Viol. Latura subiectivă.

Decizie 10/R din 19.01.2010


Viol. Latura subiectivă.

Codul penal: art. 197 alin.1 şi alin.2 lit. ,,a’’ .

Decizia în interesul legii nr. III din 23 mai 2005 a ÎCCJ. 

Fapta inculpatul R.A.G. de a obliga pe persoana vătămată sub ameninţări să-şi introducă o rangă în anus, de faţă fiind şi inculpaţii B.A.N. şi  M.B., care au asistat la întreg evenimentul, păzind-o şi intimidând-o pe victimă în timp ce era filmată de inculpatul R.A.G.,  nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiuni de viol, în forma coautoratului şi, respectiv, a complicităţii, atâta timp cât s-a dovedit cauzei că  prin actele materiale comise inculpaţii nu au urmărit încălcarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei, ci umilirea victimei, punerea acesteia într-o stare de inferioritate.

Secţia pentru cauze cu minori şi de familie - Decizia penală nr. 10/R/19 Ianuarie 2010

Prin sentinţa penală nr. 94 pronunţată la 30.04.2009 Judecătoria Hunedoara a hotărât, printre altele, condamnarea  inculpatului  R.A.G. la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol prev. şi ped. de art. 197 alin.1 şi alin.2 lit.a) Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal şi a inculpaţilor B.A.N. şi M.B.I. la o pedeapsă de câte 5 ani închisoare  pentru complicitate la săvârşirea  infracţiunii de viol, prev. şi ped.  de art. 26 Cod penal rap.la art. 197  alin. 1 şi 2 lit. „a” Cod penal.

A interzis  inculpaţilor  exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” Cod penal  în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 Cod penal.

În baza art. 65 Cod penal a interzis inculpaţilor exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” Cod penal pe o durată de 2(doi) ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată inculpaţilor  timpul reţinerii şi arestării preventive iar în temeiul art. 350 alin. 1 Cod procedură penală a menţinut starea de arest preventiv a inculpaţilor.

Pentru a hotărî astfel instanţa de fond a reţinut, în esenţă, în ce priveşte acuzaţiile de viol, că în seara  zilei de 08.XI.2008 inculpatul R.A.G.,  împreună cu inculpaţii B.A.N. şi M.B.I.  l-au luat cu forţa pe persoana  vătămată minorul C.C.A. şi au urcat-o în autoturismul inculpatului R.A.G., după care au dus-o pe un deal, unde inculpatul R.A.G. l-a agresat fizic, timp în care victima era păzită de ceilalţi doi inculpaţi, pentru ca la un moment dat inculpatul R.A.G. să o oblige  pe persoana vătămată C.C.A. să se dezbrace de haine şi să-şi introducă în anus ranga în caz contrar îi va băga el ranga .

De frică persoana vătămată şi-a introdus ranga în anus fiind filmată în acest timp de inculpatul R.A.G. cu telefonul mobil.

În drept, s-a reţinut că fapta inculpatului R.A.G. de a obliga pe persoana vătămată C.C.A. sub ameninţări să-şi introdusă ranga în anus, constituie infracţiunea de viol prev. şi ped. de art. 197 al.1 şi alin. 2 lit. „a” Cod penal iar fapta inculpaţilor M.B.I. şi B.A.N. care au asistat la violarea victimei păzind-o în timp ce era filmată de inculpatul R.A.G. şi intimidând-o constituie complicitate  concomitentă  la infracţiunea de viol prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. „a” Cod penal.

Comiterea faptei în această modalitate  a fost încadrată juridic ca fiind infracţiune de viol şi de I.C.C.J. prin decizia în interesul legii  nr. 3/25.05.2005 .

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel în termen şi motivat, printre alţii,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara şi inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B. I.

În susţinerea motivelor de apel inculpaţii apelanţi R.A.G., B.A.N. şi M.B.I. au solicitat, în ce priveşte infracţiunea de viol, admiterea apelurilor, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi rejudecând cauza, a se dispune achitarea în baza disp. art.  10 lit.d) Cod procedură penală, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni.

