Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Hotărâre 85 din 13.11.2018


Prin încheierea penală nr. 85 din Camera de consiliu din 13 noiembrie 2018 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Gurahonţ, în baza art. 346 alin. (4) Cod procedură penală  dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul MD pentru infracţiunea de conducere vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Pentru a pronunţa această încheiere, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Gurahonţ a reţinut următoarele;

Prin rechizitoriul cu nr. …/238/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ  a fost trimis în judecată inculpatul MD pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere  prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal. 

În esenţă, se reţine ca situaţie de fapt, că în data de… 2017, în jurul orei 8,00, inculpatul MD a condus autoutilitara marca Dacia 1307 cu număr de înmatriculare AR … pe DJ 792 C în afara localităţii C…, jud. Arad.

Acesta a fost oprit pentru control de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad – Serviciul Rutier.

Examinând rechizitoriul cu nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ privind  pe inculpatul MD trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal în condiţiile art. 346 alin. (4) C. proc. pen., se constată că procesul – verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de … 2017,  a fost încheiat de către  ASP. BS şi ASP. CD, agenţi din cadrul I.P.J. Arad-Serviciul Rutier, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, executând supravegherea şi controlul traficului rutier pe DJ 792 C.

Din cuprinsul acestui mijloc de probă se reţine că la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare AR…, oprit pentru control, a fost identificat conducătorul auto în persoana  numitului MD, iar în urma verificărilor efectuate în evidenţa informatizată de date, s-a constatat că acesta nu figurează cu permis de conducere pentru nicio categorie.

Judecătorul de cameră preliminară mai reţine că Procesul – verbal de consemnare a explicaţiilor din data de … 2017 a fost întocmit de către ASP. BS V (f.21, dosar u.p.), iar Ordonanţa de începere a urmăririi penale din data de … 2017 a fost dispusă de către Agent sef principal de poliţie CD (f. 8, dosar u.p.)., organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul I.P.J.Arad - Serviciul Rutier, faţă de care s-a procedat ulterior, la data de… .2018,  la audierea ca martori, acest mijloc de probă regăsindu-se la filele 19 şi 20 din dosarul de urmărire penală.

Cu privire la nelegalitatea audierii ca martori a acestor organe de cercetare penală, iudecătorul de cameră preliminară are în vedere, pe de-o parte, dispoziţiile art. 115 Cod Procedură Penală, care instituie regula capacităţii oricărei persoane de a fi audiată în procesul penal, cu excepţia părţilor şi a subiecţilor procesuali principali, iar pe de altă parte, dispoziţiile art. 6, 8 sau 306 alin. 3 Cod Procedură Penală, care fac referire, în esenţă, la echitabilitatea procedurii, respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.

Astfel, judecătorul de cameră preliminară apreciază că audierea ca martori a organelor care au efectuat acte de urmărire penală în cauză, poate crea aparenţa lipsei de imparţialitate în efectuarea urmării penale, în sensul în care organul de cercetare poate efectua anchetă penală şi poate, în acelaşi timp, fi audiat în calitate de martor pentru a dovedi acuzaţiile care fac obiectul acestei anchete, astfel încât, în contextul unei vătămări aduse inculpatului prin administrarea acestor probe, conform art. 282 Cod Procedură Penală, se vor exclude declaraţiile martorilor B S. şi CD, organe care au efectuat acte de urmărire penală în cauză.

Cu privire însă la nelegalitatea procesului-verbal de consemnare a explicaţiilor din data de 04.09.2017, invocată de către inculpat, se reţine faptul că începutul urmăririi penale cu privire la faptă creează uneori dificultăţi în stabilirea calităţilor procesuale, datorită caracterului incomplet al informaţiilor disponibile la acel moment.

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că explicaţiile inculpatului, consemnate în cuprinsul procesului verbal, au fost necesare tocmai pentru a se stabili dacă există sau nu o faptă sancţionată de legea penală. Oscilaţiile între diversele calităţi procesuale este într-o anumită măsură firească pe parcursul stadiilor incipiente ale urmăririi penale, având în vedere că elementele componente ale unei infracţiuni rezultă cu mai multă claritate la sfârşitul urmării penale. Aşa fiind, judecătorul consideră că nu sunt incidente dispoziţiile privind dreptul martorului de a nu se acuza, nefiind necesară aplicarea sancţiunii nulităţii procesului verbal de consemnare a explicaţiilor şi apreciază astfel că se impune începerea judecăţii, întrucât neregularităţile  nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul MD.

