Tâlhărie. Noţiunea de armă. Folosirea unui pistol de jucărie la comiterea faptei. Încadrare juridică.

Decizie 620 din 15.10.2009


Tâlhărie. Noţiunea de armă. Folosirea unui pistol de jucărie la comiterea faptei. Încadrare juridică.

Noţiunea de „armă”  folosită în conţinutul art. 211 alin.2/1 lit.b Cod penal are înţelesul stabilit prin dispoziţiile art. 151 cod penal, adică înţelesul de instrument, piesă  sau dispozitiv declarat astfel prin dispoziţiile legale, sau, cu alte cuvinte, de instrument, piesă ori dispozitiv care corespunde – în sens tehnic – conceptului de armă, condiţie evident  neîndeplinită de un pistol brichetă.

Secţia penală - Decizia penală nr. 620/15  octombrie  2009

Prin sentinţa penală nr. 262/2009 Judecătoria Sibiu a dispus, printre altele, condamnarea inculpatului U.I. la o pedeapsă de :

- 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, fără a avea permis de conducere prev. şi ped. de art. 86 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002 .

- 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin.1, art.209 alin.1 lit. e, g şi i Cod penal

- 7 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. şi ped. de art.211 alin.1, alin.2 lit. b  şi alin.2 ind.1 lit. b Cod penal, dispunându-se în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b Cod penal ca acestea să fie contopite urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani şi 6 luni închisoare sporită la 8 ani închisoare.

A fost respinsă cererea inculpatului U.I. de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1 alin. 2 lit. b şi alin. 21 lit. b Cod penal în cea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. b, e şi g Cod penal.

În baza art. 118 alin. 1 lit.b şi alin.4 rap. la alin.1 lit. e Cod penal s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a pistolului tip brichetă ridicat.

Pentru a pronunţa această soluţie, judecătoria a reţinut în esenţă că în seara de 12.01.2009 inculpatul U.I. a condus un autoturism fără a poseda permis de conducere, a sustras benzină din rezervorul unei maşini parcate, după care, folosind un pistol tip brichetă, a solicitat părţii vătămate să-i remită toţi banii, în caz contrar îl împuşcă.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică a infracţiunilor de tâlhărie prin reţinerea agravantei prev. de art. 211 alin. 21  lit. b Cod procedură penală, săvârşirea faptei de o persoană având asupra sa o armă – faţă de dispoziţiile art. 151 alin. 2 Cod penal, instanţa a reţinut că, deşi inculpatul avea cunoştinţă că pistolul folosit nu este unul real, din punct de vedere subiectiv acesta a ştiut că pentru partea vătămată folosirea acestuia va avea efectul utilizării unei arme reale - spunându-i chiar că îl va împuşca - şi a acţionat în scopul de a o intimida cu acel obiect, pe care l-a folosit pentru atac, tocmai pentru că avea siguranţa că aceasta nu va realiza că pistolul nu este real.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel in termen inculpatul U.I., solicitând reducerea pedepsei.

Prin decizia penală nr. 158/2009 pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 2407/306/2009  a fost respins ca nefondat apelul inculpatului, s-a  computat timpul reţinerii şi arestării preventive  până la 26.08.2009, iar în temeiul art. 192 alin.2 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel.

Împotriva hotărârii pronunţate de instanţa de apel a declarat recurs, în termenul legal, inculpatul, criticând-o sub aspect  penal, susţinând printre altele că s-a făcut o greşită încadrare juridică a faptei de tâlhărie în forma prevăzută de art. 211 alin.2  lit.b şi alin.2/1 lit.b Cod penal, deoarece pistolul tip brichetă nu are calitatea de armă.

Recursul inculpatului a fost considerat fondat sub acest aspect.

Noţiunea de „armă”  folosită în conţinutul art. 211 alin.2/1 lit.b Cod penal are înţelesul stabilit prin dispoziţiile art. 151 Cod penal, adică înţelesul de instrument, piesă  sau dispozitiv declarat astfel prin dispoziţiile legale, sau, cu alte cuvinte, de instrument, piesă ori dispozitiv care corespunde – în sens tehnic – conceptului de armă, condiţie evident  neîndeplinită de un pistol brichetă.

Nici despre o asimilare a unui asemenea obiect  cu o armă, în înţelesul art. 151 lin.2  cod penal nu se poate vorbi, deoarece „obiectele” la care se referă acest text trebuie să fie prin ele însele, în mod obiectiv, apte de a produce în caz de folosite, consecinţe vătămătoare (de exemplu: pumnal, şiş, box, topor, cuţit, furcă, sapă, drug de fier etc.)

Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 211 alin.2/1 lit.b Cod penal  este calificată deoarece, pe  de o parte, făptuitorul care are asupra sa o armă – reală sau asimilată – se simte încurajat  de a săvârşi  infracţiunea datorită mijlocului de care dispune şi la care va putea  recurge în caz  de nevoie şi, pe de altă parte, există posibilitatea  că el  să uzeze efectiv de acel mijloc  cu toate consecinţele pe care le comportă folosirea lui.

Fiind în relaţie directă cu pericolul inculpatului, care este potenţat de folosirea unei arme la punerea în executare a rezoluţiei infracţionale, temerea victimei apare ca o  condiţie circumstanţială, dar cauza determinată în calificarea tâlhăriei este dată de persoana inculpatului înarmat.

Având în vedere motivele de mai sus, inculpatul neavând asupra sa o armă, în sensul dispoziţiilor art. 151 Cod penal, nu există  calificarea agravantă a tâlhăriei prevăzută de art. 211 alin.2/1 lit.b Cod penal

Raportat la cele de mai sus, s-a apreciat că se impune schimbarea încadrării juridice  din infracţiunea  de tâlhărie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b, alin.2/1 lit.b Cod penal  în infracţiunea de tâlhărie prev. de art. 211 alin.1, alin.2 lit.b Cod penal  şi pe cale de consecinţă stabilirea unei pedepse  în limitele prevăzute de art. 211 alin.1 raportat la alin.2 lit.b Cod penal.

Domenii speta