Contestatie la executare. Titlu executoriu reprezentat de o somatie de plata. Mijloace de aparare.

Sentinţă civilă 1388 din 24.01.2006


Contestatie la executare. Titlu executoriu reprezentat de o somatie de plata. Mijloace de aparare.

Prin sentinţa civilă nr. 1388/24.01.2006 instanta a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a terţilor popriţi M, A.R.B.L., A.B.R. S.A., I.B.A., ABN A. B., C. ROMÂNIA, S.I.B. S.A., L.B., HVB B. ROMÂNIA, G.B.I. NV, E.B. S.A., B.C.C. S.A,  E.B.,  E.B.,  R.B., OTP B. ROMÂNIA S.A., TREZORERIA SECTOR 1 BUCUREŞTI, a respins contestaţia la executare astfel cum a fost completată formulată de contestatoarea S.C. C. S.A. în contradictoriu cu acesti  intimaţi terţii popriţi ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă, a admis în parte contestaţia la executare astfel cum a fost completată formulată de contestatoarea S.C. C. S.A. în contradictoriu cu intimata S.C. V. S.R.L şi intimata terţ poprit B.R.D., a anulat executarea silită şi actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 672/2005 al executorului judecătoresc D.G. a dispus întoarcerea executării silite, în sensul că a obligat intimata creditoare S.C. V.. S.R.L. să restituie contestatoarei debitoare suma de 32.651,20 lei şi a respins capătul de cerere privind suspendarea executării silite ca rămas fără interes.

Prin cererea inregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 24971/19.10.2005 contestatoarea S.C. C. S.A a formulat în contradictoriu cu intimata S.C. V. S.R.L. contestaţie împotriva executării silite prin poprire pornite de executorul judecătoresc D.G. în dosarul nr. 672/2005 în baza titlului executoriu sentinta civila nr. 4329/20.05.2005 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti până la concurenţa sumei de 32.651,20 lei, solicitând anularea titlului executoriu, a încheierii nr. 2180/2005 din 21.09.2005 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, precum şi a actelor de executare, respectiv adresele de poprire, cu cheltuieli de judecată atât din prezentul dosar cât şi din dosar nr. 4062/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Totodată contestatoarea a formulat cerere de suspendare în baza art. 403 alin 1 C.pr.civ. până la soluţionarea contestaţiei.

În motivare, contestatoarea a arătat că titlul executoriu il constituie o somaţie de plată emisă de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în baza OG nr. 5/2001, însă cu nerespectarea flagrantă a acestui act normativ.

Prin cererea care a format obiectul dosarului nr. 4062/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, creditoarea a solicitat obligarea sa la plata sumei de 287.726.435 lei reprezentând chirie pentru o pompă Ragazzini DF 210.

Creditoarea nu a indicat însă sub nici o formă acest contract de închiriere şi nici nu  l-a anexat la cerere, deoarece in realitate acest contract nu există. De asemenea, nu a prezentat un alt inscris insuşit de părţi din care să rezulte raportul juridic de închiriere pretins. Nu este menţionată nici perioada la care se referă pretinsa închiriere şi nici termenul la care trebuia făcută plata sau alt element necesar determinării datoriei, ceea ce înseamnă că aceasta nu este certă, lichidă şi exigibilă.

Neindicarea acestor date nu este întâmplătoare şi se datorează împrejurării că pompa respectivă a fost uitată în întreprinderea creditoarei după ce a fost adusă din proprie iniţiativă şi fără nici un document în anul 1999 cu ocazia achiziţionării şi îmbutelierii unui nou sortiment de vin.

Creditoarea susţine că natura certă, lichidă şi exigibilă a pretinsei creanţe precum şi existenţa acesteia rezultă din unul şi acelaşi înscris şi anume factura emisă de către aceasta la data de 9.02.2005 pe care, însă, debitoarea a refuzat-o la plată, care nu este acceptată potrivit dispozitiilor art. 46 C.com. şi potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 nu este un înscris însuşit de către debitor.

O altă apărare de fond este tardivitatea pretenţiilor în raport cu dispoziţiile Decretului nr. 167/1958 privind prescripţia instinctivă, excepţie pe care a ridicat-o şi în faţa instanţei de fond dar asupra căreia nu s-a pronunţat.

