Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1952 din 19.06.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA  ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2560/270/2009

Din  23.04.2009

cont. executare

SENTINTA CIVILA NR. 1952 

Sedinta publica din  19  iunie  2009

Desfasurata la sediul instantei

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN  :

Presedinte –  ADRIAN  ASAVEI

Grefier – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind  judecarea  cauzei civile  privind contestatia la  executare formulata de contestatoarea L.M.O., împotriva intimatelor  C. , BEJ – P. 

La apelul nominal facut în sedinta publica  s-a prezentat pentru contestatoare avocat A.E., lipsa  intimatele .

Procedura de citare  legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat A.E.  depune la dosar taxa de timbru  de 178  lei  si timbru judiciar de 2 lei  , nu are cereri noi de formulat si solicita a se acorda cuvîntul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat si acorda  cuvîntul pe fond .

Avocat  A.E. solicita a se admite  contestatia  la executare , a se dispune anularea tuturor formelor de executare începute de  BEJ P. si suspendarea  executarii silite  începuta de executor .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A  :

 Deliberând ,

Asupra cauzei civile de  fata ;

Constata ca prin cererea formulata creditoarea L.M.-O., domiciliata în municipiul Onesti, …, judetul Bacau în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc P., cu sediul în Onesti, … solicita suspendarea executarii silite începute de executorul judecatoresc P. în dosarul nr.240/2009 si anularea formelor de executare silita începute de executorul judecatoresc P. în dosarul nr. 240/2009.

Taxa judiciara de timbru a  fost achitata de creditoare în cuantum de 205 lei si s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

În motivare arata ca nu are cunostinta de nici un contract de garantie  pentru a lua la cunostinta clauzele contractuale ce revin garantului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine în fapt urmatoarele :

În data de 4.07.2008 C. cu sediul în municipiul Onesti, … a încheiat cu D. I. A., domiciliat în Onesti, … contractul de împrumut nr.633 pentru acordarea unui împrumut în suma de 35.000 lei cu termen de  rambursare în 60 de luni.

În calitate de giranti sunt trecuti în contract D.A., L.M. O. si B. I.

La fila nr.20 din dosar exista o declaratie privind angajamentul de plata a girantului L.M.O., declaratie data, cunoscând prevederile art. 476 din Codul penal privind falsul în declaratie, în data de 3.07.2008 si pe care o semneaza.

De asemenea contractul de împrumut invocat a fost întocmit în data de 4.07.2008 si semnat atât de partile din contract cât si de giranti.

Desi ajuns la termenul scadent, debitorul D.A. nu ramburseaza creditul acordat conform clauzelor contractuale, motiv pentru care solicita executarea contractului de împrumut care constituie titlu executoriu prin Biroul Executorului Judecatoresc P. cu sediul în … în sensul obligarii debitorului si girantilor la rambursarea creditului.

Împotriva acestei executari silite contestatoarea L.M.O., în calitate de girant formuleaza în lumina  prevederilor art.399 Cod procedura civila contestatie la executare silita invocând faptul ca nu are cunostinta de contractul de împrumut si de garantie.

Instanta constata  ca aceasta contestatoare a semnat contractul de credit nr. 633 din 4.07.2008  emis de C. si a dat declaratie în calitate de girant în lumina prevederilor art. 476 Cod penal privind falsul în declaratie si pe care a semnat-o la rubrica semnatura declarantului.

Fata de aceasta situatie, în baza art. 399 din Codul de procedura civila va respinge contestatia formulata de contestatoarea L.M.O. ca fiind neîntemeiata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T  E:

Respinge cererea formulata de contestatoarea L.M.O., domiciliata în Onesti, … judetul Bacau în contradictoriu cu C.  cu sediul în … si Biroul Executorului Judecatoresc P., cu sediul în ….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19.06.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.A.A. – 29.06.2009

Dact.M.I. -  30.06.2009

Ex.4.-  com. 1 iulie 2009