Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta. inadmisibilitate.

Sentinţă penală 475 din 06.10.2009


DOSAR NR.  17163/301/2009

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE SAU A ACTELOR EFECTUATE DE PROCUROR ORI ÎN BAZA DISPOZIŢIILOR DATE DE ACESTA. INADMISIBILITATE.

Prin sentinta penala nr.457 din 06.10.2009 pronuntata in dosarul nr. 17163/301/2009 Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti în baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p., a respins ca inadmisibilă plângerea formulată de petenta C.S., împotriva rezoluţiei nr. 2757/P/2008 din data de 26.03.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, menţinută prin rezoluţia nr. 1385/II-2/2009 din data de 19.06.2009 a prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.si a mentinut rezoluţia atacată.

Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut urmatoare situatie de fapt:

Prin rezoluţia  nr. 2575/P/2008 din data de 26.03.2009  Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în baza art. 275 şi urm. C.p.p., art. 109 C.p.p. şi art. 169 C.p.p., a respins ca neîntemeiată cererea formulată de petenta C. S. la data de 27.01.2009, prin avocat K. E. de restituire a autoturismului marca Volvo C70, cu numărul de înmatriculare SZ-64634, serie şasiu YV1NK53C6XJ009513, nefiind lămurite împrejurările în care autoturismul a fost introdus pe teritoriul României şi a fost achiziţionat de către numitul T.M.C.

În motivarea soluţiei, procurorul a reţinut că, la data de 30.06.2001, organele de poliţie l-au depistat pe numitul G.R.M. conducând autoturismul marca Volvo, cu numărul de înmatriculare B-23-BZP, serie şasiu YV1NK53C6XJ009513, pe B-dul Lascăr Catargiu din Bucureşti, în urma verificărilor efectuate stabilindu-se că autoturismul în cauză figurează ca fiind furat din Germania, la data de 29.06.2000, fiind înmatriculat în România cu numărul B-23-BZP din data de 12.07.2000, pe numele C.V. S-a stabilit că autoturismul a ajuns în posesia numitului G.R.M., fiindu-i împrumutat de numitul T.M.C., acesta din urmă dobândindu-l la data de 05.05.2001 în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu numitul C.V., fără însă a înmatricula autoturismul pe numele său.

S-a mai reţinut că, prin rezoluţia nr. 2659/VIII-1/2001 din data de 14.08.2001 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, s-a dispus lăsarea autoturismului în custodie numitului T.M.C., apreciindu-se că este cumpărător de bună-credinţă, iar prin rezoluţia nr. 2659/VIII-1/2001 din data de 09.04.2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, s-a dispus ridicarea autoturismului din custodia numitului T.M.C. şi indisponibilizarea acestuia, autoturism care constituie mijloc material de probă, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 109 al. 3 C.p.p., mijloacele materiale de probă, ca regulă, se păstrează la organul de urmărire penală la care se găseşte dosarul, până la finalizarea cercetărilor.

Prin rezoluţia nr. 1385/II-2/2009 din data de 19.06.2009, prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în baza art. 275-278 C.p.p., a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta C.S. împotriva rezoluţiei procurorului nr. 2575/P/2006 din data de 26.03.2009, reiterând motivele invocate de procuror în cuprinsul rezoluţiei contestate.

În drept, instanţa a reţinut că, pe calea procedurii reglementate de dispoziţiile art. 2781 C.p.p., pot fi contestate rezoluţiile de neîncepere a urmăririi penale sau ordonanţele ori, după caz, rezoluţiile de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale date de procuror, dispoziţii din care rezultă că această enumerare a actelor ce pot face obiectul unei astfel de plângeri este limitativă, neputând fi extinsă şi cu privire la alte acte ale procurorului sau la alte soluţii date de acesta. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în recurs în interesul legii (decizia nr. 57 din 24 septembrie 2007), concluzionând că plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât rezoluţiile sau ordonanţele procurorului de netrimitere în judecată, reglementate de art. 2781 al. 1 din C.p.p., este inadmisibilă.

În consecinţă, instanţa a reţinut că rezoluţia nr. 2575/P/2008 din data de 26.03.2009 prin care procurorul a respins cererea petentei de restituire a autoturismului marca Volvo C 70, cu nr. de înmatriculare SZ-64634, soluţie menţinută prin rezoluţia nr. 1385/II-2/2009 din data de 19.06.2009 a prim-procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, nu poate face obiectul controlului judecătoresc în cadrul procedurii reglementate de dispoziţiile art. 2781 C.p.p., plângerea  împotriva acestui act al procurorului, ce nu conţine o soluţie de netrimitere în judecată, fiind aşadar inadmisibilă.

Faţa de dispoziţiile art.168 C.p.p. ce reglementează modalitatea de contestare a măsurilor asigurătorii s-a concluzionat că plângerea adresata instanţei de judecată împotriva unei rezoluţii a procurorului de respingere a cererii de restituire a unui bun indisponibilizat este inadmisibilă.

 În interpretarea acestui text de lege potrivit căruia orice persoană interesată se poate plânge procurorului sau instanţei de judecată împotriva măsurilor asigurătorii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în recurs în interesul legii (decizia nr. 71 din 15 octombrie 2007), stabilind că soluţionarea plângerii formulate în temeiul art. 168 C.p.p. este de competenţa procurorului în cursul urmăririi penale şi, respectiv, de competenţa instanţei de judecată în cursul judecăţii, aşadar competenţa revinind exclusiv organului judiciar cu atribuţie de decizie specific fiecărei faze a procesului penal. În speţă, faţă de stadiul cercetărilor, competenţa exclusivă aparţine aşadar procurorului.

Instanţa a mai reţinut că, deşi, aprecierea oportunităţii menţinerii indisponibilizării autoturismului ce face obiectul cauzei este de competenţa exclusivă a procurorului, nu se poate face abstracţie de considerentele ce au stat la baza acestei măsuri, aşa cum rezultă acestea din cuprinsul rezoluţiei nr. 2659/VIII-1/2001 din data de 09.04.2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, rezoluţie dată ca urmare a unei cereri de restituire a autoturismului formulată de petenta C.S. la data de 28.01.2003, cerere apreciată ca fiind întemeiată, astfel încât procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus ridicarea autoturismului din custodia numitului T.M.C. şi indisponibilizarea acestuia de către organele de poliţie – cel mai probabil în vederea restituirii.

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, sentinţa penala nr.457 din 06.10.2009 dosarul nr. 17163/301/2009