Furt calificat

Sentinţă penală 847 din 14.04.2010


Dosar nr. 13067/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 847

Şedinţa publică de la 14 Aprilie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE GA

Grefier MS

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror ST

 Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat ZP şi pe partile civile PFA, PIG, NL, PC,  PA, MA, SMND, OS, TD, având ca obiect infracţiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin 1, art.209 alin 1 lit.e şi alin 2 lit.b C.pen cu aplicarea art.41 alin 2 C.pen. în condiţiile art.37 lit.b C.pen şi infracţiunea prev de art. 27 alin 1 din Legea 365/2002 republicata cu aplicarea art.41 alin 2 C.pen. în condiţitiile art. 37 lit.b C.pen. toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

 La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

 Dezbaterile de fond asupra cauzei de faţă au avut loc la data de 07.04.2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă penală. 

 

INSTANŢA

 La data de 04.05.2009 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti sub nr. 5250/280/2009 adresa nr. 1457/P/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin care a fost înaintat dosarul cu acelaşi număr privind pe inculpatul ZF, trimis în judecată în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prev. de art. 208 alin 1, art. 209 alin 1 lit. e şi alin 2 lit. b C.pen cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen în condiţiile art. 37 lit. b C.pen şi infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 27 alin 1 din legea nr. 365/2002 republicată cu aplicarea art. 41 alin 2 C.pen. în condiţiile art. 37 lit. b C.pen şi cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

 În motivarea actului de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că în datele de 13.03.2008, 12.09.2008, 17.09.2008, 02.12.2008 şi 19.02.2009 a sustras din genţile mai multor persoane diferite sume de bani, acte de identitate şi carduri bancare, pe care ulterior le-a folosit la diverse ATM-uri de unde a sustras sume de bani, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.

 Inculpatul, prin apărător, a solicitat încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere.

 Din oficiu, instanţa a audiat inculpatul, dar în prealabil i-a adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 322 teza a-II-a C.pr.pen, iar inculpatul a fost de acord să fie audiat, a luat declaraţii părţilor vătămate SMND, TB, PFA, PIG şi martorilor FMM, PAA, PA, AGM, OA, ILS, ZI, CRC, TM, DC şi a dispus actualizarea fişei de cazier judiciar a inculpatului.

 Din analiza întregului material probator administrat în cauză, atât în cursul urmăririi penale dar şi în mod nemijlocit, instanţa reţine în fapt următoarele:La data de 13.03.2008, inculpatul ZF s-a deplasat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş şi a văzut că partea vătămată PFA a ieşit din biroul unde îşi desfăşoară activitatea. Profitând de faptul că partea vătămată nu a încuiat uşa, inculpatul a intrat în birou unde nu erau alte persoane şi a sustras geanta părţii vătămate. Partea vătămată PFA avea în geantă cartea de identitate, două carduri bancare, cheile de la apartament, autoturism şi de la birou, suma de 130 lei şi alte bunuri personale. În geantă, partea vătămată avea şi un bilet pe care erau trecute codurile PIN ale celor două carduri. Inculpatul a găsit biletul şi s-a deplasat la Sucursala BRD din mun. Piteşti, situată pe strada Republicii, iar de la ATM-ul unităţi bancare a sustras de pe un card suma de 2.200 lei iar de pe celălalt card suma de 4.200 lei. ATM-ul unităţii bancare este supravegheat video, iar din imaginile filmate de camera de supraveghere rezultă că inculpatul a sustras banii în jurul orelor 11:20, aşadar la scurt timp după sustragerea genţii. Martorele PA şi ILS, ambele angajate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş, l-au văzut pe inculpat în incinta agenţiei şi ulterior l-au recunoscut pe acesta.

