Anulare act administrativ. Compenteţă

Sentinţă civilă 7221 din 29.07.2008


Prin Sentinta civila nr. 7221/2008 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Ploiesti, invocata de pârâtul Consiliul Local Ploiesti si s-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca prin actiunea formulata de reclamanta C.C. la data de 27.05.2008 formulat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Ploiesti, contestatie împotriva solutionarii nr. xx/2008 pe care a dat-o Consiliul Local al Municipiului Ploiesti, Serviciul Public Finante Locale, Biroul Contestatii si Facilitati Fiscale la plângerea sa nr. xx/2008 prin care s-a solicitat exonerarea de plata sumelor cu titlu de impozit cladiri pentru perioada anilor 2002-2004, vizând imobilul situat în Ploiesti, pe considerentul ca, pâna la data decesului, proprietarii acestui imobil au fost parintii reclamantei, C. Gh. si C. F., iar pentru aceasta perioada, tatal reclamantei era decedat, succesiunea, nedezbatuta, iar mama sa era beneficiara de scutire plata impozit urmare a certificatului de handicap, dedus în fiecare an la Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. d din Codul de procedura civila, tribunalul judeca în prima instanta procesele si cererile în materie de contencios administartiv, în fara de cele date în competenta curtilor de apel.

Conform art. 2 alin. 1 lit. f din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului adminsitrativ, prin contencios administrativ se întelege activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau încheierea, dupa caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Conform art. 10 alin. 1 din acelasi act normativ, litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pâna la 500.000 de lei se solutioneaza în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza în fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.

Instanta, având în vedere dispozitiile legale de mai sus, retinând ca a fost sesizata cu o cerere în materie de contencios administrativ (conform art. 2 alin. 1 lit. f din Legea nr. 554/2004, pârâtul fiind autoritate publica) prin care se tinde la anularea unui act administrativ (decizie a Consiliului Local al Municpiului Ploiesti referitoare la impozitul pe cladiri datorat de reclamanta), instanta a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Ploiesti, exceptie de procedura, absoluta (de ordine publica), dilatorie, invocata de pârât si va declina competenta de solutionare a prezentei actiuni în favoarea Tribunalului Prahova.