Prin încheierea penală nr. 4 din Camera de consiliu din 16 ianuarie 2019 completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în baza art. 347 Cod procedură penală admite contestaţia formulată de inculpatul MD împotriva încheierii penale nr. 85/13.11.2018 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Gurahonţ în dosarul nr. …/238/2018/a2.

Desfiinţează încheierea penală nr. 85/13.11.2018 a Judecătoriei Gurahonţ şi în rejudecare,

În baza art. 346 alin. 3 lit. c Cod procedură penală, restituie cauza ce formează obiectul dosarului nr. 361/P/2017 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ.

În motivarea acestei încheieri s-au reţinut următoarele:

Prin încheierea nr. 85/13.11.2018 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Gurahonţ în dosarul nr. …/2018/a2, în baza art. 346 alin. (4) Cod procedură penală a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul MD pentru infracţiunea de conducere vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Pentru a se dispune astfel, s-a reţinut că prin încheierea Camerei de Consiliu nr. 66 din data de 18 septembrie 2018, dată în dosarul nr. …/2018/a1, s-a admis cererea formulată de apărătorul inculpatului MD.

S-a constatat neregularitatea rechizitoriului nr. …/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ, s-au sancţionat potrivit art. 280 - 282 Cod procedură penală  actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, respectiv s-au exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale: declaraţiile martorilor BFV şi CDS, care au efectuat acte de urmărire penală în cauză.

S-a dispus comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Pentru a se pronunţa astfel, Judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Gurahonţ a reţinut că prin rechizitoriul cu nr. …/238/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ  a fost trimis în judecată inculpatul MD pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere  prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal. 

În fapt, s-a reţinut că în data de …2017, în jurul orei 8:00, inculpatul MD a condus autoutilitara marca Dacia 1307 cu număr de înmatriculare AR … pe DJ 792 C în afara localităţii C, jud. Arad.

Acesta a fost oprit pentru control de un echipaj din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad – Serviciul Rutier.

Din examinarea rechizitoriului nr. …/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ privind pe inculpatul MD trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. 1 Cod penal în condiţiile art. 346 alin. (4) C. proc. pen., s-a constatat că procesul – verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de … 2017  a fost încheiat de către ASP. BS şi ASP. CD, agenţi din cadrul I.P.J. Arad-Serviciul Rutier, care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, executând supravegherea şi controlul traficului rutier pe DJ 792 C.

Din cuprinsul acestui mijloc de probă se reţine că la volanul autoturismului cu numărul de înmatriculare AR…, oprit pentru control, a fost identificat conducătorul auto în persoana numitului MD, iar în urma verificărilor efectuate în evidenţa informatizată de date, s-a constatat că acesta nu figurează cu permis de conducere pentru nici o categorie.

Judecătorul de cameră preliminară a mai reţinut că procesul – verbal de consemnare a explicaţiilor din data de … 2017 a fost întocmit de către ASP. BSV (f.21, dosar u.p.), iar Ordonanţa de începere a urmăririi penale din data de … 2017 a fost dispusă de către Agent sef principal de poliţie CD (f. 8, dosar u.p.)., organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul I.P.J.Arad-Serviciul Rutier, faţă de care s-a procedat ulterior, la data de … .2018, la audierea ca martori, acest mijloc de probă regăsindu-se la filele 19 şi 20 din dosarul de urmărire penală.

Cu privire la nelegalitatea audierii ca martori a acestor organe de cercetare penală, judecătorul de cameră preliminară a avut în vedere, pe de-o parte, dispoziţiile art. 115 Cod Procedură Penală, care instituie regula capacităţii oricărei persoane de a fi audiată în procesul penal, cu excepţia părţilor şi a subiecţilor procesuali principali, iar pe de altă parte, dispoziţiile art. 6, 8 sau 306 alin. 3 Cod Procedură Penală, care fac referire, în esenţă, la echitabilitatea procedurii, respectarea garanţiilor procesuale şi a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali astfel încât să fie constatate la timp şi în mod complet faptele care constituie infracţiuni, nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.

