Acţiune în despăgubiri pentru daune materiale şi morale. Persoane îndreptăţite. Cuantum

Decizie 81 din 14.09.2011


Acţiune în despăgubiri pentru daune materiale şi morale. Persoane îndreptăţite. Cuantum

Temei de drept: Legea nr. 136/1995, art. 49, art. 50, art. 54.

Spre deosebire de categoria asigurărilor de persoane, legiuitorul a instituit ca în asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule asigurătorul să acopere prejudiciile terţilor şi nu ale propriei persoane a asigurătorului răspunzător de producerea accidentului ori a moştenitorilor acestuia, cu excepţia celor din urmă. În cazul în care au suferit direct vătămări corporale prin producerea riscului asigurat, situaţie în care ar putea dobândi calitatea de terţi păgubiţi ca urmare a faptei delictuale a asiguratului, ipoteză care însă nu se regăseşte în cauza de faţă.

Decizia civilă nr. 81 din 14 septembrie 2011