Contestatie la exeecutare

Sentinţă civilă 1473 din 05.05.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1107/270/2010 cont. executare.

înreg. 11.02.2010 

SENTINTA CIVILA NR. 1473

Sedinta publica din data de 05.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA  LUNGU

Astazi a fost  pe rol judecarea cauzei  civile privind contestatia la executare formulata de  contestatoarea  .... , împotriva intimatilor  U.A.T. – Primaria  ……..

La apelul nominal facut  în sedinta publica s-a prezentat  avocat ….. pentru  contestatori ,  intimata  reprezentata de consilier  …..  .

Procedura de citare  legal îndeplinita .

S-a  facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care  consilier  juridic depune la dosar  precizari la contestatia formulata , nu are cereri noi .

Avocat …… , solicita a se acorda cuvântul pe fond , nu are cereri noi de formulat .

Instanta constata cauza în stare de judecata si  acorda cuvântul pe fondul cauzei , nefiind cereri noi de formulat , probe de administrat .

Avocat  …….  solicita  pentru contestatoare a se admite contestatia , actele nu au fost semnate , contractul nu a fost perfectat , în cauza neexistând titlu  executoriu ; contractul din anul 2008 nu poate produce  efecte asupra societatii  , creanta nu este certa , lichida si exigibila . Solicita suspendarea  executarii silite pâna la ramânerea definitiva a prezentei si obligarea intimatei  la plata cheltuielilor de judecata .

Consilier ……. , solicita respingerea contestatiei la executare , mentinerea somatiei  si a titlului  executoriu .

Dezbaterile fiind terminate , cauza  a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A

 Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca  …  cu sediul în ….. , judetul Bacau , a formulat contestatie  la executare  în contradictoriu  cu U.A.T.  …..  , , împotriva somatiei  nr. 19238/20.01.2010 si a titlului  executoriu cu acelasi numar.

Contestatia a fost legal timbrata  iar în motivare contestatoarea arata ca în mod nefundat  au fost emise  titlul  executoriu  si somatia  pentru suma de 26.338 lei  ,dat fiind ca societatea nu detine teren închiriat  de la intimata; contestatoarea mai arata  ca titlul executoriu  face referire la o creanta  care nu este certa , lichida  si exigibila .

Intimata  a formulat întâmpinare în care , solicitând respingerea  contestatiei , arata ca contestatoarea a închiriat  în urma unei licitatii , suprafata de 60 m.p.  din  fata blocului F.6  din …..  pentru amenajarea unei terase acoperite , fiind astfel încheiat  contractul  de închiriere nr. 3003/23.04.2007 , urmat  de alte contracte  de închirierea  pentru anii  2008  si 2009.

Pentru plata  chiriei  au fost emise  facturi  semnate  de reprezentantul societatii contestatoare  formulat .

La dosar  au fost depuse  înscrisuri , din analiza carora  rezulta urmatoarele :

Intre contestatoare  în calitate  de locatar  si intimata , în calitate de locator au intervenit contractele  de închiriere  a unei suprafete  de teren de 60 m.p.  din fata unui bloc  din orasul ….  pentru anii 2007 – 2009 , iar pentru plata chiriei  au fost emise facturi( filele 36 – 39 dosar ) în baza carora  intimata a emis  titlul executoriu .

Instanta apreciaza  ca în speta intimata , în ipoteza  în care contestatoarea datoreaza  suma  înscrisa  în somatie  si care nu este achitata  de contestatoare  are calea unei actiuni în instanta  pentru obtinerea  titlului executoriu  si nu sa emita titlul executoriu  cum a procedat în cazul de fata , dat fiind ca suma în cauza  nu reprezinta  taxe si impozite  si deci nu sunt aplicabile prevederile  din Codul  de procedura fiscala.

Fata  de considerentele  de mai sus , urmeaza  a se admite  contestatia  si în consecinta somatia de plata  si titlul executoriu vor fi anulate .

Totodata  se va dispune suspendarea  executarii silite  pâna  la data ramânerii  definitive  si irevocabile a prezentei  cauze .

 Pentru aceste motive ,

 In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Admite  contestatia  la executare silita  introdusa de …..  cu sediul în … , judetul Bacau , în contradictoriu  cu U.A.T.  …...

Anuleaza formele de executare  silita începute  în dosarul nr.19238  din 20.01.2010(somatie si titlul executoriu ).

Obliga  intimata  sa achite contestatorului  204 lei  cheltuieli  de judecata si dispune suspendarea executarii pâna la ramânerea definitiva a prezentei .

Pronuntata în sedinta publica, azi 05.05.2010

Presedinte, Grefier,