Acordarea primelor de pasti si craciun - cuantumul acestora determinat de dispozitiile art.168 din ccm 2005-2007

Decizie 19 din 13.01.2010


-Art.168 din contractul colectiv de munca la nivel de unitate

Potrivit art.168 din CCM 2004-2006 salariatii vor beneficia cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun de câte o suplimentare a drepturilor salariale în cuantum de un salariu de baza mediu pe SC PETROMSERVICE SA

(decizia nr.19 din 13 ianuarie 2010 a Sectiei Conflicte de  Munca si Asigurari Sociale)

Prin actiunea înregistrata pe rolul tribunalului  reclamantii H. M., S. D. D., C.V., B.M.,etc.  au chemat în judecata pe  pârâta SC PETROMSERVICE SA Bucuresti,  solicitând instantei ca prin sentinta  ce o va pronunta sa fie obligata pârâta la plata sumelor reprezentând  drepturi  salariale cuvenite si neacordate pentru perioada 2005-2007, cu ocazia Sarbatorilor de  Craciun si  Paste reactualizate în raport de rata inflatiei, precum si a cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca  pe lânga salariul de baza urmau sa beneficieze si de drepturile acordate în baza contractului colectiv de munca încheiat la nivel de societate constând în suplimentari salariale cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun, drepturi ce nu le-au fost acordate în perioada sus-mentionata.

La data de 01.04.2008 pârâta a formulat o întâmpinare solicitând respingerea actiunii atât timp cât  drepturile solicitate au fost incluse în salariul de baza începând cu 2003.

Dupa administrarea probelor cu acte, prin sent.civ.nr.1087/01.04.2008 a Tribunalului Prahova, a fost admisa actiunea formulata de reclamanti împotriva pârâtei si a fost obligata pârâta sa plateasca fiecarui  reclamant drepturile salariale cuvenite si neacordate astfel: H.M. – 2550 lei brut reprezentând prima de Pasti si Craciun pe anul 2005, S.D.D. – 3900 lei brut reprezentând prima de Pasti 2005 si 2006 si prima de Craciun pe anul 2005, C.V. – 255 lei brut reprezentând prima de Pasti si Craciun pe anul 2005 B.M. suma de 3900 lei brut reprezentând  prima de Pasti pe anii 2005 si 2006 si prima de Craciun pe anul 2005, etc., sume ce vor fi actualizate  cu indicele de inflatie  de la data scadentei fiecarei sume si pâna la data platii efective.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, atat sub aspectul acordarii unor drepturi neexistente, cat si asupra cuantumului acestor drepturi, sustinându-se în cadrul motivelor de recurs ca instanta nu a luat in considerare disp.art.168 CCM, când a stabilit aceste sume.

Instanta de recurs a casat hotarârea atacata si a trimis cauza spre rejudecare pentru a fi stabilite drepturile acordate reclamantilor in raport de disp.art.168 CCM.

Cu ocazia rejudecarii cauzei, instanta de fond a acordat reclamantilor drepturile salariale solicitate conform raportului de expertiza pe care l-a efectuat , fara a observa ca drepturile salariale ale acestora reprezentând prime de Paste si Craciun nu au fost raportate la valoarea salariului mediu de baza, asa cum ar fi fost corect (conform adresei nr.938/1.04.2008) , ci la valoarea salariului mediu brut.

Ori, în nici una din adresele indicate de instanta de fond (562/9.02.2004,405/2005,6152/2005,1990/2006) nu se precizeaza valoarea salariului mediu de baza ci numai valoarea salariului mediu brut.

Astfel, salariul de baza mediu reprezinta o valoarea determinata ca o medie a valorilor tuturor salariilor de baza, iar salariul mediu brut reprezinta o valoarea determinata ca o medie a salariilor brute (salariul brut cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri).

Fata de aceste considerente, Curtea a admis recursul formulat si a modificat hotarârea atacata în sensul acordarii sumelor reprezentând prime Pasti si Craciun conform art.168 alin.1 C.C.M. pe anii 2005 – 2007 .