Reabilitare – neîndeplinirea cerinţelor legale

Sentinţă penală 125 din 14.03.2007


Prin S.p.nr.l25/l4.martie 2007 ,Judecătoria Caracal a respins ca nefondată cererea de reabilitare judecătorească formulată de petentul condamnat D.R.,dispunind obligarea acestuia la cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Pentru a pronunţa această solutie,instanta de judecată a reţinut că, petentul a solicitat să se constate intervenită reabilitarea sa de drept, cu privire la trei pedepse,şi anume: l an şi două luni inchisoare  aplicată prin S.p.nr.979/24.sept.2007 a Judecătoriei Caracal; 200.000 lei ROL amendă penală aplicată prin S.p.nr.259(25.02.l997 a Judecătoriei Caracal şi, respectiv, 5.000.000 ROL amendă penală aplicată prin S.p.nr.l224/8.dec.2003, a aceleiaşi instante.

Instanta de judecată a apreciat că,cererea formulată de către petent impune solutionarea cauzei in aplicarea dispozitiilor art.l35 C.p.,ce vizezaă reabilitarea judecătorească,ţinind cont că,petentul a suferit condamnări succesive,una dintre acestea constind in aplicarea unei pedepse mai mari de l an inchisoare.

Ărpcedindu-se la analizarea conditiilor reabilitării judecătoreşti şi, desigur, a calculului termenului de reabilitare- astfel cum prevăd dispozitile art.l35 C.p., instanta a constatat că cerintele legii nu sunt indeplinite motivat de faptul că inculpatul nu a respectat obligatia ca – in intervalul stipulat de art.l35 C.p.- să nu sufere o nouă condamn are.,

Impotriva acestei sentinte a formulat apel petentul condamnat, ir Tribunalul Olt Secţia penală, instanţa de apel a pronuntat decizia nr.l35/23.mai 2007 ,respingind apelul declarat.

Astfel, examinind cererea de apel prin prisma sentintei instantei de fond şi in ansamblu, instanta de control judiciar a statuat că apelul declarat este nefundat, urmind a fi respins , sub incidenta art.378 pct.l lit.b. C.p.p., pentru următoarele considerente.

Motivul invocat de recurentul petent in sensul că a fost lipsit de apărare, incălcindu-se astfel disp.art.l7l C.p.p.,a fost inlăturat, avindu-se in vedere că nu au fost incălcate disp.alin.3.din acelaşi articol in sensul că asistenta juridică este obligatorie pentru infracţiunile unde pedeapsa inchisorii este de 5 ani sau mai mare.

In ceea ce priveşte neindeplinirea termenului de reabilitare şi condiţia neîntrunirii cerintelor reabilitării judecătoreşti, instanta de control judiciar a concluzionat că in mod corect instanta de fond a reţinut aceste imprejurări.

Publicat 11.09.2007