 În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul ZF s-a deplasat la data de 12.09.2008 la sediul Direcţiei Judeţene pentru Tineret Argeş şi profitând de faptul că uşa de la biroul părţii vătămate PIG nu era încuiată a pătruns în birou şi a sustras din geanta părţii vătămate portofelul acesteia.În portofel, partea vătămată PIG avea cartea de identitate, permisul de conducere, trei carnete de asigurare medicală, două carduri bancare, unul emis de ING, iar altul eliberat de Raiffeisen Bank. Pe spatele cărţii de identitate, partea vătămată a lipit un bilet unde erau notate cele două coduri PIN ale cardurilor.Inculpatul s-a deplasat la un ATM situat pe strada Exerciţiu şi a sustras de pe cardul eliberat de ING Bank la orele 12:56 suma de 150 lei, iar la orele 12:58 suma de 140 lei. În intervalul 12:54-12:55 inculpatul a încercat de trei ori să extragă suma de 2.000 lei, însă tranzacţiile nu au fost acceptate datorită fondurilor insuficiente. De pe celălalt card al părţii vătămate eliberat de către Raiffeisen Bank, inculpatul a extras suma de 400 lei.

 La data de 17.09.2008, inculpatul ZF s-a deplasat la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş si a pătruns în biroul părţii vătămate NL situat la parterul clădirii. Profitând de faptul că în birou nu era nicio persoană, a sustras din haina părţii vătămate aflată în cuier, două carduri bancare, unul eliberat de Raiffeisen Bank, iar altul emis de Banca Transilvania, cartea de identitate, certificatul de înmatriculare al autoturismului marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare X, legitimaţia de serviciu şi suma de 50 lei. După sustragerea bunurilor, partea vătămată a telefonat la Raiffeisen Bank în scopul blocării contului şi a aflat că în intervalul 15:29-15:32 s-au efectuat două tranzacţii la bancomatul aparţinând agenţiei BCR din cartierul Trivale, ocazie cu care s-au extras sumele de 300 lei, respectiv 50 lei. Totodată i s-a comunicat că s-a încercat extragerea unei sume mai mari de la ATM-ul aparţinând agenţiei BRD Poieniţa din cartierul Trivale, iar cardul a rămas blocat. La data de 23.09.2008 partea vătămată a aflat că de pe cardul eliberat de Banca Transilvania i-a fost sustrasă suma de 80 lei. Inculpatul a fost filmat de camerele de supraveghere montate la ATM-uri bancare, în timp ce a efectuat tranzacţiile bancare. În jurul orelor 18:00, în aceeaşi zi, martorul VF a găsit la intrarea în incinta SC Rogroup SRL un portofel negru. Verificând portofelul a găsit mai multe documente aparţinând părţii vătămate NF, astfel că s-a deplasat la domiciliul părţii vătămate şi a predat portofelul soţiei acestuia. În portofel se aflau toate bunurile sustrase, lipsind suma de bani, cardul eliberat de Raiffeisen Bank şi cartea de identitate.

 La aceeaşi dată 17.09.2008, partea vătămată PC, colegă de serviciu cu partea vătămată NL, a părăsit la un moment dat biroul său, aflat la parterul clădirii, în partea dreaptă a uşii de acces. Partea vătămată a încuiat uşa de acces în birou, însă a lăsat geamul deschis. După aproximativ o oră când a revenit în birou, a constatat lipsa telefonului mobil, marca Nokia 3100 cât şi a portofelului în care avea cartea de identitate, un card eliberat de Raiffeisen Bank şi suma de 200 lei. Prin prelucrarea criminalistică a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale ATM-urilor a fost identificat inculpatul.

 La aceeaşi dată, inculpatul s-a deplasat şi la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6, situată în cartierul Trivale. Părţile vătămate, PA şi MA, angajate la grădiniţă şi-au lăsat genţile pe o masă situată pe holul grădiniţei la etajul 1, lângă sala de mese. Partea vătămată, PA l-a surprins la un moment dat pe inculpat pe acel hol, iar inculpatul a întrebat-o unde îl găseşte pe directorul instituţiei. După plecarea inculpatului, partea vătămată a constatat că din geantă îi lipsesc cartea de identitate, suma de 380 lei, bonuri valorice în cuantum de 500 lei, 20 de tichete în cuantum de 200 lei şi un card eliberat de BRD. Din geanta părţii vătămate MA lipsea suma de 120 lei, bonuri-donator sânge în cuantum de 50 lei, cartea de identitate, card eliberat de BRD, un alt card  Euroline şi un abonament de transport în comun.

