Aplicarea greşită a dispoziţiilor art.33 Cod penal. Consecinţe asupra pedepsei aplicate inculpatului.

Decizie 717 din 14.06.2011


Aplicarea greşită a dispoziţiilor art.33 Cod penal. Consecinţe asupra pedepsei aplicate inculpatului.

Aplicarea unei tehnici de contopire greşite poate conduce  pe la agravarea nejustificată  a pedepsei la care a fost condamnat inculpatul.

Secţia penală – Decizia penală nr. 717/14 iunie 2011.

Prin sentinţa penală nr.157/2011 pronunţată de Judecătoria  Alba Iulia în dosar nr.8623/176/2009 s-a dispus:

În baza art.208 alin.1 Cod penal, raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, rap. la art.74 lit.c) Cod penal şi 76 lit.c) Cod penal, condamnarea  inculpatului  B.L. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art.81 şi art.82 din Codul penal a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani .

În baza art.359 Cod de procedură penală, a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor articolului 83 din Codul penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.71 din Codul penal, a interzis acestui inculpat drepturile prevăzute de articolul 64 lit.a) teza aII-a şi lit.b) din Codul penal pe durata executării pedepsei, însă interzicerea drepturilor anterior menţionate se suspendă pe perioada suspendării condiţionate a executării pedepsei, conform art.71 alin.5 Cod penal.

În baza art.26 rap. la art.208 alin.1 Cod penal, raportat la art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal, condamnarea  inculpatului  C.A.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  complicitate la furt calificat.

În baza art.85 alin.1 Cod penal, s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.101/2010 a Judecătoriei Alba-Iulia, def. la data de 01.03.2010, prin neapelare.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal rap. la art.34 lit.b) Cod penal, s-a contopit  pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.101/2010 a Judecătoriei Alba-Iulia, def. la data de 01.03.2010, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor.

În baza art.85 alin.1 Cod penal, s-a anulat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.465/2009 a Judecătoriei Alba-Iulia, def. la data de 30.12.2009, prin neapelare.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal rap. la art.34 lit.b) Cod penal, s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 465/2009 a Judecătoriei Alba-Iulia, def. la data de 30.12.2009, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor.

În baza art. 33 lit.a) Cod penal rap. la art.34 lit.b) Cod penal, s-au contopit cele 2 pedepse rezultante de 3 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinţă, mai sus menţionate, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare în regim de detenţie.

În baza art.71 din Codul penal, s-au interzis acestui inculpat drepturile prevăzute de articolul 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) din Codul penal pe durata executării pedepsei.

În baza art.35 alin.4 Cod penal, s-a menţinut măsura confiscării speciale de la inculpat a cantităţii  de 8,940 kg mercur, aplicată cf. art.118 lit.f) Cod penal, prin sentinţa penală nr.465/2009 a Tribunalului Alba, Secţia penală.

În baza art.14 şi 346 din Codul de procedură penală s-a constatat recuperat prejudiciul cauzat părţii vătămate, motiv pentru care aceasta nu s-au mai constituit parte civilă în cauză.

În baza art.191 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, a obligat pe fiecare dintre inculpaţi, la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În considerente instanţa  a reţinut că în seara de 19.01.2009  inculpaţii  s-au întâlnit în faţa blocului în care  locuiesc situat în A.I. pe B-dul T. şi au luat hotărârea infracţională de a pătrunde în interiorul magazinului alimentar aflat la parterul blocului aparţinând de SC D.B. SRL pentru a sustrage băutură şi ţigări.

Astfel în noaptea de 19/20.01.2009, în jurul orei 2400, inculpatul C., cu ajutorul unei ţevi metalice a forţat uşa de acces a magazinului iar inculpatul  B.L. a intrat în interior de unde a sustras mai multe ţigări (7- 8 cartuşe) de diferite mărci, sticle de băuturi alcoolice şi 4 aparate pentru bărbierit , în timp ce inculpatul  C.A.M. a asigurat paza.

Bunurile  sustrase au  fost  împărţite între cei doi  şi o parte din acestea  au fost vândute. 

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului B.L., instanţa a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 C.penal, respectiv: limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege, gradul concret de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările şi modalitatea concretă de comitere a faptei, precum şi persoana inculpatului, având în vedere atitudinea procesuală sinceră a acestuia – inculpatul recunoscând faptele, comportamentul anterior comiterii faptelor, dar şi împrejurarea că inculpatul regretă săvârşirea faptei.

La stabilirea cuantumului pedepsei, instanţa a reţinut, în temeiul art. 74 alin.1 lit. c) din Codul penal, cu titlul de circumstanţă atenuantă judiciară, atitudinea acestuia după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii şi comportarea sinceră în cursul procesului.

La stabilirea pedepsei aplicată inc. C.A.M. instanţa a avut în vedere  criteriile generale de individualizare a pedepselor prevăzute de articolului 72 din Codul penal, respectiv: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, gradul de pericol social al faptei, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Împotriva  sentinţei  a declarat recurs Parchetul de pe lângă  Judecătoria Alba Iulia şi  a solicitat casarea sentinţei  în ceea ce priveşte tehnica de contopire pe care a aplicat-o prima instanţă, pentru a nu se ajunge la agravarea nejustificată  a pedepsei la care a fost condamnat inculpatul.

Examinând  actele şi lucrările  dosarului prin prisma  motivelor de recurs invocate şi în conformitate cu art.385/6 alin.3 Cod procedură penală, Curtea constată că  recursul  este fondat pentru următoarele  considerente:

Prima instanţă a procedat la contopirea pedepselor concurente, după  aplicarea art.85 Cod penal, însă a folosit  în mod greşit dispoziţiile art.33 Cod penal.

Aceste dispoziţii trebuiau aplicate o singură dată, în cadrul unei  operaţiuni de contopire unice  şi nu  în două  etape aşa cum  a procedat prima instanţă, având în vedere că toate faptele  reţinute în sarcina  inculpatului C.  au fost comise înainte de  a interveni o condamnare  definitivă.

În consecinţă, în baza art.385/15 pct.2 lit.d Cod procedură  penală, va admite recursul formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia împotriva sentinţei penale nr. 157/08.03.2011 pronunţate de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 8623/176/2009.

Va casa sentinţa penală atacată doar sub aspectul modalităţii de contopire a pedepselor aplicate inculpatului C.A.M. şi, procedând la rejudecare în aceste limite:

Va menţine dispoziţiile de anulare a suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 101/2010 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă la data de 01.03.2010 prin neapelare, respectiv de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 465/2009 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă la data de 30.12.2009 prin neapelare.

În baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b şi art. 36 Cod penal va contopi  pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului C.A.M. prin sentinţa atacată, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 26 rap. la art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a, g şi i Cod penal, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 101/2010 a Judecătoriei Alba Iulia şi cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 465/2009 a Judecătoriei Alba Iulia, în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, pe care o va spori cu 6 luni, urmând ca în final inculpatul să execute 3 ani şi 6 luni închisoare.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate.