Concedierea pentru abatere gravă prevăzută de art.61 lit.a din Codul Muncii

Decizie 1102 din 10.12.2010


Concedierea pentru abatere gravă prevăzută de art.61 lit.a din Codul Muncii

Potrivit art. 61 lit. a Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin  qde persoana salariatului în următoarele situaţii: a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară”.

Angajatorul poate dispune concedierea disciplinara în cazul săvârşirii cu vinovăţie a unei singure fapte grave care perturbă substanţial activitatea unităţii .Calificarea ca gravă a unei singure fapte trebuie să se facă în funcţie de rezultatele ei nocive şi să fie datorată culpei exclusive a salariatului şi nu unei culpe concurente cu cea a angajatorului. Fiind o sancţiune disciplinară extremă  aceasta poate fi aplicată numai în situaţia în care din analiza tuturor elementelor de fapt rezultă că menţinerea în unitate a celui vinovat nu este posibilă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 1102 din 10 decembrie 2010

Domenii speta