Efectuarea greşită a procedurii de citare. Invocarea unei excepţii din oficiu, lăsată nerezolvată. Consecinţe. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Decizie 267 din 09.06.2008


Efectuarea greşită a procedurii de citare. Invocarea unei excepţii din oficiu, lăsată nerezolvată. Consecinţe. Trimiterea cauzei spre rejudecare

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 267 din 9 iunie 2008

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de B.I. şi A.V.A.S. – Bucureşti, contra sentinţei comerciale nr. 427/S/25.10.2007 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru următoarele considerente:

La 14 iunie 2007, A.F.P. a municipiului Iaşi, ca preşedinte al  Comitetului creditorilor, a făcut cerere pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a recurentului. Aceasta a fost comunicată celor îndrituiţi, stabilindu-se termen la 6 septembrie 2007, când  recurentul nu a fost legal citat, procedura  efectuându-se  numai prin buletinul de insolvenţă, nu şi în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, ceea ce este neconstituţional conform deciziei Curţii Constituţionale  nr.1137/4 decembrie 2007.

Un alt motiv de casare este faptul că la termenul din  6 septembrie 2007, s-a invocat din oficiu conform rolului activ al judecătorului sindic excepţia prescripţiei dreptului la  formularea  acţiunii în atragerea răspunderii, conform art.138, 139 din legea insolvenţei. Acordându-se termen pentru discutarea excepţiei din nou procedura de citare s-a făcut  prin buletinul procedurilor de insolvenţă. Cauza s-a amânat şi judecat la 25 octombrie 2007, fără să se  pună în discuţie excepţia invocată şi fără să se rezolve în vreun mod aceasta.

În felul acesta a fost încălcat dreptul de apărare prin imposibilitatea recurentului-pârât de a formulat cerere de probe în spiritul legii.

 În contextul dat, chestiunile care privesc fondul cauzei este de  prisos a se examina.

Aşa fiind, recursul  s-a vădit a fi întemeiat şi, fiind admis, s-a casat sentinţa recurată, trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

A fost admis şi recursul declarat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Cu ocazia rejudecării, va trebui ca instanţa să aibă în vedere şi toate celelalte motive de recurs invocate de recurenţi,  urmând a  se adopta o soluţie temeinică şi legală.