 La data de 02.12.2008, inculpatul ZF s-a deplasat la sediul SC Allianz  Tiriac Asigurari SA. La acea dată, partea vătămată SMND, conform planificării, urma ca până la orele 17:00 să desfăşoare activităţi de secretariat. Directorul societăţii, partea vătămată OS i-a înmânat un card BRD, precum şi un bilet pe care i-a notat PIN-ul, în scopul efectuării unor tranzacţii. În jurul orelor 15:30 partea vătămată SMND a constatat că i-a fost furat portofelul în care avea cartea de identitate, două carduri eliberate de Banca Transilvania, permisul de conducere şi cardul părţii vătămate OS, inclusiv biletul pe care era notat PIN-ul. Contactând unitatea bancară în scopul blocării contului, părţii vătămate OS i s-a comunicat că în jurul orelor 13:00 de la ATM-ul 01320 Milea a fost extrasă suma de 3.000 lei. Inculpatul a fost identificat pe baza imaginilor captate de pe camerele de supraveghere de la ATM-uri.

 La data de 19.02.2009 inculpatul ZF s-a deplasat în comuna Bascov, la sediul SC Electromontaj SRL, unde lucrează partea vătămată TD. Inculpatul a discutat cu martorii OI şi TM, spunându-le că doreşte să se întâlnească cu numitul DC, însă acesta nu era la sediul unităţii la acea dată. După plecarea inculpatului, partea vătămată TD a constatat lipsa genţii personale, în care avea cartea de identitate, două carduri bancare emise de Banca Trasilvania şi BRD, cardul Transilvania având ataşat şi codul PIN, suma de 250 lei şi bilele transport CFR. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că au fost efectuate cinci extrageri de pe cardul eliberat de Banca Trasilvania, fiind în total extrasă suma de 4.500 lei. Operaţiile bancare au fost efectuate la ATM-ul unităţii bancare situat pe strada Paişeşti, la parterul Blocului B1.

 Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, mai puţin cea săvârşită în dauna părţii vătămate TD, susţinând că s-a deplasat la locul de muncă al părţii vătămate pentru a se întâlni cu numitul DC, despre care aflase că montează centrale termice. Susţinerile acestuia nu sunt confirmate de către martorii OI şi TM, care au declarat că a solicitat informaţii despre martorul DC, iar martorul DC a precizat că nu-l cunoaşte pe inculpat şi nici nu a discutat vreodată cu acesta. Camerele de luat vederi de la ATM l-au surprins pe inculpat în timp ce efectua extragerile de bani, iar inculpatul a susţinut că persoane necunoscute, de etnie romă, l-au rugat să îi ajute întrucât nu ştiau să folosească ATM-ul. În cursul urmăririi penale a precizat că după ce a extras sumele de pe primul card, când a încercat să folosească şi cardul BRD, bancomatul l-a avertizat că respectivul card este furat sau pierdut şi l-a reţinut, însă în faţa instanţei a susţinut că nu era sustras cardul.

 Starea de fapt reţinută a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate PFA , PIG, NL, PC, PA, MA, SMND, OS, TD declaraţiile martorilor PA, IS, FMM, PAA, VF, AG, OAI, TMI, CRC, LS, DC şi TI, procesele verbale de cercetare la faţa locului, procese verbale de recunoaştere, planşe foto, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 11756/19.11.2008 întocmit de IPJ Argeş- Serviciul Criminalistică, înscrisurile aflate la dosar, declaraţiile inculpatului.

 Faptele inculpatului ZF care, in baza aceleeasi rezolutii infractionale, a sustras din gentile partilor vatamate PF,  PIG, PC, PA, MA, SMND, OS, TD si din haina partii vatamate NL diverse sume de bani, acte de identitate si carduri bancare pe care ulterior le-a folosit fara consimtamantul partilor vatamate in scopul retragerii de numerar intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in forma continuata prev. de art. 208, 209 alin. 1 litera e si alin. 2 lit.b C.pen. cu reţinerea art. 41 alin.2 C.pen. si ale infractiunii de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prevazuta de art. 27 alin. 1 din legea nr. 365/2002 republicata cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, instanţa ii va aplica cate o pedeapsa pentru fiecare infracţiune.