Contestatoarea a mai arătat că încheierea de incuviinţare a celor 18 popriri este nulă şi pentru încălcarea disp art. 454 alin 2 şi art. 723 C.pr.civ., în sensul că poprirea se declară numai în măsura necesară realizării obligaţiei ce se execută silit, iar drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună credinţă şi potrivit scopului în virtutea căruia au fost recunoscute de lege.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 10 din OG nr. 5/2001 şi art. 399 şi urm. C.pr.civ.

La termenul din 22.11.2005 contestatoarea a arătat că cererea de suspendare a executării a rămas fără obiect, ca urmare a preluării din contul său a sumei pretinse de către terţul poprit BRD, astfel că şi-a modificat obiectul cauzei în sensul că a solicitat instanţei să dispună şi întoarcerea executării şi restabilirea situaţiei anterioare prin obligarea terţului poprit a exeutorului judecătoresc şi a creditorului, după caz să-i restituie în cont întreaga sumă care a fost preluată, respectiv 32.651, 20 lei precum şi restituirea cauţiunii depuse în dosar nr. 25115/2005.

La termenul din 20.01.2006 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi aplicarea dispoziţiilor art. 404 alin 2 C.pr.civ. pentru promovarea acesteia cu rea-credinţă.

Contestatoarea avea posibilitate dacă se considera nedreptăţită să promoveze acţiune în anulare la cererea de somaţie de plată.

Contrar susţinerilor acesteia şi conform actelor depuse la dosarul de fond, această pompă a fost comandată din Italia special pentru S.C. C.  S.A.,  din vama a fost adusă la S.C. C. S.A. şi în acest moment se află tot în folosinţa contestatoarei.

Mai mult, a existat un moment in concilierile pe care le-au avut când aceasta şi-a manifestat dorinţa să cumpere respectiva pompă dar la un preţ derizoriu.

De asemenea, la data stabilită pentru ridicarea pompei contestatoarea a refuzat şi continuă să refuze, refuzând totodată şi să plătească chirie.

Pentru recuperarea pompei a fost nevoită să se adreseze organelor de poliţie, în acest sens existând pe rolul Judecătoriei Hârlău un proces penal a care are ca obiect o plângere formulată în condiţiile art. 213 C.pr.pen.

În drept, au fost invocate disp. art. 115 C.pr.civ.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, consta urmatoarele:

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre persoana paratului si cel acre ar fi obligat in arportul juridic dedus judecatii.

Intrucat debitoarea nu este titular de conturi bancare la tertii M, A.R.B.L., A.B.R. S.A., I.B.A., ABN A. B., C. ROMÂNIA, S.I.B. S.A., L.B., HVB B. ROMÂNIA, G.B.I. NV, E.B. S.A., B.C.C. S.A,  E.B.,  E.B.,  R.B., OTP B. ROMÂNIA S.A., TREZORERIA SECTOR 1 BUCUREŞTI, acestia  nu au calitate procesuala pasiva in cauza.

In consecinta, exceptia este intemeiata, fiind admisa.

Analizând pe fond actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin incheierea data in sedinta din camera de consiliu din 21.09.2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosar nr. 21808/2005, s-a incuviintat executarea silita prin poprire asupra conturilor debitorului SC C. SA, deschise la tertii popriti indicati, in temeiul titlului executoriu sentinta civila nr. 4329/20.05.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2, la cererea creditoarei SC V. SRL.

Prin sentinta civila care a fost pusa in executare a fost admisa cererea formulata de creditoarea SC V. SRL BUCURESTI impotriva debitoarei SC C. SA, a fost somata debitoarea sa plateasca in termen de 20 de zile de la comunicare suma de 287.726.435 lei cu titlu de pretentii si a fost obligata debitoarea la 3.169.000 lei cheltuieli de judecata.

Prin derogare de la prevederile cu caracter general ale art. 399 alin. 3 C.pr.civ. desi executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care este emis de o instanta judecatoreasca si pentru care legea prevede o cale speciala de atac, respectiv cererea in anulare reglementata de art. 8 din OG nr. 5/2001, actul normativ care cuprinde dispozitiile privind procedura somatiei de plata prevede in art. 10 alin. 2 ca in aceasta materie prin contestaţia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu excepţia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonanţei de admitere a cererii creditorului.

Prin urmare, in aceasta situatie contestatia la executare are natura juridica a unei cai de atac indreptate impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de emitere a somatiei de plata, prin care se verifica legalitatea si temeinicia acesteia, putand conduce potrivit art. 404 alin. 1 C.pr. civ la anularea titlului executoriu.