Astfel, judecătorul de cameră preliminară a apreciat că audierea ca martori a organelor care au efectuat acte de urmărire penală în cauză, poate crea aparenţa lipsei de imparţialitate în efectuarea urmării penale, în sensul în care organul de cercetare poate efectua anchetă penală şi poate, în acelaşi timp, fi audiat în calitate de martor pentru a dovedi acuzaţiile care fac obiectul acestei anchete, astfel încât, în contextul unei vătămări aduse inculpatului prin administrarea acestor probe, conform art. 282 Cod Procedură Penală, astfel că a dispus excluderea declaraţiile martorilor BFV şi CD, organe care au efectuat acte de urmărire penală în cauză.

Cu privire însă la nelegalitatea procesului-verbal de consemnare a explicaţiilor din data de ….2017, invocată de către inculpat, s-a reţinut faptul că începutul urmăririi penale cu privire la faptă creează uneori dificultăţi în stabilirea calităţilor procesuale, datorită caracterului incomplet al informaţiilor disponibile la acel moment.

Judecătorul de cameră preliminară a apreciat că explicaţiile inculpatului, consemnate în cuprinsul procesului verbal, au fost necesare tocmai pentru a se stabili dacă există sau nu o faptă sancţionată de legea penală. Oscilaţiile între diversele calităţi procesuale este într-o anumită măsură firească pe parcursul stadiilor incipiente ale urmăririi penale, având în vedere că elementele componente ale unei infracţiuni rezultă cu mai multă claritate la sfârşitul urmării penale. Aşa fiind, judecătorul a considerat că nu sunt incidente dispoziţiile privind dreptul martorului de a nu se acuza, nefiind necesară aplicarea sancţiunii nulităţii procesului verbal de consemnare a explicaţiilor şi a apreciat astfel că se impune începerea judecăţii, întrucât neregularităţile nu atrag imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii.

S-a dispus comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Încheierea Camerei de Consiliu nr. 66 din data de 18 septembrie 2018, dată în dosarul nr. …/2018/a1 a fost comunicată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ la data de ….2018 (fila 6 dosar nr. …/238/2018/1 al Judecătoriei Gurahonţ).

Procurorul nu a comunicat judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Completul de Judecători de cameră preliminară ai instanţei de control judiciar, reţin în fapt următoarele:

Prin încheierea Camerei de Consiliu nr. 66 din data de 18 septembrie 2018, dată în dosarul nr. …/238/2018/a1, s-a admis cererea formulată de apărătorul inculpatului MD.

S-a constatat neregularitatea rechizitoriului nr. …/P/2017 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ, s-au sancţionat potrivit art. 280 - 282 Cod procedură penală  actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, respectiv s-au exclus următoarele probe administrate în cursul urmăririi penale: declaraţiile martorilor BF şi CD, care au efectuat acte de urmărire penală în cauză.

S-a dispus comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Încheierea Camerei de Consiliu nr. 66 din data de 18 septembrie 2018, dată în dosarul nr. …/2018/a1 a fost comunicată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ la data de….2018 (fila 6 dosar nr. 895/238/2018/1 al Judecătoriei Gurahonţ).

Procurorul nu a comunicat judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.

Împotriva încheierii susmenţionate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ a formulat contestaţie. Prin încheierea penală nr. 123 din Camera de consiliu din 30 octombrie 2018 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad, în temeiul dispoziţiilor art. 425/1 alin.7 pct.1 lit.a Cod procedură penală, s-a respins ca inadmisibilă contestaţia formulată.

Prin încheierea nr. 85/13.11.2018 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Gurahonţ în dosarul nr…. /2018/a2, în baza art. 346 alin. (4) Cod procedură penală a dispus începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul MD, pentru infracţiunea de conducere vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. 1 Cod penal.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul criticând încheierea nr. 85/13.11.2018 cu motivarea că, în termenul legal de 5 zile procurorul nu a comunicat judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, astfel că soluţia legală care trebuia adoptată în cauză de către Judecătorul de cameră preliminară, prevăzută de art. 346 alin. 3 lit. c Cod procedură penală era de restituire a cauzei la procuror şi nu de începere a judecăţii.

