Interesul, ca o condiţie pentru a fi parte în proces. Excepţia lipsei de interes

Decizie 374 din 12.07.2010


Interesul, ca o condiţie pentru a fi parte în proces. Excepţia lipsei de interes

Printre condiţiile ce se cer întrunite cumulativ pentru a fi parte în proces - alături de calitate procesuală, capacitate procesuală şi afirmarea unui drept pentru a realizarea căruia calea justiţiei este obligatorie - se numără interesul, în sensul de folos practic urmărit de cel care iniţiază acţiunea civilă. Interesul trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe: să fie legitim, juridic; să fie născut şi actual; să fie personal şi direct. Excepţia lipsei de interes este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie, incidenţa sa atrăgând respingerea cererii, fără a se mai proceda la cercetarea acesteia în fond.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 374 din 12 iulie 2010