Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 593 din 05.04.2011


Prin cererea introdusa la aceasta instanta si înregistrata la nr. 726/292 din 28 februarie 2011 petentul BEJ AI i-a chemat în judecata pe debitorii B.I si B.C pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna amendarea debitorilor pentru nerespectarea dispozitiilor privind desfasurarea normala a executarii silite.

În motivarea cererii formulate petentul a aratat ca la data de 23 septembrie 2010 numitul C.A, domiciliat în comuna B., satul P., judetul Teleorman a formulat cerere de executare silita a obligatiei banesti în valoare de 5.500,00 lei stabilita în sarcina debitorului B.M, domiciliat în comuna B., satul P., judetul Teleorman, prin sentinta penala nr. 211/08.10.2009 pronuntata de Judecatoria Rosioriii de Vede, ramasa definitiva si investita cu formula executorie, constând din 5000 lei daune morale (în solidar cu fratele sau, numitul B N) si 500 lei cheltuieli de judecata, cerere care a facut obiectul dosarului de executare nr. 249/2010. La data de 24.09.2010 a solicitat instantei de executare – Judecatoria Rosiorii de Vede, încuviintarea executarii silite, în conformitate cu disp. art. 3731 Cod procedura civila. Prin Încheierea nr. 909/28.09.2010 Judecatoria Rosiorii de Vede a admis cererea si a încuviintat executarea silita pornita la solicitarea creditorului C. A. împotriva bunurilor si veniturilor debitorului B.M pâna la îndeplinirea integrala a obligatiei banesti stabilita prin sentinta penala nr. 211/08.10.2009 pronuntata de Judecatoria Rosiorii de Vede, ramasa definitiva si investita cu formula executorie. La data de 6 octombrie 2010 a emis Somatia de plata nr. 249/2010 adresata debitorului B.M, somatie ce i-a fost comunicata acestuia la domiciliul sau, la data de 07.10.2010, potrivit confirmarii de primire a scrisorii recomandate, pe care a semnat-o tatal acestuia, împreuna cu care locuieste. Desi prin somatie s-a acordat un termen pentru ca debitorul sa-si îndeplineasca obligatia de plata, în conformitate cu somatia emisa, acesta nu s-a conformat si nici nu a platit nici o suma de  bani creditorului sau, motiv pentru care la data de 10.02.2011 executorul judecatoresc s-a deplasat împreuna cu creditorul C.A la domiciliul debitorului B.M. La aceasta adresa au fost gasiti numitii B.I si B.C, parintii debitorului B.M, care au venit împreuna la poarta si au spus ca debitorul B.M, care locuieste si gospodareste împreuna cu ei, nu se afla la domiciliu, refuzând sa-i spuna unde se afla si pentru câta vreme lipseste. La solicitarea de a li se permite sa intre în încaperile folosite de debitor, în care ar fi fost posibil sa gaseasca bunuri mobile urmaribile ale acestuia asupra carora sa se poata realiza executarea silita, numitul B.I i-a izgonit de la poarta sa, spunându-i ca fiul sau nu este vinovat, ca a fost condamnat pe nedrept si considera ca nu are sa-i plateasca partii vatamate, care s-a constituit parte civila, nici o suma de bani. În aceste împrejurari , pe drumul public, în fata portii principale de acces în domiciliul debitorului, a încheiat un proces verbal în care a consemnat cele petrecute, l-a invitat pe debitorul B.M ca la data de 11 februarie 2011, orele 9:00 sa se prezinte la biroul executorului judecatoresc pentru a da o declaratie scrisa în legatura cu bunurile si veniturile sale, dupa care i-a chemat din nou la poarta pe B.I si B.C, care între timp îsi faceau de lucru prin curte, sa le dea un exemplar al procesului verbal, pe care sa îl înmâneze fiului lor, debitorul B.M. A mai aratat petentul ca, fata de refuzul acestora de a le fi citit procesul verbal si de a-l semna si primi, a afisat un exemplar în poarta metalica de acces, dupa care a strigat la poarta pe vecinul de vis-a-vis, care a vazut procesul verbal în poarta de acces a imobilului de domiciliu a debitorului B.M, care locuieste în casa parintilor.

În consecinta, cei doi debitori au pus piedici executarii silite, nesocotind cu rea-credinta dispozitiile privind desfasurarea normala a acesteia, fiind incidente în cauza dispozitiile art. 1082 alin. 2 Cod procedura civila, impunându-se astfel aplicarea unei amenzi pentru amânarea executarii silite din dosarul de executare nr.249/2010. Petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

La termenul din 5 aprilie 2011, aparatorul debitorilor a aratat ca nu acestia au calitatea de debitori în dosarul de executare, asa încât urmeaza a fi respinsa cererea formulata de executorul judecatoresc.

Analizând actele si probatoriile administrate în cauza, instanta a retinut urmatoarele:

Din înscrisurile depuse în cauza s-a retinut ca la 23 septembrie 2010, creditorul C.A a formulat cerere privind începerea executarii silite a sentintei penale nr.211/2009 a Judecatoriei Rosiorii de Vede, sentinta învestita cu formula executorie si raportat la care s-a dispus încuviintarea executarii silite prin încheierea nr.909/2010 a Judecatoriei Rosiorii de Vede, formându-se dosarul de executare nr.249/2010.

S-a retinut ca în dosarul de executare mai înainte mentionat a fost emisa somatie de plata la data de 6 octombrie 2010, somatie comunicata debitorului, asa cum rezulta din confirmarea de primire de la fila 9.

Întrucât din procesul verbal întocmit la 10 februarie 2011 de BEJAI în dosarul de executare nr.249/2010 rezulta ca B.I si C. au împiedicat realizarea executarii silite nepermitându-i executorului judecatoresc sa intre în încaperile folosite de fiul lor – B.M pentru a fi identificate bunurile urmaribile ale acestuia, aspecte necontestate de B.I si B. C., instanta a constatat ca neîndeplinite conditiile expres prev. de art.1082 alin.2 Cod procedura civila, a dispus sanctionarea celor doi cu amenda orientata catre minimul special prevazut de lege,  si a admis cererea formulata în cauza.

Cu privire la sustinerile debitorilor în sensul ca acestia nu pot fi sanctionati întrucât nu sunt debitorii obligatiei din sentinta ce se pune în executare,  a constatat ca sunt nefondate, deoarece textul de lege  se refera la „ nerespectarea de orice persoana a dispozitiilor privind desfasurarea normala a executarii silite”.