Cerere liberare condiţionată formulată de petent major, condamnat în timpul minorităţii. Aplicarea disp. art. 60 al.2 Cod penal

Sentinţă penală 889 din 24.04.2008


Cerere liberare conditionata formulata de petent major, condamnat în timpul minoritatii. Aplicarea disp. art. 60 al.2 Cod penal.

Prin sentinta penala nr. 889/24.04.2008, pronuntata în dosar nr. ...., al Judecatoriei Ploiesti, s-a dispus în baza art.450 C.pr.pen. admiterea cererii de liberare conditionata formulata de condamnatul M.A., detinut în Penitenciarul Ploiesti, în executarea pedepsei de 10 ani închisoare aplicata prin sent. pen. nr. 370/2004 a Tribunalului Prahova constatându-se îndeplinite conditiile disp. art. 60 al.2 Cod penal si dispunându-se punerea în libertate conditionata a condamnatului, caruia i s-a atras atentia asupra disp. art. 61 Cod penal, privind efectele liberarii conditionate, pentru restul de pedeapsa de  1206 zile de închisoare, ramase neexecutate.

În baza art. 192 al.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat, au ramas în sarcina acestuia.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr......... petentul-condamnat  M. A., a solicitat liberarea sa conditionata la executarea  unei  treimi din pedeapsa de  10 ani închisoare aplicata prin s.p. 370/2004 a Tribunalului Prahova pentru savarsirea infractiunii de omor deosebit de grav, prev. de art. 176 c.p., aratand ca la data condamnarii era minor si ca între timp a împlinit 18 ani, astfel încat îi sunt aplicabile dispozitiile speciale prev. de art.60 al.2 c.p., cu atât mai mult cu cât pe perioada detentiei a avut un comportament corespunzator, dând dovezi temeinice de îndreptare.

În vederea solutionarii cererii au fost solicitate de la Penitenciarul Ploiesti, unde petentul s-a aflat pe parcursul solutionarii cererii, atat procesul verbal nr. 122/01.04.2008 cât si cel cu nr. 156/24.04.2008 ale Comisiei de propuneri pentru punerea în libertate conditionata, cat si caracterizarea acestuia.

Din ambele procese verbale mentionate anterior, ale Comisiei de propuneri pentru punerea în libertate conditionata din cadrul Penitenciarului Tichilesti, instanta retine ca petentul, ns. la data de 22.02.1988 a fost condamnat la o pedeapsa de 10 ani închisoare prin s.p. 370/2004 a Tribunalului Prahova pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 176 c.p., pedeapsa care totalizeaza un numar de 3652 zile, si a carei executare a început la 10.05.2004, urmand sa expire la 09.05.2014.

Din aceste date, se poate observa ca în momentul condamnarii, petentul  nu avea împlinita varsta de 18 ani, fiind minor, si ca pana la data de 24.04.2008, cand a fost pronuntata prezenta hotarare acesta a executat din pedeapsa de mai sus un numar de 1446 de zile , respectiv mai mult de fractia de 1/3 ( 1217 zile ) necesara a  fi executata potrivit art.60 al.2 c.p., text de lege aplicabil în speta, contrar celor retinute atât în procesul verbal nr.122/01.04.2008, cât si în procesul-verbal nr. 156/24.04.2008.

Astfel, în ambele procese - verbale ale Comisiei de propuneri, în mod gresit s-a retinut ca petentului îi sunt aplicabile disp. art.59 C.p. si pe cale de consecinta, ca nu îndeplineste conditiile acestui text de lege, cu privire la fractia de 2/3, nefiind avuta în vedere varsta petentului la data condamnarii si incidenta dispozitiilor speciale în astfel de situatii ale art.60 al.2 c.p. potrivit carora  cei condamnati în timpul minoritatii cand ajung la varsta de 18 ani pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depaseste 10 ani, daca îndeplinesc celelalte conditii prev. de art.59 al.1 c.p.

Asadar, instanta apreciaza ca principala conditie prev. de art.59 al.1 c.p. rap la art.60 al.2 c.p. referitoare la fractia obligatorie a fi executata pentru liberarea conditionata este îndeplinita în cazul de fata, ca de altfel si celelalte conditii ale textului de lege aratat, vizand staruinta în munca, disciplina, dovezile temeinice de îndreptare si antecedentele penale ale petentului.

Dupa cum reiese din caracterizarea aflata la dosar, desi petentul a fost sanctionat disciplinar de 9 ori, ulterior aceste rapoarte de incident i-au fost ridicate prin recompense, acesta manifestând o atitudine de conformare la regimul de detentie, de implicare semnificativa în activitatile inerente acestui regim, s-a relationat pozitiv cu ceilalti colegi de detntie si cu cadrele din penitenciar, a mentinut legatura cu familia care l-a sustinut afectiv si material, a dat dovezi de reintegrare sociala prin participarea la programele desfasurate în acest scop.

In consecinta, în baza art.450 C.p.p. rap la art.60 al.2 teza I C.p., instanta va admite cererea si va dispune punerea în libertate conditionata a condamnatului caruia i se va atrage atentia asupra disp.art.61 c.p. privind efectele liberarii conditionate pentru restul de 1206 zile închisoare ramase neeexecutate din pedeapsa de 10 ani închisoare aplicata prin s.p. 370/2004 a Tribunalului Prahova.