Infracţiune prevăzută de art. 139/9 din Legea nr.8/1996

Decizie 10/A din 24.01.2008


Infracţiune prevăzută  de art. 139/9  din Legea nr.8/1996. Achitarea integrală a prejudiciului.  Cauza de impunitate. Consecinţe.

Achitarea  integrală  de către inculpată a despăgubirilor civile  către partea  prejudiciată în cazul infracţiunii prevăzută  de art. 139/9  din Legea nr.8/1996,  determină  constatarea  incidenţei  cazului  de impunitate prevăzut  de  art. 143/1 al.3  din Legea  nr.8/96, modificată.

Secţia penală – Decizia penală nr. 10/A/24 ianuarie 2008

Prin  sentinţa  penală nr. 429/08.11.2007 a Tribunalului Hunedoara, în baza  art. 11 pct.2 lit. a raportat  la art. 10 lit. b/1 Cod procedură penală şi art. 18/1 Cod penal, s-a  dispus  achitarea inculpatei  R.R. de sub învinuirea  săvârşirii infracţiunii  prevăzute de  art.139/9 din Legea  nr.8/1996  cu modificările şi completările ulterioare.

În baza  art. 91 lit. c  Cod procedură penală  s-a  aplicat amenda  administrativă  în  cuantum  de 1000 lei.

Prima instanţă  şi-a argumentat  hotărârea prin  aceea  că fapta inculpatei  de a instala  pe 2 calculatoare programe Windows 98, Windows XP Professional, Office 2002 şi AutoCad 2007,  fără a deţine liceenţele  necesare de la reprezentanţii  firmelor Microsoft şi Autodesck Incorporated,  nu reprezintă  prin  ea înseşi  gradul  de pericol social  specific  unei infracţiuni, fiind  raportat la  urmările produse, şi  elementele  ce  conturează poziţia  persoanei inculpate în mod  vădit lipsită  de importanţă.

Împotriva hotărârii a declarat apel  Parchetul de  pe lângă Tribunalul Hunedoara, aducându-i critici pentru  nelegalitate şi netemeinicie  cu aprecierea  că  fapta săvârşită  trebuie  considerată infracţiune  ea  prezentând  toate elementele specifice unei infracţiuni.

Apelul este fondat, însă  pentru alte considerente.

Înscrisurile  depuse la  dosar în baza urmăririi penale cât şi  pe parcursul cercetării judecătoreşti  relevă, fără  dubiu  că inculpata a satisfăcut  toate pretenţiile  băneşti ale reprezentanţilor  firmelor Microsoft şi Autodesck Incorporated.

În acest context, Tribunalul  se impunea  să  constate incidenţa în speţă a cazului de impunitate prevăzut  de art. 143/1 al.3  din Legea nr.8/1996 şi care statuează  că de prevederile art. 1 al acestui text  de lege beneficiază şi persoana care a comis  infracţiunea  prevăzută de  art. 139/9, 140 şi 141  în condiţiile  în care se  recuperează  prejudiciul  constata.

Faţă  de cele ce preced, apelul Parchetului a fost admis iar hotărârea desfiinţată  cu consecinţa încetării  procesului penal pornit  împotriva inculpatei R.R.  în temeiul  art.11 pct. 2 lit. b  raportat la  art.10 lit.i/1 Cod  procedură penală.