Încalcarea disp. art. 797 Cod civil conduce la nulitatea absoluta a încheierii de admitere în principiu chiar daca aceasta e irevocabila si poate fi invocata în orice faza a procesului pâna la solutionarea hotarârii de recurs Art. 797 Cod civil

Decizie 1472/R din 22.10.2009


5. Încalcarea disp. art. 797 Cod civil conduce la nulitatea absoluta a

 încheierii de admitere în principiu chiar daca aceasta e irevocabila si

poate fi invocata în orice faza a procesului pâna la solutionarea hotarârii

de recurs

Art. 797 Cod civil

Dispozitiile art.797 Cod civil, stabilesc o nulitate absoluta ce face

 partajul în care nu s-au cuprins toti mostenitorii, inexistent, iar nu

numai anulabil. A considera ca inexistenta vizeaza numai hotarârea de|

 partaj fara a se putea aduce atingere încheierii de admitere în principiu

 a partajului înseamna a ignora finalitatea textului mentionat care,

declara nule împartelile în care nu sunt cuprinsi toti mostenitorii. Cum

 încheierea de admitere în principiu este o hotarâre partiala de partaj,

 ea este supusa aceleiasi sanctiuni prevazute de art. 797 Cod civil,

respectiv inexistenta, în lipsa tuturor mostenitorilor, chiar daca a

trecut în puterea lucrului judecat. Asa cum am aratat, aceasta încheiere 

interlocutorie nu este opozabila mostenitorilor care nu au fost cuprinsi

 la partaj, acestia putând promova oricând un alt partaj, în care nu li

 se va putea invoca autoritatea de lucru judecat al vreunei hotarâri,

pronuntate cu încalcarea dispozitiilor art. 797 Cod civil.

Desfiintarea numai a sentintei si mentinerea încheierii interlocutorii,

sub aparenta respectarii autoritatii de lucru judecat prevazut de art.

1201 Cod civil, ar lipsi de finalitate acest proces, care dupa solutionarea

irevocabila, nu va sista starea de indiviziune, ci va determina declansarea

 unui nou proces de partaj care sa sisteze legal, cu participarea tuturor

 mostenitorilor, starea de indiviziune succesorala. Aceasta exceptie a

nulitatii partajului, este o exceptie absoluta, ce poate fi invocata în

 orice stare a pricinii, de oricare din parti sau de instanta din oficiu.

(Decizia civila nr.1472/R din 22 octombrie 2009)