 La individualizarea si cuantificarea pedepselor vor fi avute in vedere dispoziţiile art.72 C.pen. iar gradul de pericol social concret al faptelor va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptelor, profitand de imprejurarea ca partile vatamate si-au lasat usile de la birouri inchise dar neincuiate, iar majoritatea aveau codurile PIN ale cardurilor bancare notate pe bilete ce erau tinute langa carduri, scopul inculpatului care a constat in obtinerea de venituri si beneficii chiar prin prejudicierea partilor vatamate; persoana inculpatului care a savarsit faptele in stare de recidiva postexecutorie in raport cu alta condamnare anterioare pentru acelasi gen de infractiuni (furt calificat) iar in faţa organelor judiciare a manifestat o sinceritate partiala; varsta si mediul social din care provine inculpatul; urmările faptelor constând in prejudiciile cauzate partilor vatamate si inca neacoperite, dispozitiile art.42 C.pen si dispozitiile art. 39 C.pen.

 Prin prisma acestor elemente instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al procesului penal, prevazut de art. 52 C.pen., poate fi atins doar prin aplicarea unor pedepse privative de libertate orientata către mediu, care sa fie de natura a-i atrage inculpatului atentia asupra caracterului antisocial al faptelor sale si sa-l determine pe viitor sa se abtina de la astfel de gesturi.

 Instanta apreciaza ca nu se pot retine circumstantele atenuante prevazute de art. 74 C.pen. asa cum a solicitat inculpatul prin aparatorul sau. Avand in vedere atitudinea partial nesincera a inculpatului, conduita inculpatului anterior savarsirii faptelor, fiind condamnat de mai multe ori si savarsind faptele in stare de recidiva postexecutorie precum si faptul ca prejudiciile nu au fost acoperite, instanta apreciaza ca nu sunt incidente dispozitiile art. 74 C.pen. si nici alte circumstante judiciare nu pot fi retinute.

 Constatând că infracţiunile sunt concurente (concurs real de infracţiuni  prevăzut de art. 33 litera a C.pen.) instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 33 litera a – art. 34 litera b C.pen., va contopi pedepsele, dispunând ca inculpatul s-o execute pe cea mai grea, sporita in limitele legii si in raport de ansamblul infractional.

 Avand in vedere starea de recidiva postexecutorie in care se gaseste inculpatul, instanta va dispune ca pedeapsa sa fie executata in conditiile art. 57 C.pen., singura modalitate posibila de individualizare a executarii pedepsei.

 Se va aplica de asemeni pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a, b C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), conform dispoziţiilor art. 71 C.pen.

 Desi art.71 alin.2 C.pen. prevede ca o condamnare la pedeapsa inchisorii atrage de drept aplicarea interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a-c C.pen., textul de lege este in contradictie cu prevederile Conventiei pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

 Instanta europeana a statuat in hotararea din 28.09.2004 in cauza Sabou si Parcalab impotriva Romaniei, publicata in M.O. partea I nr. 484/8.06.2005, ca pedeapsa accesorie a interziceri tuturor drepturilor prev. de art.64 C.pen. nu trebuie sa se aplice in mod automat, ci numai daca se impune, in functie de natura infractiunii, interzicerea drepturilor prevazute de catre textul de lege invocat putand fi limitata de catre instantele judecatoresti.

 Fata de aceste considerente instanta apreciaza ca inculpatului trebuie sa i se interzica numai drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II a si lit.b C.pen., deoarece interzicerea si a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza I si lit.c C.pen. privind dreptul de a alege si dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, nu este justificata si nu urmareste un scop legitim.

 In baza art. 350 C.pr.pen se va menţine măsura arestului preventiv faţă de inculpat. Instanta apreciaza ca motivele si temeiurile care au stat la baza masurii preventive a arestului subzista in continuare.

Infractiunile pentru care este judecat inculpatul sunt pedepsite cu inchisoarea mai  mare de 4 ani iar lasarea in libertate a acestuia prezinta un pericol concret pentru ordinea publica evidentiat de modalitatea in care a comis faptele, de repetarea actelor antisociale la diferite intervale de timp. Pe fondul multiplelor condamnari, faptele au fost savarsite pe timpul zilei in incinta unor institutii publice iar actele de sustragere au fost comise in mod repetat ori de cate ori se ivea ocazia. Din imprejurarile în care au fost comise faptele deduse judecăţii, precum si din circumstantele care caracterizeaza persoana inculpatului rezulta un pericol concret pe care lasarea inculpatului l-ar prezenta pentru ordinea publica daca ar fi judecat in libertate, neputând fi dispusă nicio altă măsură neprivativă de libertate, obligarea de a nu părăsi ţara sau localitatea, deoarece există posibilitatea ca inculpatul să săvârşească astfel de fapte dacă este liber ori de câte ori ar avea ocazia in raport de numarul mare al faptelor de natura penala comise. Inculpatul a actionat cu o mare usurinta cu toate ca in acea perioada avea un loc de munca.