Prin decizia penală nr. 241/ A din 7 octombrie 2009 pronunţată de Tribunalul Hunedoara – Secţia penală  s-a admis apelul introdus de Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, s-a  desfiinţat  parţial sentinţa atacată şi s-a aplicat inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II-a şi b Cod penal pentru infracţiunea de viol prev. de art. 197 al.1,2 Cod penal şi , respectiv,  complicitate la viol prev. de art. 26 rap. la art. 197 al. 1,2 Cod penal.

Prin aceeaşi decizie penală au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut, în esenţă,  de către tribunal că probele administrate în cauză susţin starea de fapt reţinută de instanţa de fond, cererile de achitare a inculpaţilor R.A.G., B.A.N. şi M.B.I. nu sunt întemeiate, fiind dovedit cu probele dosarului că cei trei inculpaţi au comis acte materiale care se circumscriu  infracţiunii de viol  (acte de autorat şi complicitate) – parte vătămată fiind C.C.A.

Împotriva acestei decizii penale au declarat recurs, printre alţii,  inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I., solicitând, în ce priveşte infracţiunea de viol (autorat şi complicitate)  achitarea în baza dispoziţiilor art. 10 lit. d) Cod procedură penală,  întrucât  faptele materiale comise de inculpaţi nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de viol.

Prin decizia penală nr. 10/R  pronunţată la  19 Ianuarie 2010, Curtea  de Apel Alba Iulia - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie,  a dispus  admiterea recursul declarat de inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I., casarea decizia penală atacată, precum şi sentinţa penală nr. 94/30.04.2009 a Judecătoriei Hunedoara, numai sub aspectul laturii penale privind infracţiunea de viol şi, respectiv, complicitate la infracţiunea de viol reţinute în sarcina inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. şi în baza dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a ) rap. la art. 10 lit. d) Cod procedură penală a achitat  pe inculpaţii R.A.G., B.A.N. şi M.B.I pentru infracţiunea de viol prevăzută  de art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal , cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal, şi, respectiv,  pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de viol prevăzută  de art.26 Cod penal rap. la art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal.

S-au descontopit pedepsele rezultante  aplicate inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. în  pedepsele componente, care au fost  puse în individualitatea lor şi s-a înlăturat pedeapsa principală aplicată inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. pentru infracţiunile de viol şi, respectiv, complicitate la săvârşirea infracţiunii de viol, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 2 ani a drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II a şi b) Cod penal.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut de către instanţa de recurs în ce priveşte recursurile inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. sub aspectul  infracţiunii de viol următoarele:

Sistematizând expunerea de motive ale recurenţilor inculpaţi, Curtea constată, în principal, că recursurile acestora vizează un aspect comun, respectiv,  în cauză s-a comis o eroare gravă de fapt, având drept consecinţă pronunţare unei hotărâri greşite de condamnare sub aspectul infracţiuni de viol şi, respectiv, complicitate la infracţiunea de viol.

Examinându-se actele şi lucrările dosarului, în raport de criticile aduse de recurenţii inculpaţi, care vizează  cazul de casare  prevăzut de  art.385/9 pct.18 Cod procedură penală, precum şi din oficiu, conform art.385/9 alin. 3 Cod procedură penală, Curtea reţine că susţinerile recurenţilor inculpaţi sub aspectul laturii penale privind infracţiunea de viol, prev. de art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a Cod penal  şi complicitate la infracţiunea de viol, prev. de art.26 Cod penal rap. la art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a Cod penal,  sunt fondate, întrucât, în speţă, nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracţiuni, sub aspectul laturii subiective, soluţia legală fiind achitarea inculpaţilor în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a ) Cod procedură penală  rap. la art. 10 lit. d) Cod procedură penal.

În concret, inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. au fost trimişi în judecată, printre altele, pentru comiterea infracţiuni de viol, prev. de art. 197 alin.1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal şi , respectiv, complicitate la infracţiunea de viol, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal, constând în aceea că la data de 08.11.2008  inculpatul R.A.G. a obligat pe persoana vătămată C.C.A. sub ameninţări să-şi introducă o rangă în anus,  de faţă fiind şi inculpaţii B.A.N. şi  M.B., care au asistat la întreg evenimentul, păzind-o şi intimidând-o pe victimă în timp ce era filmată de inculpatul R.A.G.

