Reabilitare judecătorească. condiţia achitării despăgubirilor civile. - art. 137 c.p. Condiţia enunţată de dispoziţiile art. 137 al. 1 lit. d c.p. priveşte achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile la plata c...

Sentinţă penală 684 din 12.03.2007


REABILITARE JUDECĂTOREASCĂ. CONDIŢIA ACHITĂRII DESPĂGUBIRILOR CIVILE.

- art. 137 c.p.

Condiţia enunţată de dispoziţiile art. 137 al. 1 lit. d c.p. priveşte achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile la plata cărora inculpatul a fost obligat, afară de cazul în care partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la despăgubirile civile în hotărârea de condamnare.

Nu este îndeplinită condiţia menţionată când condamnatul s-a sustras de la executarea despăgubirilor civile până când acestea s-au prescris.

Condiţia nu este îndeplinită atunci când petentul nu a înţeles să achite despăgubirile civile la care a fost obligat prin hotărârea judecătorească menţionată, deşi au venituri atât el cât şi membrii familiei sale, petentul figurând chiar ca având în proprietate un autoturism, însă cu toate acestea, nu a făcut minimul efort de a achita măcar parţial despăgubirile civile cuvenite părţii civile, în 6 ani de când a fost eliberat din penitenciar.

Prin sentinţa penală nr. 684/12.03.2007 a acestei instanţe s-a dispus în baza art.137 din Codul penal, respingerea cererii de reabilitare formulată de petentul O. G.C., ca neîntemeiată,

În baza art.138 din Codul penal, s-a fixat termen de reînnoire a cererii petentului data de 12.03.2008.

În temeiul art.192 al.2 din Codul de procedură penală, a fost obligat petentul la plata sumei de 100 RON cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată la data de 28.03.2006 petentul O. G. C. a solicitat instanţei să dispună rebilitarea sa judecătorească în ceea ce priveşte pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pronunţată prin s.p. nr.566/13.10.2000 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, definitivă prin nerecurarea d.p. nr.660/12.12.2000 a CAB - Secţia a II-a Penală.

Petentul a învederat că, în fapt, prin s.p. nr.566/13.10.2000 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, definitivă prin nerecurarea d.p. nr.660/12.12.2000 a CAB - Secţia a II-a Penală, a fost condamnat, în baza art.2151 al.1 din Codul penal, cu aplicarea art.41 al.2 din Codul penal, la 1 an şi 3 luni închisoare, pedeapsă executată în perioada 28.09.1999 – 27.12.2000.

A mai arătat petentul că de la data liberării sale în urma executării integrale a pedepsei menţionate nu a mai săvârşit nici o altă faptă penală, a avut o conduită socială bună, a locuit doar pe raza municipiului Bucureşti şi şi-a câştigat existenţa în mod cinstit, lucrând pe bază de contracte de colaborare la mai multe societăţi comerciale, respectiv la SC T. I. SRL, din 2001 până în 2005, precum şi la SC R. SRL, din martie 2006.

În dovedirea cererii, petentul a depus la dosarul cauzei înscrisuri şi a solicitat audierea unui martor.

S-a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar a petentului, a dosarului nr.382/2000, în care s-a pronunţat hotărârea de condamnare şi întocmirea unui referat de către Biroul de Executări Penale cu privire la situaţia executării pedepsei şi a cheltuielilor judiciare la plata cărora petentul a fost obligat.

Prin s.p. nr.680/08.06.2006 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.07.2006, sub nr.22285/299/2006.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a constatat că:

Prin s.p. nr.566/13.10.2000 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a Penală, definitivă prin nerecurarea d.p. nr.660/12.12.2000 a CAB - Secţia a II-a Penală, petentul a fost condamnat, în baza art.2151 al.1 din Codul penal, cu aplicarea art.41 al.2 din Codul penal, la 1 an şi 3 luni închisoare.

Pedeapsa a fost executată în perioada 28.09.1999 – 27.12.2000.

În baza art.88 Cod penal, s-a dedus perioada prevenţiei de la 28.09.1999 la zi.