 In baza art.88 C.pen. din pedeapsa aplicata se va deduce perioada retinerii si a arestului preventiv in care s-a aflat inculpatul, avand in vedere ca prin ordonanta din data de 23.03.2009 s-a dispus retinerea iar la data de 24.03.2009 Judecatoria Pitesti a dispus arestarea inculpatului si ulterior dupa trimiterea in judecata a fost mentinuta starea de arest preventiv.

 Partea vatamata PFA s-a constituit parte civila cu suma de 7.000 lei daune materiale din care 6.400 suma totala extrasa de catre inculpat de pe cardurile sustrase de la partea civila, 130 lei suma sustrasa de catre inculpat din portofelul partii civile iar restul contravaloarea butucului de la yala pe care l-a schimbat ca urmare a faptului ca in geanta sustrasa de catre inculpat, partea civila avea inclusiv cheile de la apartament.

 Partea civila nu a solicitat incuviintarea si administrarea de probe pentru a dovedi cuantumul sumei platite pentru achizitionarea si montarea butucului de yala.

 Partea vatamata NL s-a constituit parte civila cu suma de 1.000 lei daune materiale iar dupa ce o parte din bunurile sustrase au fost gasite si restituite de catre martorul VF si-a micsorat catimea obiectului cererii la suma de 500 lei. Trebuie observat ca suma totala ce a fost extrasa de catre inculpat pe de cele doua carduri bancare ale partii civile este de 430 lei iar in portofel partea civila avea suma de 50 lei.

 Partea vatamata PC s-a constituit parte civila cu suma de 200 lei cu titlu de despăgubiri materiale concretizate in suma de bani sustrasa din portofelul sau.

 Partea vatamata PA s-a constituit parte civila cu suma de 1.500 lei daune materiale incluzand suma de 380 lei sustrasa din geanta partii civile, contravaloarea bonurilor valorice in cuantum de 500 lei si a 20 de tichete in cuantum de 200 lei sustrase din geanta partii civile de catre inculpat fara a specifica si dovedi ce reprezinta diferenta de 420 lei.

 Partea vatamata MA s-a constituit parte civila cu suma de 500 lei daune materiale. Inculpatul a sustras insa din geanta parii civile suma de 120 lei dar si bonuri donator sange in cunatum de 50 lei iar partea civila nu a precizat si nu a dovedit ce reprezinta diferenta pana la suma de 500 lei.

 Partea vatamata OS s-a constituit parte civila cu suma de 3.000 lei daune materiale concretizate in suma totala extrasa de pe cardul sustras de catre inculpat.

 Partea vatamata SMND s-a constituit parte civila cu suma de 4.000 lei din care 1.000 lei daune morale iar restul daune materiale.

 Partea vatamata TD s-a constituit parte civila cu suma de 4.750 lei daune materiale concretizate in 4500 lei suma totala extrasa de catre inculpat de pe unul dintre cardurile sustrase iar 250 lei banii sustrasi de catre inculpat din geanta partii civile.

 Analizand probatoriul cauzei prin raportare la solutia din latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanţa constată că partile civile PFA, NL, PC, PA, MA, OS si TD au suferit prejudicii materiale certe, actuale si inca neacoperite.

 Culpa exclusiva in producerea acestor prejudicii revine inculpatului pentru aceleasi considerente ca si acelea care au stat la baza solutiei din latura penala a cauzei.

 Constatând îndeplinite si celelalte două condiţii ale răspunderii civile delictuale (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului si a legăturii de cauzalitate intre această faptă si prejudiciile suferite de partile civile) instanţa va admite acţiunile civile si-l va obliga pe inculpat să suporte consecinţele păgubitoare ale faptei sale in masura doverii pretentiilor de catre partile civile.

