Omisiunea instanţei de apel de a pronunţa o soluţie cu privire la una dintre infracţiunile deduse judecăţii, în condiţiile în care a desfiinţat integral sentinţa instanţei de fond şi a rejudecat cauza sub toate aspectele, atrage incidenţa cazului...

Decizie 645 din 14.09.2010


Omisiunea instanţei  de apel de a pronunţa  o soluţie cu privire la una dintre infracţiunile deduse judecăţii, în condiţiile în care a desfiinţat integral sentinţa instanţei de fond şi a rejudecat cauza sub toate aspectele, atrage  incidenţa  cazului de casare prev. de art.385/9 pct.10 Cod procedură penală, teza I, Tribunalul nepronunţându-se  cu privire  la  o faptă.

Secţia  penală – Decizia penală nr.645/14 septembrie 2010

Prin  sentinţa penală nr.270/2010 pronunţată de  Judecătoria  Sibiu în baza art.86 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplic. art.37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul C.I.M. la 2 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.89 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplic. art.37 lit.a Cod penal  a fost condamnat inculpatul la 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală  rap.la art.1 lit.d Cod procedură penală a fost achitat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.87 alin.5 din O.U.G. nr. 195/2002.

S-a constatat că infracţiunile sunt concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu şi că prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 85/2007 a Judecătoriei Sibiu.

Au fost repuse în individualitatea lor pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 85/2007 a Judecătoriei Sibiu şi 2500 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr.655/2009 a Judecătoriei Sibiu.

În baza art.36 alin.1 Cod penal  rap. la art.33 lit.a Cod penal, art.34 alin.1 lit.e Cod penal  a fost contopite pedepsele aplicate prin sentinţă cu pedeapsa de 2500 lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu şi a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni inculpatul sporită la 4 ani închisoare la care adaugă amenda de 2500 lei.

În baza art.83 alin.1 Cod penal a cumulat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.85/2007 a Judecătoriei Sibiu cu pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2500 lei amendă penală, urmând ca inculpatul să execute 5 ani şi 6 luni închisoare şi 2500 lei amendă penală.

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză şi a fost anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 819/2010 emis de Judecătoria Sibiu , dispunându-se emiterea unui nou mandat.

S-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada executată începând cu 15.01.2010 până la data rămânerii definitive a sentinţei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu precum şi inculpatul C.I.M.

Prin decizia  penală nr.197/21.07.2010  Tribunalul Sibiu  a  admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu împotriva sentinţei penale nr. 270 din 21.04.2010 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 8249/306/2009, pe care a desfiinţat-o, şi, rejudecând:

În baza art. 334 Cod procedură penală, a admis cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002 în infracţiunea prevăzută de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art. 41, 42 Cod penal.

A descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare în pedepsele componente de 3 ani şi 6 luni, 1 an şi 6 luni şi a înlăturat sporul aplicat.

În baza art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002 cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 42 Cod penal, art. 37 lit. a Cod penal, a condamnat inculpatul C.I.M la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

În baza art. 89 alin. 1 din O.U.G.  nr.195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, a condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni închisoare.

A constatat că infracţiunile sunt concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu.

A constatat că prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 85/2007 a Judecătoriei Sibiu.

A repus în individualitatea lor pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 85/2007 a Judecătoriei Sibiu şi 2500 lei amendă penală, aplicată prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu.

În baza art. 36 alin. 1 Cod penal raportat la art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 alin. 1 lit. e Cod penal, a contopit pedepsele aplicate prin decizie cu pedeapsa de 2500 lei amendă penală, aplicată prin sentinţa penală nr. 655/2009 a Judecătoriei Sibiu şi, a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 10 luni închisoare sporită la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă amenda de 2500 lei.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, a cumulat pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 85/2007 a Judecătoriei Sibiu cu pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 2500 lei amendă penală, stabilind ca inculpatul să execute pedeapsa de 6 ani şi 2 luni închisoare.

A constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

A anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 819/2010 emis de Judecătoria Sibiu şi dispune emiterea unui nou mandat.

A dedus din pedeapsa rezultantă perioada executată începând cu 15.01.2010 până la data rămânerii definitive a prezentei decizii.

În baza art. 71 Cod penal, a interzis inculpatului exercitarea drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

A respins ca nefondat apelul formulat de inculpatul C.I.M.

Împotriva  deciziei au formulat recurs  inculpatul C.I.M. şi Parchetul  de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu  a invocat  prin  memoriul depus  în scris cazurile  de casare  prev. de art.385/9 pct.9,10,17/1 şi 18 Cod procedură penală, în dezbateri procurorul de şedinţă  susţinând  doar cel  prev. de art.385/9 pct.10 Cod procedură penală, solicitând  trimiterea  cauzei în rejudecare instanţei de apel.

Prin decizia penală nr. 645/14 septembrie 2010 Curtea de Apel Alba Iulia a constat că recursul este fondat, pentru următoarele  considerente:

Prin decizia  penală nr.197/21.07.2010 pronunţată de  Tribunalul Sibiu instanţa  de apel  a desfiinţat în totalitate sentinţa  penală nr.270 din 21.04.2010 pronunţată de  Judecătoria  Sibiu şi  a  rejudecat cauza  sub  toate  aspectele.

În aceste  condiţii, în  baza  art.379 pct.2  lit.a  Cod procedură penală, Tribunalul avea obligaţia  de a  proceda potrivit art.345 şi următoarele privind  judecata în fond, deci de a  se pronunţa  cu privire  la toate  faptele  pentru care  inculpatul C.I.M. a fost trimis  în judecată.

Însă, aşa cum  rezultă atât  din  minuta  cât  şi din dispozitivul hotărârii, instanţa  de apel a omis  să pronunţe  o soluţie cu privire la infracţiunea  prev. de art.87 al.5 din OUG  nr.195/2002, ceea ce  atrage  incidenţa  cazului de casare prev. de art.385/9 pct.10 Cod procedură penală, teza  I, Tribunalul nepronunţându-se  cu privire  la  această faptă.

În consecinţă,  în baza art.385/15 pct.2 lit.c  Cod procedură penală Curtea  a admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi de inculpat, a casat decizia penală atacată şi a dispus rejudecarea cauzei de către Tribunalul Sibiu.

1