S-a constatat prejudiciul recuperat parţial prin restituire şi a fost obligat inculpatul la 49.120.521 lei (ROL) despăgubiri civile către partea civilă SC S.SA, precum şi la 3.000.000 lei (ROL) cheltuieli judiciare către stat.

Potrivit Certificatului fiscal emis de Consiliul Local Sector 1 Bucureşti – Direcţia Impozite şi Taxe Locale la 16.03.2006, petentul nu are impozite şi taxe plătite, precum şi alte datorii la bugetul local, figurând în evidenţe cu un autoturism Dacia 1300, ca şi bun impozabil.

Petentul a lucrat în calitate de colaborator la SC T. I. SRL, în perioada 01.05.2001 – 05.02.2006. După cum rezultă din declaraţia martorului R. T., încuviinţat petentului, asociat la SC T. I. SRL, venitul acestuia era de 3-4 milioane ROL lunar: de asemenea, tatăl petentului a fost bolnav o perioadă lungă de timp, mama este pensionară, iar fratele petentului este salariat de 2 ani.

Potrivit fişei de cazier judiciar, singura condamnare suferită de petent a fost cea menţionată anterior, în executarea acesteia fiind arestat la 28.09.1999 şi eliberat la termen.

Potrivit art.135 al.1 lit. a Cod penal, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de către instanţa judecătorească, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate.

În consecinţă, termenul de reabilitare incident în cauză este de 4 ani şi 7 luni şi 15 zile urmează a fi calculat, în condiţiile art.136 C.p.p., de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei, respectiv 27.12.2000.

Prin urmare, termenul de reabilitare judecătorească s-a împlinit la data de 11.08.2005, iar în cursul acestuia condamnatul nu a mai suferit o nouă condamnare, după cum rezultă din fişa de cazier judiciar aflată la dosar.

De asemenea, condamnatul întruneşte şi alte două condiţii ale reabilitării judecătoreşti, prevăzute de art.137 al.1 C.pen., respectiv cele privind asigurarea existenţei prin muncă, buna conduită, aspecte probate cu înscrisurile aflate la dosar.

Petentul a făcut dovada şi a achitării cheltuielilor de judecată.

A patra condiţie a reabilitării judecătoreşti priveşte însă achitarea în întregime a cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile la plata cărora inculpatul a fost obligat, afară de cazul în care partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la despăgubirile civile în hotărârea de condamnare (art.137 alin.1 lit.d din Codul penal).

Nu este îndeplinită condiţia menţionată când condamnatul s-a sustras de la executarea despăgubirilor civile până când acestea s-au prescris. Pentru a fi îndeplinită condiţia pe care o examinăm, este necesar ca petiţionarul să-şi îndeplinească voluntar obligaţia, afară de cazul în care partea vătămată a renunţat la despăgubiri.

Dacă neplata cheltuielilor de judecată şi a despăgubirilor civile nu se datorează relei credinţe a condamnatului, se poate dispune reabilitarea (art.137 alin.final din Codul penal).

În speţă, petentul nu a înţeles să achite despăgubirile civile la care a fost obligat prin hotărârea judecătorească menţionată, deşi după cum rezultă din lucrările dosarului au venituri atât el cât şi membrii familiei sale, petentul figurând chiar ca având în proprietate un autoturism. Cu toate acestea, nu a făcut minimul efort de a achita măcar parţial despăgubirile civile cuvenite părţii civile, în 6 ani de când a fost eliberat din penitenciar.

În aceste condiţii, în baza art.137 din Codul penal, a respins cererea de reabilitare formulată de petentul O. G. C., ca neîntemeiată.

În baza art.138 din Codul penal, a fixat termen de reînnoire a cererii petentului data de 12.03.2008.

În temeiul art.192 al.2 din Codul de procedură penală, a obligat petentul la plata sumei de 100 RON cheltuieli judiciare către stat.

Sentinţa a rămas definitivă prin decizia penală nr. 2497/17.12.2007 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a penală, prin care a fost respins recursul petentului.