Analizând contestaţia formulată de inculpat, prin prisma dispoziţiilor legale susmenţionate, completul de Judecători de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad reţine că dispoziţiile art. 345 alineat 3 Cod de procedură penală, nu lasă loc niciunui dubiu în ceea ce priveşte obligaţia procurorului de a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, atunci când judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care sancţionează potrivit art. 280 – 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate.

Dispoziţiile art. 345 alin. 3 Cod de procedură penală sunt imperative, acestea stabilind o obligaţie şi nu o facultate pentru procuror, care “remediază” şi “comunică”, fără a conferi o opţiune în acest sens.

Obligaţia procurorului şi respectarea termenului în care trebuie realizată comunicarea sunt independente de aprecierile acestuia vizând legalitatea încheierii pronunţate în baza art. 345 Cod de procedură penală, legalitate care poate face obiectul cenzurii ulterioare, în cadrul contestaţiei declarate în acest scop, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară.

Pentru a răspunde exigenţelor prevăzute de art. 345 alineat 3 Cod de procedură penală, comunicarea procurorului trebuie realizată în scris, iar manifestarea de voinţă a procurorului (cu privire la menţinerea dispoziţiei de trimitere în judecată) trebuie să fie expresă şi explicită, această comunicare trebuind a fi realizată chiar de procurorul care a emis rechizitoriul (cu excepţia situaţiilor în care în mod obiectiv acest lucru nu este posibil).

Nesocotirea acestei obligaţii este sancţionată de art. 346 alineat 3 lit. c) teza II Cod de procedură penală care prevede că judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă procurorul nu răspunde în termenul prevăzut de art. 345 alineat 3 Cod de procedură penală.

În condiţiile în care procurorul, ca titular al acuzării, nu a comunicat, cu respectarea exigenţelor prevăzute de art. 345 alineat 3 Cod de procedură penală, dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ceea ce impune restituirea cauzei la parchet, este evident că realizarea în continuare a controlului de legalitate a actului de trimitere în judecată, a probelor pe care se bazează acesta şi a legalităţii urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, nu se mai justifică la acest moment, cât timp funcţia acuzării nu este susţinută (aspect care rezultă fie din poziţia procurorului exprimată în condiţiile art. 345 alineat 3 Cod de procedură penală, de a solicita restituirea cauzei sau de a comunica faptul că nu-şi menţine dispoziţia de trimitere în judecată, fie din omisiunea procurorului de a-şi comunica poziţia).

În condiţiile în care incidenţa cazului de restituire prevăzut de art. 346 alineat 3 lit. c) teza II Cod de procedură penală împiedică trecerea la faza de judecată şi impune întocmirea unui nou rechizitoriu, realizarea în continuare a „filtrului de legalitate” a trimiterii în judecată şi a urmăririi penale de către judecătorul de cameră preliminară nu se mai justifică, deoarece la acest moment nu se cunoaşte nici care va fi poziţia procurorului cu privire la acuzaţiile iniţiale şi nici care vor fi limitele în care sesizarea ulterioară a instanţei se va realiza (atât în ceea ce priveşte faptele, cât şi persoanele), faţă de dispoziţiile art. 327-329 Cod de procedură penală.

Or, obiectul procedurii în camera preliminară prevăzut de art. 342 Codul de procedură penală se realizează prin raportare la prevederile art. 371 Cod de procedură penală, care limitează judecata (deci şi faza camerei preliminare) la faptele şi la persoanele arătate în actul de sesizare a instanţei.

Prin urmare, în aceste limite, care nu se cunosc la acest moment, se verifică atât competenţa şi legalitatea sesizării instanţei, cât şi legalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Pornind de la aceste considerente, completul format din Judecătorii de cameră preliminară din cadrul instanţei de control judiciar, în baza art. 347 Cod procedură penală va admite contestaţia formulată de inculpatul MD, împotriva încheierii penale nr. 85/13.11.2018 pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei Gurahonţ în dosarul nr. …/2018/a2.

Va desfiinţa încheierea penală nr. 85/13.11.2018 a Judecătoriei Gurahonţ şi în rejudecare,

În baza art. 346 alin. 3 lit. c Cod procedură penală, va restitui cauza ce formează obiectul dosarului nr. …/P/2017 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ.