inculpatul F, I P.

Analizând probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În noaptea de 26 spre 27.11.2008, după miezul nopţii, inculpaţii H D C, F M şi F S M au pătruns în curtea imobilului situat în sector 5 (proprietatea părţii vătămate B P M) de unde au sustras un telefon mobil marca M, un pachet de ţigări, o brichetă şi mai multe haine.

Inculpaţii au pătruns prin efracţie, prin înlăturarea obstacolului ce consta în zăvorul ce asigura poarta curţii de acces în locuinţă, după care cu toţii au sustras bunuri ce se aflau la îndemână. Profitând de faptul că uşa locuinţei era deschisă, inculpatul H D a intrat în bucătătria imobilului, sustrăgând un telefon mobil de pe masă.

La solicitarea telefonică a unui vecin, martorul S F, care a urmărit întreaga derulare a evenimentelor din curtea sa, mai mulţi lucrători de poliţie au sosit la faţa locului. Speriaţi, inculpaţii au fugit, prin curţile altor vecini, escaladând gardurile şi ajumngând astfel pe strada P unde au fost prinşi. Înainte de a fi opriţi de poliţie, inculpaţii au aruncat bunurile sustrase, astfel : obiectele de îmbrăcăminte şi încălţăminte, în curtea părţii vătămate, telefonulmobil, pe stradă. Acest din urmă bun a fost descoperit de poliţie  la aproximativ 50 m de locul unde au fost imobilizaţi inculpaţii, inculpatul HD C recunoscând că l-a aruncat.

Recuperându-şi majoritatea bunurilor sustrase (prin restituirea în natură), partea vătămată B P M a arătat că nu se constituie parte civilă, evaluând valoarea bunurilor sustrase la suma de 1000 lei.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută mai sus este probată în principal prin procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, corelat cu declaraţiile constante de recunoaştere (parţială) ale inculpaţilor H D C şi F S M. Astfel, cei trei inculpaţi au fost prinşi de poliţie pe strada P, inculpaţii F M şi F S M fiind prinşi  mai întâi, iar după scurt timp şi inculpatul H D C care a ieşise alergând din curtea unei societăţi comerciale, T S.R.L. În acele împrejurări, inculpatul H D C a aruncat telefonul mobil M care a fost găsit de poliţie. Inculpatul F M, care a negat orice participare la comiterea infracţiunii, recunoaşte şi el că fost prins de poliţie în apropierea celorlalţi doi inculpaţi, pa aceeaşi stradă şi în acelaşi moment (ora 2,15), dar a afirmat că nu era împreună cu inculpaţii H D Cşi F S M, aflându-se în acelaşi timp şi loc cu aceştia doar din întâmplare. Participarea celor trei inculpaţi la comiterea actelor de furt este probată şi prin declaraţiile martorului ocular S F, care l-a recunoscut pe inculpatul F M şi care a precizat că i-a văzut în jurul orei 1,00 noaptea pe toţi trei inculpaţii intrând în curtea vecinului său. Declaraţia martorei I P, ce afirma la data de 10.03.2009 că inculpatul F s-a aflat la depozitul din str. P de la ora 24,00 la ora 2,00 nu poate fi luată în considerare ca o probă esenţială în apărarea inculpatului, deoarece martora însăşi susţine că-şi întemeiază declaraţia pe rutina programului de muncă al inculpatului, întrucât seară, de seară, se întâlneşte cu inculpatul la acel depozit. Pentru aceste motive, instanţa apreciază că depoziţia martorei nu poate fi considerată o dovadă certă a faptului că inculpatul s-ar fi aflat în alt loc în momentul comiterii furtului.

În drept, fapta inculpaţilor H D C, F M şi F S M, care în noaptea de  26/27.11.2008 au pătruns prin efracţie în curtea imobilului situat în  sector 5 (proprietatea părţii vătămate B P M) de unde au sustras un telefon mobil marca M, un pachet de ţigări, o brichetă şi mai multe haine, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, rap. la art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen.

Latura obiectivă a infracţiunii este reprezentată de luarea bunurilor mobile (obiecte de îmbrăcăminte şi un telefon mobil, în valoarea de aproximativ 1000 lei) din posesia părţii vătămate, fără consiţământul acesteia, în scopul însuşirii pe nedrept. Chiar dacă ulterior, fiind urmăriţi de poliţie, inculpaţii au abandonat bunurile sustrase pe stradă  sau chiar în curtea părţii vătămate, inculpaţii au intrat pentru o perioadă de timp în stăpânirea acelor bunuri. Fapta a fost săvârşită de mai multe persoane împreună, în timpul nopţii, prin efracţie, unul dintre inculpaţi descuind zăvorul, intrând apoi cu toţii în curtea locuinţei şi executând fiecare acte materiale de furt - sustrăgând  bunuri din bucătărie, de pe culmea de rufe sau din garajul neasigurat al părţii vătămate, bunuri pe care ulterior le-au abandonat.

Din punct de vedere subiectiv fapta a fost săvârşită cu intenţie directă inculpaţii prevăzând rezultatul faptei lor şi urmărind producerea acestuia. Unul dintre inculpaţi, F S M, în declaraţia din 27.11.2008 dată în faţa judecătorului ce a soluţionat propunerea de arestare preventivă, a arătat că mobilul furtului l-a constituit nevoia de bani pentru procurarea de droguri, arătând că este dependent şi că se droghează de câte ori are posibilitatea.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată fiecărui inculpat, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.72 C.pen., respectiv dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege, gradul de pericol social mediu al infracţiunii de furt calificat, de celelalte cauze  care agravează sau atenuează răspunderea penală.

Având în vedere dispoziţiile art.74 alin.2 C.pen., instanţa va reţine în favoarea fiecărui inculpat drept circumstanţă atenuantă reală valoarea mică a prejudiciului produs prin infracţiune (aproximativ 1000 lei, prejudiciu recuperat), natura bunurilor sustrase – în general obiecte de îmbrăcăminte sustrase de pe culmea de rufe şi dintr-un garaj neasigurat din curte, precum şi consecinţele concrete ale infracţiunii, caracterizate de recuperarea finală a bunurilor, motiv pentru care va face aplicarea disp. art.76 C.pen.

În ceea ce priveşte împrejurările personale în care inculpaţii au comis infracţiunea, instanţa reţine că inculpatul H D C nu are antecedente penale, dar este slab şcolarizat (a urmat doar trei clase), nu are loc de muncă, fiindu-i dificil astfel a se adapta normelor sociale de convieţuire. Conduita bună a inculpatului înainte de comiterea faptei deduse judecăţii  va fi calificată, de asemenea, circumstanţă atenuantă, în temeiul art.74 alin.1 lit.a C.pen. Ţinând cont  şi de celelalte circumstanţe ale producerii faptei (în timpul nopţii, din dependinţe ale locuinţei), instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă  sub minimul legal special (de 3 ani închisoare), şi anume 2 ani închisoare.

În ceea ce priveşte executarea pedepsei, instanţa apreciază că nu se impune executarea acesteia într-un loc de detenţie, scopul sancţiunii putând fi realizat şi prin suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de probaţiune, prin raportare de vârsta inculpatului (20 de ani) şi la lipsa antecedentelor penale, în temeiul art.86 ind.1 şi urm. C.pen. Pe durata termenului de încercare, inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

 e) să desfăşoare o activitate lucrativă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunic Seviciului de probaţiune care va supraveghea şi îndeplinirea obligaţiei prev. la lit.e. În temeiul art.359 C.proc.pen.,  instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, comiterea unei noi infracţiuni intenţionate sau încălcarea măsurilor impuse putând atrage executarea pedepsei în regim privativ de libertate.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul F S M, instanţa reţine starea de agravare a recidivei postcondamnatorii (art.37 alin.1 lit.a C.pen.), inculpatul fiind condamnat de mai multe ori în timpul minorităţii, dar şi ca major, prin sentinţa penală nr.132/30.01.2004 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.3577/29.06.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  - condamnat la 5 ani închisoare, pedeapsă a cărei executare a început la data de 15.08.2003, fiind liberat condiţionat la data de 29.04.2008, cu un rest de pedeapsă de 105 zile închisoare. Instanţa  - văzând concursul dintre stările de atenuare şi cele de agravare – nu va mai da eficienţă disp. art.76 C.pen., în conformitate cu disp. art.80 C.pen., urmând să-i aplice însă o pedeapsă orientată spre minimul legal (3 ani închisoare), prin raportare la gravitatea concretă a infracţiunii şi la consecinţele produse de aceasta. Pedeapsa urmează a fi executată în regim privativ de libertate, aceasta fiind singura modalitate de executare permisă condamnaţilor recidivişti.

De asemenea, instanţa va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 132/30.01.2004 a Tribunalului  Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.3577/29.06.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  şi va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 105 zile, dând  spre executare pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare.

În ceea ce ce-l priveşte pe inculpatul F M, instanţa reţine în defavoarea sa starea de agravare a recidivei postcondamnatorii, inculpatul fiind condamnat anterior la pedeapsa de 5 ani şi 6 luni  închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1017/28.03.2005 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.942/03.06.2005 C A B, pedeapsă în executarea  căreia a fost arestat la data de 30.07.2003 şi liberat condiţionat la data de 18.03.2008, cu un rest de pedeapsă rămas neexecutat de 299 zile. Instanţa nu va coborî pedeapsa sub minimul legal, în conformitate cu disp. art.80 C.pen., dar îi va aplica inculpatului o pedeapsă orientată spre minimul legal (3 ani închisoare), prin raportare la gravitatea concretă a infracţiunii şi la consecinţele produse de aceasta. Pedeapsa urmează a fi executată în regim privativ de libertate, aceasta fiind singura modalitate de executare permisă condamnaţilor recidivişti.

De asemenea, instanţa va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de de 5 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.1017/28.03.2005 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.942/03.06.2005 C A B  şi va contopi pedeapsa aplicată prin prezenta cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 299 zile, dând  spre executare pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare.

Instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse accesorii pentru fiecare inculpat. La stabilirea pedeapsei accesorii a interzicerii unor drepturi, instanţa va ţine cont de dispoziţiile art.64 şi art.71 C.pen, de decizia nr. LXXIV/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în recurs în interesul legii, precum şi de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (în special cauza Hirst contra Marii Britanii). Astfel, având în vedere natura şi gravitatea faptei comise de inculpatul H DC, precum şi împrejurările legate de persoana acestuia, lipsa antecedentelor penale, instanţa nu consideră ca fiind necesară faţă de acesta interzicerea dreptului de a alege, săvârşirea faptei atrăgând însă nedemnitatea de a fi ales în autorităţi publice sau de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Pentru aceste considerente, instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a  teza a II a şi lit.b C.pen. pe durata executării pedepsei principale, pedeapsă ce va fi suspendată, în temeiul art.71 alin.5 C.pen.

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi doi inculpaţi, având în vedere starea de recidivă, numărul mare de condamnări anterioare, lipsa unui loc de muncă care să justifice obţinerea unor venituri legale constante, instanţa apreciază că sunt nedemni în a-şi exercita inclusiv dreptul de a alege, motiv pentru care va interzice inculpaţilor F M şi F S M exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a  şi lit.b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce priveşte măsurile preventive luate faţă de inculpaţi, instanţa constată că se impune revocarea arestului preventiv al inculpatului H D.C. şi punerea de îndată în libertate, întrucât faţă de acesta s-a dispus o pedeapsă a cărei executare a fost suspendată, iar faţă de ceilalţi doi inculpaţi, menţinerea stării de arest, în temeiul art.350 C.proc.pen., fiind condamnaţi în primă instanţă la o pedeapsă privativă de libertate.

Pentru toţi inculpaţii instanţa va deduce perioada reţinerii şi a arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la  27.11.2008  la zi, în temeiul art.88 C.pen.

Va constata că partea vătămată B P M nu s-a constituit parte civilă  în procesul penal, recuperându-şi bunurile sustrase.

Având în vedere faptul că inculpatii urmează să fie condamnaţi, instanţa îl va obliga pe fiecare inculpat, în temeiul art.191 C.proc.pen., la plata a câte 1000 lei  către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum total de 1200 lei urmând a fi avansate din fondul special al Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I.În temeiul art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 alin.1 lit.a şi alin.2 şi art.76 alin.1 lit.c condamnă pe inculpatul H D C (arestat în baza MAP nr.137/UP/27.11.2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat faţă de partea vătămată B P M, în data de 27.11.2008.

În temeiul art.71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.86 ind.1 şi urm. C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă;

 e) să desfăşoare o activitate lucrativă.

Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se comunică Seviciului de probaţiune care va supraveghea şi îndeplinirea obligaţiei prev. la lit.e.

În temeiul art.350 C.proc.pen., revocă măsura arestului preventiv (m.a.p. nr.137/UP/2008 emis de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti) şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului H D C, dacă nu e arestat în altă cauză.

În temeiul art.88 alin.1 C.pen., deduce perioada reţinerii şi arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la 27.11.2008  la zi.

Atrage atenţia inculpatului H D C asupra consecinţelor încălcării măsurilor şi obligaţiilor impuse, precum şi asupra consecinţelor comiterii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare stabilit, ce ar putea atrage revocarea beneficului susupendării executării pedepsei închisorii.

II.În temeiul art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 alin.2 şi art.80 C.pen., cu aplic. art. 37 lit.a C.pen., condamnă pe inculpatul F S M arestat în baza MAP nr.135/UP/27.11.2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat faţă de partea vătămată B PM, în data de 27.11.2008.

În temeiul art.71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.61 alin.1 teza a II-a C.pen., revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 132/30.01.2004 a Tribunalului  Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.3577/29.06.2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  şi contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 105 zile, dând  spre executare pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare, cu aplic. art.64 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.350 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv (m.a.p. nr.135/UP/2008 emis de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti).

În temeiul art.88 alin.1 C.pen., deduce perioada reţinerii şi arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la 27.11.2008  la zi.

III.În temeiul art.208 alin.1– art.209 alin.1 lit.a, g, i C.pen., cu aplic. art.74 alin.2 şi art.80 C.pen., cu aplic. art. 37 lit.a C.pen., condamnă pe inculpatul F M, arestat în baza MAP nr136/UP/27.11.2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti) la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat faţă de partea vătămată B P M, în data de 27.11.2008.

În temeiul art.71 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.61 alin.1 teza a II-a C.pen., revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de de 5 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1017/28.03.2005 a Judecătoriei sector 4 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr.942/03.06.2005 Curţii de Apel Bucureşti  şi contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 299 zile, dând  spre executare pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare, cu aplic. art.64 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.350 C.proc.pen., menţine măsura arestului preventiv (m.a.p. nr.136/UP/2008 emis de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti).

În temeiul art.88 alin.1 C.pen., deduce perioada reţinerii şi arestului preventiv din durata pedepsei principale, de la 27.11.2008  la zi.

În temeiul art.346 alin.1 şi art.14 C.proc.pen., constată că partea vătămată B PM nu s-a constituit parte civilă  în procesul penal.

În temeiul art.191 C.proc.pen., obligă pe fiecare  inculpat la plata a câte 1000 lei  către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, onorariile avocaţilor din oficiu în cuantum total de 1200 lei urmând a fi avanstae din fondul special al Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpaţi şi partea vătămată şi de la pronunţare pentru procuror.