Conform art. 197 alin. 1 Cod penal constituie infracţiunea de viol  raportul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex feminin sau de acelaşi sex, prin constrângerea acesteia, sau profitând de imposibilitatea ei de se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

În alin. 2  lit. a) al articolului 197 se prevede că  infracţiunea de viol este mai gravă dacă a fost săvârşită de două sau mai multe persoane împreună.

Prin Decizia în interesul legii nr. III din 23 mai 2005 a Î.C.C.J.  s-a decis că ,, În aplicarea dispoziţiilor art. 197 alin. 1, cu referire la art. 198 şi 201 din Codul penal, stabilesc:

   1. Prin act sexual de orice natură, susceptibil a fi încadrat în infracţiunea de viol prevăzută de art. 197 din Codul penal, se înţelege orice modalitate de obţinere a unei satisfacţii sexuale prin folosirea sexului sau acţionând asupra sexului, între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex, prin constrângere sau profitând de imposibilitatea persoanei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

   2. Prin acte de perversiune sexuală, în accepţiunea prevederilor art. 201 din Codul penal, se înţelege orice alte modalităţi de obţinere a unei satisfacţii sexuale decât cele arătate la pct. 1. ’’

Din economia acestor dispoziţii obligatorii  ( potrivit art. 414/2 alin. 2 din Codul de procedură penală), precum şi a celorlalte dispoziţii cu relevanţă în materie - art. 197 Cod penal, rezultă că sub aspectul laturii subiective  infracţiunea  de viol, comisă prin acte sexuale,  în orice altă modalitate decât raportul sexual normal, se săvârşeşte cu intenţie directă. Aceasta implică prevederea de către făptuitor că actul sexual  se realizează împotriva voinţei victimei şi că încalcă, în felul acesta, libertatea şi inviolabilitatea ei sexuală, urmare a cărei producere o doreşte.

În aceeaşi ordine de idei, pentru existenţa infracţiunii de viol este necesar ca  prin actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, făptuitorul să urmărească  obţinerea unei satisfacţii sexuale.

Examinând  amplul probatoriu administrat cauzei, Curtea constată că  nu există nici o dovadă certă care să ateste că inculpaţii au comis fapta în scopul obţinerii unei satisfacţii sexuale.

În speţă, este de necontestat că  la data de 08.11.2008  inculpatul R.A.G. a obligat pe persoana vătămată sub ameninţări să-şi introducă o rangă în anus, de faţă fiind şi inculpaţii B.A.N. şi  M.B., care au asistat la întreg evenimentul, păzind-o şi intimidând-o pe victimă în timp ce era filmată de inculpatul R.A.G. Însă, faptele inculpaţilor nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiuni de viol, în forma coautoratului şi, respectiv, a complicităţii,  întrucât  prin actele materiale comise inculpaţii nu au urmărit încălcarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei, ci umilirea victimei.

Mergând pe acelaşi raţionament, s-a dovedit cauzei că inculpatul inculpatul R.A.G. a obligat pe persoana vătămată sub ameninţări să-şi introducă o rangă în anus nu în scopul obţinerii unei satisfacţii sexuale, ci  prin fapta comisă inculpaţii au urmărit pe de o parte, să o pedepsească pe victimă, iar , pe de altă parte,  să pună victima într-o situaţie umilitoare faţă de ei, de inferioritate, de supunere.

Faţă de cele ce preced şi reţinând că actele materiale comise de inculpaţi nu se circumscriu din punct de vedere subiectiv actelor sexuale, de orice natură, astfel cum sunt definite de legiuitor în  art. 197 alin. 1 Cod penal, Curtea a admis ca fondat recursul inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I., iar  în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a ) Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. d) Cod procedură penală a achitat  pe inculpaţii R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I pentru infracţiunea de viol prevăzută  de art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal , cu aplicarea art. 37 lit. a) Cod penal, şi , respectiv,  pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de viol prevăzută  de art.26 Cod penal rap. la art. 197 alin. 1 şi alin. 2 lit. a) Cod penal.

În ce priveşte criticile recurenţilor inculpaţilor R.A.G.,  B.A.N. şi M.B.I. sub aspectul celorlalte infracţiuni reţinute în sarcina lor, precum şi sub aspectul individualizării judiciare a pedepsei, instanţa de recurs le-a apreciat ca neîntemeiate, fiind respinse, ca atare.

Domenii speta