Pe langa conditiile generale ale exercitarii oricarui mijloc procedural, trebuie indeplinite, potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 si anumite conditii speciale de admisibilitate a cererii prin care se declanseaza procedura somatiei de plata: creditorul trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorirea debitorului de a plati o suma de bani, creanta trebuia sa fie certa, lichida si exigibila, iar mijloacele de proba prin care s-ar putea face dovada creantei pretinse de creditor sunt numai inscrisurile.

In fapt, intre creditoarea SC V. SRL BUCURESTI, debitoarea SC C. SA si K.T. LTD s-au desfasurat comerciale reglementate in final printr-un acord din 12.04.2005, iar potrivit certificatul de origine eliberat la 10.09.1998 K.T. LTD achizitionase de la E.M. o pompa Ragazini indicand ca destinatar pe SC C. SA.

La data de 12.04.2005 intimata a trimis contestatoarei prin fax o notificare prin care ii aducea la cunostinta ca figureaza in evidentele sale contabile cu debitul de 10.911,48 euro si ca solicita returnarea pompei Ragazzini, convocand-o totodata la conciliere.

La 2.02.2005 partile au incheiat un proces verbal prin care referitor la punctul I pe pe ordinea de zi debitoarea s-a declarat de acord sa achite suma solicitata, iar cu privire la punctul II, pozitia SC C. SA a fost de a returna pompa fara sa achite nimic in schimb pentru o perioada de folosinta de 5 ani, iar pozitia  SC V. SRL a fost in sensul de a nu primi pompa folosita, fiind insa de acord sa o vanda la pretul de achizitie, respectiv 31.974 DM, plus o dobanda de folosinta de 8% pe an.

La data de 7.02.2005, debitoarea a trimis creditoarei o adresa prin care i-a facut cunoscut ca a achitat suma de 408.059.663 lei, iar in legatura cu punctul II din procesul verbal ca isi mentine punctul de vedere.

La 9.02.2005, creditoarea a emis factura nr. 3115725 pentru suma de 287.726.435 lei, reprezentand chirie de 8% pe an pentru pompa Ragazzini pentru perioada 1999-2004, care nu a fost insa semnata de catre debitoare.

Prin urmare, suma solicitata de creditoare nu a fost „asumata” printr-un „inscris insusit de parte”, in sensul art. 1 din OG nr. 5/2001, nici unul din inscrisurile depuse de intimata neindeplinind aceasta cerinta esentiala pentru declansarea procedurii somatiei de plata. Prin folosirea sintagmei “inscris insusit de parti”, legiuitorul a inteles sa sublinieze ca inscrisul constatator al creantei trebuie sa fie un inscris in sensul propriu zis, care sa nu mai necesite completarea cu alte mijloace de proba. Mai mult decat atat, debitoarea a contestat in mod constant existenta in sarcina sa a unei asemenea obligatii.

Intrucat suma solicitata nu rezulta dintr-un asemenea inscris, nu este indeplinta una din conditiile de admisibilitate prevazuta de OG nr. 5/2001.

Este intemeiata, de asemenea, sustinerea contestatoarei privind implinirea termenului general de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 in privinta sumelor pretins a fi datorate anterior datei de 25.03.2002.

In schimb, infiintarea popririi in mainile a 18 terti popriti nu constituie o masura abuziva, de natura sa conduca la anularea incheierii de incuviintare a executarii silite, deoarece in situatia in care se realizeaza integral obligatia prin plata facuta de unul sau unii dintre tertii popriti executarea silita inceteaza in conditiile art. 371^5 lit. a C.pr.civ.

In cursul desfasurarii procedurii de executare silita, prin ordinul de plata nr. 672/2005, tertul poprit BRD a virat in contul executorului judecatoresc D.G. suma de 32.651,20 lei.

Potrivit art. 404^1  alin. 1 C.pr.civ in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu sau insasi executarea silita, situatie care se regaseste si in cauza de fata, cel ienteresat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare.

Fata de aceste considerente, instanta a admis în parte contestaţia la executare astfel cum a fost completată formulată în contradictoriu cu intimata terţ poprit B.R.D., a anulat executarea silită şi actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 672/2005 al executorului judecătoresc D.G. si a dispus întoarcerea executării silite, în sensul că a obligat intimata creditoare S.C. V. S.R.L. să restituie contestatoarei debitoare suma de 32.651,20 lei. Pe cale de consecinta, a respins capătul de cerere privind suspendarea executării silite ca rămas fără interes.