 In ceea ce o priveste pe partea civila SMND instanta constata ca faptele savarsite de catre inculpat nu sunt de natura a cauza prejudicii morale. Mai mult prejudiciul ca si conditie esentiala a raspunderii civila delictuala trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil. In cursul urmaririi penale a sustinut ca s-au extras banii doar de pe cardul apartinand partii civile OS, card sustras de catre inculpat din portofelul sau iar in fata instantei a mentionat ca in portofel avea si o suma de bani fara insa a specifica cuantumul acestei sume. De altfel, in cursul urmaririri penale, partea civila SMND nu a declarat ca din portofel i s-ar si sustras si bani ci doar cartea de identitate, doua carduri bancare si permisul de conducere. Partea civila nu a solicitat incuviintarea si administrarea de probe pentru a-si dovedi pretentii.

 Analizând probatoriul cauzei instanţa constată că nu s-a făcut dovada prejudiciului material invocat de către partea civila. Nu se poate reţine nici existenţa unui prejudiciu moral pe care să-l fi suferit partea civilă

 Nefiind întrunită această condiţie esenţială a răspunderii civile delictuale (existenţa unui prejudiciu actual si neacoperit) devine irelevantă cercetarea celorlalte condiţii prevăzute de art.998-999 Cod civil (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului, existenţa culpei inculpatului şi existenţa legăturii de cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicită) si, prin urmare, in baza art.14 si art.346 C.pr.pen. se va respinge acţiunea civilă a partii civile SMND ca nefondată.

 Se va lua act că partea civilă PIG a renunţat la pretenţiile materiale faţă de inculpat. In aceste conditii, potrivit art. 118 lit. e C.pen. se va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 690 lei reprezentând suma totala extrasa de pe cele doua carduri bancare ale partii vătămate PIG, acesta suma fiind dobandita in mod direct prin savarsirea faptelor penale si nu a fost restituita partii civile si nici nu a servit la despagubirea acesteia.

 Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatul va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.pr.pen..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Condamnă pe inculpatul ZF (fost G.) cetăţean român, recidivist:

 - la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevazuta de art. 208, 209 alin. 1 litera e si alin.2 lit.b C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., cu reţinerea art. 37 litera b C.pen.

 - la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prevazuta de art. 27 alin. 1 din legea nr. 365/2002 republicata cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen., cu reţinerea art. 37 litera b C.pen.

 În baza art. 33 litera a - art. 34 litera b C.pen. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte cele două pedepse şi dispune ca inculpatul sa o execute pe cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu 6 luni, urmând ca în final să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare.

 Executarea se va face în condiţiile art. 57 C.pen..

 În baza art. 71 C.pen., pe durata executarii pedepsei interzice inculpatului exercitarea drepturilor  prevazute de art. 64 lit. a teza a- II-a, b C.pen.

 In baza art.350 C.pr.pen. menţine masura arestarii preventive a inculpatului.

 În baza art.88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicata perioada retinerii si arestarii preventive începand cu data de 23.03.2009 la zi.

 Ia act că partea civilă PIG, a renunţat la pretenţiile materiale faţă de inculpat.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite in parte acţiunea civilă a părţii civile PFA şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 6.530 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite in parte acţiunea civilă a părţii civile NL şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 480 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite acţiunea civilă a părţii civile PC şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 200 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite in parte acţiunea civilă a părţii civile PA şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 1080 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite in parte acţiunea civilă a părţii civile MA şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 170 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite acţiunea civilă a părţii civile OS şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 3000 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. respinge acţiunea civilă a părţii civile SMND.

 În baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. admite acţiunea civilă a părţii civile TD şi obligă pe inculpat să-i achite suma de 4.750 lei cu titlu de despăgubiri materiale.

 În baza art. 118 litera e C.pen. confiscă de la inculpat suma de 690 lei  reprezentând contravaloarea sumei extrase de pe cardurile partii vătămate PIG.

 În baza art. 191 C.pr.pen. obligă pe inculpat să achite suma de 1.800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză din care 200 lei onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu.

 Cu apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru partea vatamata TD şi de la comunicare pentru celelalte parti.

 Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Aprilie 2010.

 

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

M.S.

7