Dreptul copilului de a beneficia de protecţie specială după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu. Dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ de zi.

Decizie 12 din 19.01.2011


Prin cererea înregistrată la data de 04 noiembrie 2010  pe rolul Tribunalului Botoşani,  în temeiul Legii 272/2004, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, a solicitat  în contradictoriu cu pârâtul T. A. V.,  Serviciul Autorităţii Tutelare de pe lângă Primăria comunei Pomârla, judeţul Botoşani admiterea acţiunii având ca obiect revocarea măsurii de plasament de la  Centrul de Plasament „Elena Doamna” Botoşani, pentru tânărul T. A. V., până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, tânărul se află în evidenţele D.G.A.S.P.C. Botoşani din anul 1992, când la solicitarea mamei, pentru acesta a fost instituită măsura de protecţie la Leagănul de Copii nr. 1 Botoşani.

S-a arătat că, pe perioada instituţionalizării, de situaţia tânărului nu s-a interesat nici un membru al familiei. Pe timpul rezidenţei la Centrul de Plasament „Elena Doamna” Botoşani acesta şi-a vizitat mama, T. M., şi alte rude din familia extinsă.

Prin sentinţa civilă nr. 2988 din 26 noiembrie 2010 a Tribunalului Botoşani s-a admis acţiunea şi s-a revocat  măsura de plasament de la Centrul de Plasament „Elena Doamna” Botoşani, pentru tânărul T. A. V., până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.

Prima instanţă a reţinut că situaţia de fapt descrisă în cererea de chemare în judecată este probată de înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Reţine instanţa că, tânărul în cauză a solicitat să fie înscris la Grupul Şcolar Dimitrie Negreanu Botoşani, pentru a finaliza clasa a XII-a, a fost consiliat cu privire la demersurile necesare pentru transferul şcolar, însă până în prezent acesta nu s-a efectuat. Ulterior, tânărul T. A. V. a solicitat revocarea măsurii de plasament, deoarece a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a identificat un loc de muncă ca şofer, la o firmă din Bucureşti, care îi va asigura şi cazarea.

Faţă de situaţia expusă s-a apreciat că, în cauză, sunt îndeplinite prevederile art.51 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi celelalte prevederi legale conexe.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâtul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. În motivare a arătat că doreşte să-şi continue studiile la Grupul şcolar Petru Rareş din Botoşani şi să rămână la Centrul de plasament Elena Doamna.

Reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului pe considerentul că pârâtul şi-a exprimat consimţământul cu privire la revocarea măsurii de protecţie, deşi a fost consiliat cu privire la necesitatea continuării cursurilor şcolare. A arătat de asemenea că pârâtului i s-a oferit un loc de muncă însă l-a refuzat deoarece voia să treacă peste perioada de probă şi să lucreze ca şofer în schimbul unui salariu mai mare.

 Examinând recursul prin prisma motivului invocat Curtea a reţinut că acesta este întemeiat şi în consecinţă l-a admis şi a modificat sentinţa recurată în sensul că a respins acţiunea ca nefondată.

S-a reţinut că potrivit art. 51 al. 2 din Legea nr. 272/2004, la cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, protecţia specială se acordă, în condiţii legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 ani.

Pârâtul urmează cursurile Grupului şcolar Petru Rareş din Botoşani fiind înscris în clasa a XII –a aşa cum rezultă din documentaţia depusă la dosar astfel că îi sunt pe deplin aplicabile dispoziţiile legale mai sus enunţate.

A fost apreciată lipsită de relevanţă împrejurarea că pe perioada vacanţei de vară a lucrat temporar câteva zile atâta timp cât nu s-a făcut dovada că a beneficiat de o integrare socială efectivă prin găsirea unui loc de muncă stabil şi a unei locuinţe. În ce priveşte acordul mătuşii sale R. M. de a-l găzdui s-a reţinut că acesta vizează o perioadă scurtă de timp până la două – trei luni.